Copy
Nieuwsbrief - oktober 2015
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Dag van de Mentor 2015: leerzaam en inspirerend
 

Zaterdag 10 oktober kwamen 250 mentoren van de regionale stichtingen mentorschap bijeen tijdens de jaarlijkse Dag van de Mentor in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen.

De bijeenkomst begon met een videoboodschap van Staatsecretaris Martin van Rijn waarin hij zijn waardering voor de mentoren uitsprak. U kunt de videoboodschap van Van Rijn hier bekijken.

Angela Jütte, vrijwilliger bij de LFB scholing en training, interviewde een aantal mensen en vroeg hen wat ze verstaan onder een mentor en wat ze verstaan onder een coach. Dit filmpje werd op de Dag van de Mentor gepresenteerd en u kunt het filmpje hier bekijken. 

In zijn algemeenheid waren de reacties van de deelnemers zeer positief en was het een inspirerende dag waar iedereen met veel plezier op terugkijkt.

Klik hier voor meer over de Dag van de Mentor.
 

Campagne: mentorschap helpt


Te weinig Nederlanders weten dat zij mentor kunnen worden voor iemand die door ziekte of beperking niet voor zichzelf kan opkomen. Daarom startte Mentorschap Nederland samen met de aangesloten stichtingen de campagne Mentorschap helpt! De publiciteitscampagne resulteerde tot op heden in ruim 130 nieuwe aanmeldingen.  

De campagne leverde niet alleen veel nieuwe aanmeldingen op maar kreeg ook aandacht van verschillende media. Nu.nl kondigde de campagne aan. U kunt het artikeltje hier lezen. Anne Slingerland, directeur van Mentorschap Midden Nederland, mentor Ben Koorenhof en zijn cliënt Martie Groen werden 26 augustus geïnterviewd over het belang van mentorschap voor het programma Hart van Nederland van SBS. U kunt hier meer lezen en de uitzending van Hart van Nederland terugkijken. Een journalist van het Reformatorisch Dagblad schreef een drieluik over mentorschap. In het eerste artikel kwam Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland, aan bod. In het tweede artikel stond het verhaal van twee mentoren en het derde artikel ging over de ervaringen van twee cliënten met het mentorschap.

Klik hier voor meer informatie over de campagne. 

ActiZ presenteert handreiking vertegenwoordiging
 

ActiZ heeft de wetten en spelregels met betrekking tot vertegenwoordiging op een rijtje gezet in de handreiking 'Eigen regie en vertegenwoordiging'.

Klik hier voor het volledige bericht.

Aandacht voor mentorschap in gemeentepolitiek


In meerdere gemeenten komt toenemende aandacht voor mentorschap. Op initiatief vanuit de gemeenteraad in Amsterdam, wordt nu met een concreet plan werk gemaakt van de implementatie van de WMO op het punt van voorlichting over mentorschap.

Doelen hierbij zijn:
  • Burgers kennen de mogelijkheden voor behartiging van hun zorgbelangen in de vorm van mentorschap. 
  • Kwartiermakers, medewerkers van de wijkzorgnetwerken, de Wmo loketten, cliënt ondersteuners, de Centrale toegang beschermd wonen, Centrale toegang Maatschappelijke Opvang, medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdzorg  en andere professionals in zorg en welzijn zijn toegerust met de benodigde informatie over mentorschap. 
  • De werkprotocollen van de professionals leiden toe tot signalering en indien nodig het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger in de vorm van mentorschap. 
Amsterdam is niet de enige gemeente die hieraan werkt. Ook in andere gemeenten wordt aandacht besteed aan het mentorschap. Mentorschap Overijssel Gelderland werd uitgenodigd voor de gemeenteraadsvergadering in Arnhem. De SP en D66 hebben daar, net als in Amsterdam, een initiatiefvoorstel ingediend om het mentorschap meer op de kaart te zetten in de wijkteams. 

Naar aanleiding van voorlichting bij diverse gemeenten in 2014 door Mentorschap Midden Nederland wordt in de gemeente Huizen ook het benutten van de mogelijkheden van mentorschap actief opgepakt. Dit werd gesteund door een motie die aangenomen is door de voltallige raad. Meer informatie over de motie in Huizen kunt u hier vinden. In Utrecht zijn vragen gesteld aan het college. U kunt hier meer informatie vinden over de gestelde vragen. Deze vragen hebben tot gevolg gehad dat Mentorschap Midden Nederland voorlichting gaat geven aan alle buurtteams in Utrecht. Verder is Mentorschap Midden Nederland uitgenodigd voor een bijeenkomst in Almere door de adviesraad Sociaal Domein. Bij deze bijeenkomst zullen de adviesraad, de gemeenteraad en enkele inwoners aanwezig zijn. 
 

Groei regio-ondersteuners


Na de eerste goede ervaringen in Midden Nederland en Zeeland zijn vanaf vorig jaar alle Regionale Stichtingen Mentorschap begonnen met het werken met regio-ondersteuners. Regio-ondersteuners  zijn vrijwilligers die het eerste aanspreekpunt zijn voor groepen mentoren. Vaak zijn regio-ondersteuners zelf ook actief als mentor. De behoefte aan regio-ondersteuners is ontstaan door de groei van het aantal mentoren. Door deze groei konden coördinatoren niet altijd als aanspreekpunt voor de mentoren present zijn

Mentorschap Nederland verwierf financiën bij een aantal fondsen om aan de Regionale Stichtingen Mentorschap beschikbaar te stellen. Om ze zo te steunen met het opstarten van een project om te komen tot het werken met en de  werving van regio-ondersteuners. 

Tijdens de derde bijeenkomst van coördinatoren in september werden ervaringen uitgewisseld.  In zijn algemeenheid lopen de initiatieven goed. Bij  7 Regionale Stichtingen Mentorschap  zijn momenteel 46 regio-ondersteuners actief ten behoeve van naar schatting 500 a 600 mentoren. Dit geeft alle vertrouwen dat de doelstelling van het project zal worden gehaald: dat er eind van het jaar bij deze stichtingen voor meer dan de helft van de mentoren een regio-ondersteuner is. 

Meer informatie over de taken van een regio-ondersteuner en/of belangstelling? Neem contact op met ons!
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Mentorschap Nederland vertegenwoordigd op landelijk congres

Op 12 oktober was er in Nieuwegein een groot landelijk congres voor cliëntenraden. Dit congres werd georganiseerd door LOC, NCZ en VWS. Maar liefst 500 cliëntenraadsleden namen deel. Mentorschap Nederland nam deel met een informatiestand om de cliëntenraden te informeren over mentorschap en vertegenwoordiging. Nog lang niet alle zorginstellingen zijn goed bekend met het nut ,de noodzaak en de mogelijkheden van mentorschap voor cliënten die wilsonbekwaam zijn en geen familie hebben om hen te steunen.

Er was veel belangstelling bij de deelnemers voor onze stand en het voorlichtingsmateriaal. Naar aanleiding van de ervaringen gaan we in overleg met het LOC kijken hoe we samen de bekendheid en mogelijkheden van het mentorschap nog verder onder de aandacht kunnen brengen bij de cliëntenraadsleden.

Mentorschap Nederland
B: Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2014 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.