Copy
Nieuwsbrief - december 2014
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.
 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! In 2015 hopen wij u via deze weg vaker op de hoogte te houden.


*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Goed Mentorschap: Tijd en aandacht voor steun bij zelf beslissen

 

Sinds april 2014 gelden wettelijke normen voor professioneel mentorschap. Deze gelden ook voor de stichtingen die zijn aangesloten bij Mentorschap Nederland. De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan borging van deze normen. Onze stichtingen scholen, koppelen en begeleiden mentoren die werken op basis van vrijwillige inzet. Zo kunnen onze mentoren professionele kwaliteitsnormen combineren met tijd en persoonlijke aandacht voor de cliënt.


Onze mentoren bezoeken hun cliënten geregeld, zodat zij hen goed leren kennen en kunnen steunen bij het zelf nemen van beslissingen. Het regelmatig bezoek van de cliënt heeft daarbij als voordeel dat de mentor kan signaleren of de zorg en ondersteuning die iemand krijgt, goed verloopt.

Dit is wat Mentorschap Nederland verstaat voor Goed Mentorschap. In het document Goed Mentorschap vindt u daar een nadere toelichting over.
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Mentorschap Nederland draagt met stappenplan bij aan aanpak van mishandeling

 

Naar schatting tussen de 200.000 en 250.000 ouderen boven de 65 jaar worden jaarlijks mishandeld door partners, familieleden of zorgverleners. De rijksoverheid verplicht gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo maatregelen te nemen om dit huiselijk geweld aan te pakken. Het aanstellen van een goed geschoolde mentor kan bij die aanpak nodig zijn.

 
De nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 in werking treedt, verplicht gemeenten het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld op te nemen in de nieuwe Wmo-beleidsplannen. Gemeenten moeten dan maatregelen nemen om burgers te beschermen die te maken hebben met huiselijk geweld. Eén van de manieren om hieraan te voldoen, is te bevorderen dat de kantonrechter voor de slachtoffers een mentor benoemt. Daartoe kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van Mentorschap Nederland.
 
Onder de titel ‘Met mentorschap in veilige handen’ heeft Mentorschap Nederland voor zijn vrijwillige mentoren een stappenplan en training ontwikkeld om toe te passen in situaties waarin zij ouderenmishandeling signaleren. Meer lezen

Dag van de Mentor 2014: inspirerend, leerzaam en nuttig

 

Zaterdag 11 oktober kwamen onze mentoren tijdens de jaarlijkse Dag van de Mentor bijeen in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Deze dag stond in het teken van het beschermen tegen ouderenmishandeling en grensoverschrijdend gedag meer algemeen. Tijdens deze dag hebben we aandacht besteed aan het stappenplan van 'Met Mentorschap in veilige handen'.

 
Het werken met dat stappenplan werd door trainersgroep Wilde Kastanje uitgebeeld in een praktijksituatie. Zij lieten op interactieve wijze zien hoe een mentor het stappenplan voor de aanpak van ouderenmishandeling kan toepassen. Een zeer levendige, leerzame en boeiende voorsteling. Daarnaast kregen de mentoren 's middags in workshops de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Meer lezen.

Radiocampagne krijgt herhaling


Mentorschap Nederland wil dat meer kwetsbare mensen én potentiële mentoren de weg vinden naar de stichting mentorschap in hun buurt. Het afgelopen jaar hebben we extra aandacht besteed aan onze bekendheid. Om te beginnen door het moderniseren van onze huisstijl. Per 1 januari 2015 is elke stichting mentorschap te herkennen aan hetzelfde uiterlijk. In lijn met die gemeenschappelijke uitstraling hebben wij onze website vernieuwd. Op www.mentorschap.nl geven wij informatie over ons werk en kunt u contact opnemen met de stichting mentorschap in uw regio.

Om onze bekendheid te vergroten, zijn we afgelopen augustus met een radiospot op Radio 2 en Radio 4 te horen geweest. Deze radiospot is ingesproken door Marinka de Haan, een van de mentoren van Mentorschap West-Brabant. De campagne had een hoog bereik en resulteerde in een groot aantal aanmeldingen van geïnteresseerden in het mentorschap. Komend jaar gaan wij deze campagne herhalen. Daarnaast is de radiospot te downloaden via onze website.

Veel belangstelling GoedVertegenwoordigd.nl


Op 10 februari 2014 is de website “Goed Vertegenwoordigd” gelanceerd en deze heeft maandelijks gemiddeld 2.000 bezoekers. Deze site biedt informatie voor familieleden van mensen die moeite hebben zichzelf goed te vertegenwoordigen. Daar vinden zij een beschrijving van de verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging (curatele, bewind en mentorschap), evenals de wijze waarop zij dit voor hen en hun familielid kunnen regelen.


De site is een initiatief van het BPBI (Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) en Mentorschap Nederland en is met steun van meerdere organisaties tot stand gekomen. Indien u over uw situatie als (toekomstig) vertegenwoordiger of cliënt vragen heeft, kunt u via de site vragen stellen. Een team van experts is beschikbaar uw vragen te beantwoorden. Neem eens een kijkje op www.GoedVertegenwoordigd.nl.

Ter promotie zijn banners ontwikkelt die u op de site kunt downloaden. Daarnaast kunt u tegen verzendkosten folders en posters opvragen via info@goedvertegenwoordigd.nl.
 
Mentorschap Nederland
B: Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2014 Mentorschap Nederland. Alle rechten voorbehouden.