Copy
Nieuwsbrief - november 2017
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Mentorschap Nederland ondertekent Charter Diversiteit
 

Op dinsdag 31 oktober ondertekende Henk Brandt, voorzitter van Mentorschap Nederland, het Charter Diversiteit. Het streven naar diversiteit en inclusie is belangrijk in een samenleving, die steeds dynamischer en diverser wordt. Mentorschap Nederland markeerde tijdens de ondertekening van het Charter de toegevoegde waarde van diversiteit voor Mentorschap Nederland en de aangesloten Regionale Stichtingen Mentorschap (RSM). Hierbij denken we zowel vanuit het perspectief van de cliënten als ook vanuit de werkgevers. Om kwaliteit te leveren is diversiteit onontkoombaar.


Het is de ambitie van Mentorschap Nederland en de aangesloten RSM om te komen tot duurzame organisaties met een divers samengesteld personeelsbestand van vrijwilligers en medewerkers. Daarnaast is er steeds meer behoefte aan mensen die ondersteuning kunnen geven aan wilsonbekwame mensen met diverse achtergronden.
            
We beginnen de dialoog over het uitwerken en toepassen van ons diversiteitsbeleid met een projectgroep, die is samengesteld uit coördinatoren/directeuren van de RSM, externe adviseurs, ervaringsdeskundigen en de kwaliteitsmedewerker van Mentorschap Nederland. Het traject start met RSM, die diversiteit als prioriteit definiëren en er nu mee aan de slag willen gaan. In een later stadium kunnen de andere RSM aansluiten.
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Dag van de Mentor 2017: Mijn kracht als mentor


Op zaterdag 28 oktober waren bijna 300 mentoren verbonden aan de Regionale Stichtingen van Mentorschap Nederland bijeen in de Reehorst in Driebergen voor de jaarlijkse Dag van de Mentor.

De doelstelling van deze dag is een informele gezellige en informatieve dag te bieden aan mentoren die zich vrijwillig inzetten voor hun cliënten. Het thema van dit jaar was 'Mijn kracht als mentor'.

In de ochtend werd hier als eerste invulling aan gegeven door Leontine Groen-van de Ven, docent/onderzoeker van Hogeschool Windesheim met een inleiding over de uitdagingen voor de mentor bij de besluitvorming met kwetsbare zorgvragers.

Vervolgens gaf theater Draad met haar terugspeeltheater beeld aan de uitdagingen voor en kracht van onze mentoren in de praktijk. Mentoren werden uitgenodigd hun verhaal te doen en kregen hun verhaal 'teruggespeeld', waarbij op boeiende wijze zichtbaar werd wat de kern van hun verhaal was.

In de middag namen de mentoren deel aan een workshop naar keuze. Het programma werd afgesloten door Henk Brandt, voorzitter van Mentorschap Nederland, die terugblikte op tien jaar mentorschap. Daarbij werden enkele (oud-)Kamerleden die zich in het verleden inzetten voor de landelijke functie van Mentorschap Nederland, met een videoboodschap aan het woord gelaten. De videoboodschappen kunt u hier bekijken. Burgemeester Peter Oskam van Capelle a/d IJssel heeft ons mondeling te woord gestaan. Een weergave van zijn verhaal aan ons leest u hier

De dag werd omlijst door een heerlijke lunch en afsluitende borrel, met volop gelegenheid om informeel bij te praten.

De dag werd gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 7,7. Een cijfer waar we trots op zijn en wat voldoende uitdaging geeft om er volgend jaar opnieuw een hele mooie dag van te maken!

Symposium Mentorschap Amsterdam over toegevoegde waarde mentorschap


Op 6 oktober organiseerde Mentorschap Amsterdam het symposium 'Wettelijk Mentorschap - is dit nodig naast eventuele bewindvoering?'

Het symposium was voor iedereen die zorgt in Amsterdam: wijkzorgprofessionals, maatschappelijk werkers, huisartsen en ook mentoren en bewindvoerders.

Zeer indrukwekkend
Het symposium vond plaats nadat de dag ervoor bericht was gekomen van het overlijden van burgemeester van der Laan. ''Zorg goed voor onze stad en voor elkaar'' schreef Van der Laan in zijn laatste brief aan alle burgers. Deze zin werd bij de opening van het symposium aangehaald en gaf een extra bezieling.

Een volle zaal met 80 medewerkers Wmo, en zorgaanbieders wisselden aan de hand van casussen ervaringen uit over samenspel bij mensen die thuis wonen en naast steun soms ook vertegenwoordiging nodig hebben. Kees Blankman, Universitair docent Privaatrecht bij de Vrije Universiteit, hield een inleiding over de beschermingsmaatregelen.

Medewerkers van de wijkteams vonden het fijn en nuttig om de mogelijkheden van mentorschap en bewindvoering te leren kennen, bijvoorbeeld voor cliënten die achteruitgaan en niet goed meer regie kunnen voeren.

Casemanagers zorg deelden de grote meerwaarde voor cliënten die niet goed hun situatie kunnen overzien en geneigd zijn zorg te mijden, ook als ze die eigenlijk wel willen en nodig hebben. Ook werd ingegaan op de rol van mentoren en bewindvoerders bij misbruik.

Mentorschap Amsterdam maakte voor de gelegenheid een beslisboom om te helpen signaleren en beoordelen of zinvol is om mentorschap aan te vragen.

Resultaten wervingscampagne Mentorschap Nederland


Van 21 augustus tot 4 september jongstleden kon de radiocommercial van Mentorschap Nederland worden beluisterd op NPO radio 1, 2 en 4. Het doel van de radiocampagne was meer mentoren te werven, want dat blijft hard nodig.


In combinatie met deze radiocampagne vonden vanuit meerdere Regionale Stichtingen Mentorschap (RSM) wervingsactiviteiten plaats. Aansluitend op het landelijke persbericht werden ook aan regionale en lokale kranten persberichten en advertenties gestuurd. De combinatie berichten over mentorschap online, in de krant en in dezelfde periode de radiocommercial horen maakt dat mensen contact opnemen om zich aan te melden.

De radiocampagne leverde in augustus en september ruim 9.200 bezoekers op onze website. Dat is anderhalf keer zoveel dan gemiddeld in de maanden daarvoor. Bij een eerste peiling eind september waren er 105 nieuw aangemelde mentoren. De ervaring is dat nog lang na de campagne mensen reageren, interesse tonen en zich aanmelden.

In 2016 hebben 200 geïnteresseerden zich gemeld naar aanleiding van de radiocampagne. De campagne is mede mogelijk gemaakt door de Stichting tot steun aan mentorschap. De stichting heeft verschillende fondsen aangeschreven en ontving enkele donaties. Voor de radiocampagne van volgend jaar gaat de stichting gaat ook weer werven voor volgend jaar. Wilt u ook doneren? Dit kan via www.steunmentorschap.nl
 

Veelgestelde vraag via info@goedvertegenwoordigd.nl 


De website www.GoedVertegenwoordigd.nl, die Mentorschap Nederland samen met anderen heeft opgezet en beheert, krijgt maandelijks 10.00 bezoekers. Via de website komen bijna dagelijks vragen binnen. Deze rubriek behandelt steeds een veelgestelde vraag.

De volgende vraag werd voorgelegd door een medewerker van een instelling:

Een mentor verbiedt de groepsleiding (24-uurszorg) om te communiceren met de familie van de cliënt. Hoe ligt dat volgens jullie juridisch? Cliënt heeft een behoorlijke verstandelijke beperking.

De reactie van de jurist van GoedVertegenwoordigd.nl: Een mentor heeft de bevoegdheid dit te vragen van de hulpverleners, maar alleen als dit noodzakelijk is in het belang van de cliënt. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de communicatie tussen hulpverleners en familie schadelijke gevolgen heeft voor de cliënt. Dat de mentor lastige vragen krijgt of ruzie met de familie heeft, is geen reden om met een communicatieverbod te komen. Mentorschap mag niet worden gebruikt om -een deel van- de familie af te houden van de cliënt.

Tweede voorwaarde is uiteraard dat de hulpverleners hun taak wel goed moeten kunnen uitvoeren zonder te communiceren met de familie. Wanneer zij informatie van de familie nodig hebben om hun zorgtaak goed te kunnen uitvoeren, kan de mentor dit niet verbieden en moeten andere mogelijkheden worden uitgeprobeerd om de problemen die spelen het hoofd te bieden


 
Mentorschap Nederland
B: Koningin Wilhelminalaan 3, 3572 LA Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2017 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mentorschap Nederland · Postbus 13180 · Koningin Wilhelminalaan 3 · Utrecht, Utrecht 3507 LD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp