Copy
Nieuwsbrief - juli 2017
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Wervingscampagne 2017
Mentor worden in de zorg: iets moois voor jou?
 

Het vinden en binden van mentoren. Het is en blijft cruciaal om in de behoefte aan mentoren te voorzien. In de afgelopen jaren organiseerden we hier een wervingscampagne, die bestond uit radiospotjes op landelijke zenders en publicitaire aandacht in de regionale media. De campagne leidde in de meeste regio’s telkens tot veel nieuwe aanmeldingen. Vorig jaar bijvoorbeeld meldden zich 200 mensen aan.


Ook dit jaar staat de wervingscampagne op het programma. De campagne loopt vanaf eind augustus tot half september. Het eerste radiospotje is vanaf 21 augustus te horen op NPO Radio 1, 2 en 4.
Het thema voor de campagne van dit jaar luidt: 'Mentor worden in de zorg: iets moois voor jou?'. Aan de slag dus om onze bekendheid verder te vergroten. Onze ambitie? In elk geval een evenaring van het record van vorig jaar: 200 nieuwe mentoren!

De wervingscampagne heeft een enorm impuls gegeven aan de bekendheid van het mentorschap in het algemeen en aan ons organisatienetwerk in het bijzonder. Niet alleen de campagne, maar ook door te gaan werken met een eenduidig logo en huisstijl is onze herkenbaarheid vergroot en laten we zien dat we samenwerken en staan voor dezelfde kwaliteit.
 
We merken bij aanvragers dat als ze ons eenmaal kennen, ze vaker terugkomen met de vraag of we voor hun cliënten mentoren kunnen zoeken. In de periode 2013 tot en met 2016 is het aantal cliënten voor wie we mentorschap bieden gegroeid van zo’n 900 naar ruim 2200. Dat betekent een jaarlijkse groei van meer dan 25 procent! Bij de evaluatie van de wervingscampagne is afgesproken om de gezamenlijke inzet voor werving zo krachtig mogelijk voort te zetten.

Afgelopen jaren kregen we een projectsubsidie van het ministerie van VWS in het kader van voorlichting en vergroting van de bekendheid van het mentorschap. De financiering komt nu niet meer geheel van het ministerie. Ook de Stichting tot steun aan mentorschap levert nu een bijdrage.

Deze prachtige stichting heeft contact met verschillende fondsen over het geven van een financiële bijdrage aan de wervingscampagne. De stichting opereert onafhankelijk van Mentorschap Nederland en de regionale stichtingen mentorschap en stelt zich tot doel het mentorschap in Nederland in de breedste zin van het woord te ondersteunen. Wilt u een financiële bijdrage leveren? Neem dan contact op met Stichting tot steun aan mentorschap.
 
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Waarderingsprijs voor mentoren stichting mentorschap Haag en Rijn
 

Mentoren zetten zich met veel tijd en persoonlijke aandacht in voor hun cliënt. Dat maakt ons mentorschap bijzonder en zeer gewaardeerd. Om die reden schreef Stichting Mentorschap Haag en Rijn zich dit jaar in voor de Haagse Waarderingsprijs. Met deze inschrijving gaven de collega’s in deze regio invulling aan de behoefte om haar vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Mentorschap Haag en Rijn was één van de 21 organisaties die werden uitverkozen. Dankzij deze Waarderingsprijs brengen de mentoren van de stichting deze zomer een bezoek aan de Parade. Geniet ervan!


Het artikel over de Waarderingsprijs kunt u op onze website vinden.

Waardering tonen voor onze vrijwilligers doen we op veel manieren. Niet alleen door zo goed mogelijk te ondersteunen met bijvoorbeeld scholing en intervisie, maar ook door mentoren geregeld te verwennen met een feestje, een kaartje en een complimentje. En uiteraard met de jaarlijkse landelijke Dag van de Mentor.
 

Save the date: 28 oktober Dag van de Mentor 2017
 

Graag noteren in de agenda: zaterdag 28 oktober 2017. Op deze dag houden de regionale stichtingen mentorschap samen met het landelijke bureau weer de jaarlijkse Dag van de Mentor. Al onze mentoren zijn dan van harte welkom in De Reehorst in Ede.
 

Het thema van de dag is 'Mijn kracht als mentor, over persoonlijke kracht, ontmoeting en leiderschap’. Als mentor krijg je te maken met het spanningsveld tussen enerzijds de vraag, behoefte en noodzaak van zorg voor je cliënt en anderzijds het zorgaanbod. Op deze Dag van de Mentor willen we handvatten aanreiken hoe met dit spanningsveld om te gaan. Onze mentoren ontvangen half september de officiële uitnodiging met het programma.

Kwaliteit blijft aantoonbaar geborgd


Sinds 2014 gelden wettelijke kwaliteitseisen voor (rechts)personen die voor drie of meer cliënten mentorschap bieden. Deze eisen gelden dus ook voor de regionale stichtingen mentorschap. Prachtig nieuws: uit de audits die het afgelopen jaar werden gehouden, bleek dat alle stichtingen die bij Mentorschap Nederland zijn aangesloten (ruim) aan deze eisen voor professioneel mentorschap voldoen. Onze complimenten!


Ook dit jaar wordt er weer een audit gedaan door deskundigen, benoemd door de Rechtspraak. Bureau Meulmeester en Veltman voert de audits uit bij Mentorschap Nederland. De stichtingen waar Meulmeester en Veltman tot op heden een audit uitvoerde, voldeden volledig aan de eisen. Het betreft de stichtingen Mentorschap Noord, Mentorschap Overijssel Gelderland, Mentorschap Amsterdam, Mentorschap Haag en Rijn, Mentorschap Zeeland, Mentorschap West Brabant en Mentorschap Midden en Noordoost Brabant. Bij Mentorschap Noordwest en Midden, Mentorschap Rotterdam, Mentorschap Zuidoost Brabant en Mentorschap Limburg vindt de audit in de tweede helft van dit jaar plaats.

VWS start onderzoek naar vertegenwoordiging bij PGB


Veel budgethouders krijgen hulp bij het beheer van het persoonsgebonden budget (PGB) of hebben een vertegenwoordiger in de persoon van een voogd, mentor en/of bewindvoerder. Anderen beheren het PGB helemaal zelf. Omdat het voor budgethouders, hulpen en vertegenwoordigers niet altijd duidelijk is wie voor welke taken verantwoordelijk is, laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Het onderzoek is in handen van Q-Consult Zorg.


VWS heeft Mentorschap Nederland uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordgroep om mee te denken. Met deze vertegenwoordiging kunnen we de signalen die we krijgen van mentoren, inbrengen bij dit onderzoek. In de werkgroep vragen we onder meer aandacht voor de positie van de mentor en bewindvoerder in het kader van de gewaarborgde hulp. Als van de budgethouder niet verwacht kan worden dat hij geheel zelf de zorg kan regelen en de inzet van het PGB kan verantwoorden, dan moet iemand optreden als gewaarborgde hulp. Het is op dit moment onduidelijk of dat ook moet als een mentor en bewindvoerder samen de zorg regelen en bewaken en de financiële verantwoording verzorgen. Mentorschap Nederland bepleit dat hierover duidelijkheid komt.

Stichtingen mentorschap ketenpartner bij aanpak financieel misbruik ouderen


Het project 'Met mentorschap in Veilige handen' heeft een vervolg gekregen. Verschillende regionale stichtingen zijn inmiddels betrokken bij regionale ketensamenwerking voor de aanpak van ouderenmishandeling. Ook nemen zij steeds vaker deel aan zogeheten Lokale Allianties Financieel Veilig ouder worden. Bij financieel misbruik gaat het veelal om ontspoorde mantelzorg. In dergelijke gevallen komt niet alleen bewindvoering om de hoek kijken. Ook voor mentorschap ligt er een taak, namelijk goede zorg regelen en deze blijven bewaken. De ervaring leert dat deze betrokkenheid effectief is, maar ook veel tijd kost.  


Mentorschap West Brabant deed met medewerking van studenten van de Avans Hogeschool onderzoek naar gewenste ketensamenwerking en steun van gemeenten om de aanpak van financieel misbruik van ouderen mogelijk te maken. Ook in Zeeland wordt momenteel gewerkt aan een project voor meer ketensamenwerking en regie en steun van gemeenten. Er zijn al meerdere goede voorbeelden van centrumgemeenten die de inzet van mentorschap helpen mogelijk te maken.

Het landelijk bureau neemt deel aan de Landelijke Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden. Vorige maand is een voortgangsbrief van het ministerie van VWS over de aanpak van ouderenmishandeling aan de Tweede Kamer gezonden. Daarin worden de Landelijke Alliantie en de lokale Allianties genoemd, evenals het project van Mentorschap West Brabant.

Veel gestelde vraag via info@goedvertegenwoordigd.nl 


De website www.GoedVertegenwoordigd.nl, die Mentorschap Nederland samen met anderen heeft opgezet en beheert, krijgt maandelijks 10.00 bezoekers. Via de website komen bijna dagelijks vragen binnen. Deze rubriek behandelt steeds een veel gestelde vraag.
 

Mentor worden als zorgverlener?
De vraag komt met enige regelmaat voorbij: ''Ik ben zorgverlener van een dementerende vrouw. Zij heeft nu een mentor nodig en wil graag dat ik dat word. Kan dat?''

Het antwoord is duidelijk: nee, dat kan niet. De mentor maakt afspraken over welke zorg wordt verleend en ziet erop toe dat die zorg op de overeengekomen manier gebeurt. Indien u als mentor zorg zou verlenen, heeft u twee petten op. Dat is niet toegestaan. Wilt u graag mentor van deze mevrouw worden, dan moet u de zorg aan een ander overlaten. En die ander mag geen collega zijn uit de organisatie waarvoor u werkt.

Kan ik dan helemaal geen mentor worden?
Zeker wel. Als zorgverlener kunt u mentor worden voor iemand die geen zorg krijgt van u of de instelling waarvoor u werkt. De ervaring van Mentorschap Nederland is dat (oud)werkers in de zorg veel voldoening halen uit het werk van mentor. Deze rol geeft net dat beetje extra toegevoegde waarde in de ondersteuning van de cliënt. Deze toegevoegde waarde misten of missen zij vaak in hun zorgfunctie.

Denkt u dat het mentorschap interessant voor u is, neem dan contact op met de regionale stichting mentorschap bij u in de buurt. Kijk op onze website voor meer informatie.

 
Mentorschap Nederland
B: Koningin Wilhelminalaan 3, 3572 LA Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2017 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mentorschap Nederland · Postbus 13180 · Koningin Wilhelminalaan 3 · Utrecht, Utrecht 3507 LD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp