Copy
Nieuwsbrief - juni 2016
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Alle regionale stichtingen Mentorschap ontvangen certificaat


Van alle regionale stichtingen Mentorschap die lid zijn van Mentorschap Nederland is vastgesteld dat ze voldoen aan de wettelijke eisen en de normen die gelden vanwege het lidmaatschap van Mentorschap Nederland. Dinsdag 7 juni kregen de stichtingen het daarbij horende certificaat. Onze complimenten voor iedereen die er hard aan heeft gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, ook voor de mensen die niet op de foto staan. 

Samenwerken aan goede vertegenwoordiging


Met als titel Samenwerken aan goede vertegenwoordiging organiseert Mentorschap Nederland op donderdag 29 september in Driebergen een discussiemiddag voor genodigden uit regionale organisaties en landelijke koepel- en brancheorganisaties in Zorg&Welzijn, om te bespreken hoe er meer systematisch dan nu kan worden gezorgd voor goede vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf hun belangen kunnen waarnemen.


Jan de Vries (ActiZ) en Marthijn Laterveer (LOC) helpen de aanwezigen deze discussiemiddag op weg met hun visies op eigen regie, ondersteuning en waardevolle zorg in relatie tot goede vertegenwoordiging. Daarbij gaan ze in op wat dit van alle betrokkenen vraagt, ook bij zorg en begeleiding in de thuissituatie. 

Wilt u meer informatie over deze middag of wilt u de uitnodiging ontvangen om uw ervaringen en suggesties in de discussie in te brengen? Neem dan contact op met Philien Blok of Nico Heinsbroek van Mentorschap Nederland: 030-2307190.

Project ‘Beter mentorschap met regio-ondersteuners’ succesvol afgerond 

 

Het project ‘Beter mentorschap met regio-ondersteuners’ is uitgevoerd door Mentorschap Nederland in de periode medio 2014 tot eind 2015. Het doel van het project was de stichtingen te helpen bij het werken met regio-ondersteuners: vrijwilligers per (deel)regio, die de daar werkzame mentoren terzijde staan.
 

Het beoogde effect was dat groei van de stichtingen kan plaatsvinden en dat mentoren persoonlijk gestimuleerd en ondersteund (blijven) worden, om de taak voor hun cliënt(en) goed uit te voeren. De conclusie is dan ook met het project de beoogde verandering in de werkwijze om die doorgroei mogelijk moest met behoud van kwaliteit, is gerealiseerd.

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds Sluyterman van Loo, KANS fonds, Stichting Janivo en Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Het verslag van het project kunt u opvragen via Mentorschap Nederland. 

 

Mentoren voor jongvolwassenen uit jeugdzorg: bijzondere steun 


Op 23 mei presenteerde Annemarie Elderkamp, student Sociaal Juridische Dienstverlening, het afstudeeronderzoek dat zij deed naar de wensen en mogelijkheden om een mentor te benoemen voor jongeren die, zodra ze 18 worden, uit de jeugdzorg komen. Zij deed dit in opdracht van Mentorschap Nederland, naar aanleiding van het rapport van de ombudsman van vorig jaar, waarin werd opgeroepen de mogelijkheden van het mentorschap voor deze jongeren beter te benutten.


De conclusie van het onderzoek is dat mentorschap zeker een goede bijdrage blijkt te kunnen leveren aan de ondersteuning en bescherming van kwetsbare jongeren. Het vraagt wel specifieke scholing en intervisie voor mentoren evenals goede contacten vanuit de stichtingen mentorschap met de jeugdzorginstellingen om te bereiken dat het mentorschap tijdig wordt aangevraagd. 

U kunt de samenvatting van het onderzoek hier vinden. Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen via Mentorschap Nederland. 

Dag van de Mentor 2016


Mentorschap Nederland organiseert ook dit jaar weer samen met de regionale stichtingen mentorschap de jaarlijkse Dag van de Mentor voor al onze mentoren. Het thema van de dag is 'Met recht betrokken, nu en straks'. Met een mix van inleidingen, workshops en discussies gaan we in op actuele ontwikkelingen en op de betekenis hiervan voor jouw mentorschap en voor de positie van mentoren in zorg en welzijn in het algemeen. Onze mentoren ontvangen de uitnodiging met het programma half september, dan start ook de aanmelding. 


 

Impuls voor mentorschap binnen Indische en Molukse gemeenschap 


In de Indische en Molukse gemeenschap bestaat een sterke behoefte binnen de familie te zorgen voor de ouders en andere familieleden. Het valt door allerlei omstandigheden in de praktijk echter vaak niet mee om deze zorg te leveren. 
 

In deze gevallen kan mentorschap een toegevoegde waarde zijn. Erik Jansen is mentor van de regionale stichting Mentorschap Overijssel Gelderland. Op zijn initiatief is er afgelopen tijd een flinke impuls gegeven aan de bekendheid en mogelijkheden van mentorschap voor mensen binnen de Molukse gemeenschap. Sinds eind jaren tachtig is Erik betrokken bij de oprichting van Stichting Nusantara te Ugchelen. Stichting Nusantara is een woonzorgcentrum voor ouderen met een Nederlands-Indische of Indonesische achtergrond. Tot vijf jaar geleden bekleedde hij de functie van bestuurder. 
    
Mentor Erik Jansen voelt zich erg betrokken bij Nusantara. "Ik heb op een gegeven moment naar voren gebracht dat we naar mijn inzicht de Molukse kant van onze doelgroep wat uit het oog verloren waren. Dat resulteerde in de oprichting van het Molukse Platform." Het belangrijkste onderwerp dat binnen het Platform besproken wordt, is de zorg voor Molukse ouderen. "Daar horen we wat speelt, daarin worden de wensen geventileerd. Binnen dit platform zag ik dat de intenties absoluut goed waren, maar dat feitelijke kennis ontbrak." Daarom stelde hij voor het mentorschap als basis te nemen. 

Molukse gezinnen hebben vaak veel kinderen, maar wie is de aangewezen contactpersoon om mee te beslissen over zorg als zelfstandig wonen niet meer gaat? Waar moet moeder of vader dan naartoe? Dat is vaak het begin van onenigheid. Het is niet altijd de dichtstbij wonende die contactpersoon moet worden, of de oudste. Dan is een mentor vaak een goede uitkomst. De onderlinge verstandhouding tussen de kinderen kan zo goed blijven.

De deelnemers van het Molukse platform hebben allemaal de basiscursus mentorschap succesvol gevolgd. Voor hen ligt het voor de hand dat zij juist Molukse ouderen wensen bij te staan. Mentorschap Overijssel Gelderland heeft dit initiatief omarmd en wil hieraan in de toekomst meer aandacht geven, mogelijk ook bij andere speciale groepen.
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Nieuwe E-folder: 10 vragen en antwoorden over mentorschap


Bent u of kent u iemand die meer wil weten over mentorschap? Bekijk dan onze nieuwe E-folder (digitaal) en/of stuur hem door binnen uw eigen netwerk. 
 

U kunt de E-folder downloaden via onze website.
Mentorschap Nederland
B: Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2014 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.