Copy
Nieuwsbrief - december 2015
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Kwaliteit Regionale stichtingen Mentorschap geborgd


In 2014 besloot het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat er kwaliteitseisen gaan gelden voor mentoren, curatoren en bewindvoerders die werken voor drie of meer cliënten. Vanaf april 2016 moet aan deze eisen worden voldaan. Dit geldt ook voor de regionale stichtingen mentorschap, aangesloten bij Mentorschap Nederland. Al voordat deze kwaliteitseisen bij wet waren vastgelegd, werkte Mentorschap Nederland met een kwaliteitsborgingssysteem met externe toetsing. 


In februari en maart 2016 gaan weer toetsingen plaatsvinden. Dit gebeurt door het Keurmerkinstituut, onder auspiciën van een onafhankelijke Commissie van Toezicht op Kwaliteit. Deze brengt verslag uit aan de kantonrechters en Mentorschap Nederland.

U kunt het volledige nieuwsbericht hier lezen. 

Mentor worden in 2016

 

In 2015 is het aantal mentoren sterk toegenomen. Begin van het jaar waren er bij de 12 stichtingen samen 1500 mentoren, eind november waren dit er ruim 1700. Ook in 2016 hopen we weer op een heleboel belangstellenden om mentor te worden. Wilt u ook écht iets voor een ander betekenen? Misschien is het mentorschap iets voor u. Of kent u mensen voor wie het mentorschap interessant kan zijn?


Als u mentor wilt worden, kunt u zich bij een stichting in uw regio aanmelden. Wilt u meer lezen over hoe u mentor kunt worden? Klik dan hier

Voordat u mentor kunt worden, volgt u een basiscursus. De basiscursus kan worden gevolgd na een positief verlopen intakegesprek. De tijdsduur en planning van de basiscursus verschilt per regio. Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in lichamelijke en psychische beperkingen die cliënten kunnen hebben. We behandelen ook uw rechten en plichten als mentor en de gang van zaken in zorginstellingen. Naast theorie behandelen we praktijksituaties. Voor de cursusdata in 2016 kunt u contact opnemen met een stichting in uw regio. 
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Najaarscongres VerenSo: Starten en stoppen van een behandeling

VerenSo is de landelijke vereniging voor specialisten in de ouderengeneeskunde. Het najaarscongres 2015 had als thema 'Start & Stop'. Met een keur aan vakbekwame sprekers werd naar antwoorden gezocht op vragen als: Wat zijn voor een specialist ouderengeneeskunde de criteria bij het starten en stoppen van een behandeling? Hoe kies je de beste behandeloptie voor je patiënt? 


Allemaal vragen waarbij ook mentorschap een rol kan spelen en waarin mentoren een essentiële rol kunnen vervullen voor hun cliënten.

Sieger de Vries en Ad Groen van Mentorschap Overijssel Gelderland bemanden tijdens dit congres de stand van Mentorschap Nederland. Zij hebben hun aanwezigheid als zeer waardevol ervaren. 

U kunt het volledige bericht over het VerenSo Najaarscongres hier lezen.

Voortgang wetsvoorstellen Zorg en Dwang en verplichte GGZ

 

Medio september ontving Mentorschap Nederland (MN) een verzoek van het Ministerie van VWS om een reactie te geven op het concept van de tweede Nota van wijziging Wet verplichte GGZ (WvGGZ), waarin ook wijzigingen zijn opgenomen ten aanzien van het wetvoorstel Zorg en Dwang (WZD).


De WZD stelt regels om onvrijwillige zorg voor mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen te beperken. De WvGGZ wil gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. 

De WZD is al eerder aangenomen in de Tweede Kamer maar nog niet van kracht, omdat de Eerste Kamer wacht op het wetsvoorstel WvGGZ. De Eerste Kamer wil beide wetsvoorstellen tegelijkertijd behandelen. De WvGGZ is nog in behandeling in de Tweede Kamer. 

MN vindt het van belang dat in beide wetsvoorstellen wordt bepaald dat mensen die wilsonbekwaam zijn bij onvrijwillige zorg goed vertegenwoordigd worden. Daarbij past dat het vaststellen van wilsonbekwaamheid steeds zorgvuldig gebeurt en dat mentoren goed worden betrokken en geïnformeerd.

MN wil graag bijdragen aan de werving en toerusting van nieuwe mentoren, zodat alle cliënten voor wie begeleiding wordt gezocht, een goed opgeleide mentor kunnen krijgen.

Hier kunt u meer lezen over het wetsvoorstel Zorg en Dwang en hier over het wetsvoorstel verplichte GGZ. De reactie op de Nota van wijziging van de Wet verplichte GGZ van Mentorschap Nederland kunt u hier lezen. 


 

Mentorschap West-Brabant genomineerd voor Chris van Faassen vrijwilligerspenning 2015

 

De jury koos de genomineerden voor de Chris van Faassen-penning 2015 uit de 56 aanmeldingen die Breda Actief ontving. Iedereen kon hiervoor vrijwilligers uit Breda voordragen bij Breda Actief, de stichting die de uitreiking van de Chris van Faassen-penning namens de gemeente organiseerde.

De Jury nomineerde vijf individuen en zes groepen waaronder Mentorschap West-Brabant voor deze vrijwilligerspenning. De genomineerden kwamen tijdens de feestelijke uitreiking op 11 december in Sibelicious samen. Wethouder Miriam Haagh maakte de winnaar van de vrijwilligerspenning bekend. Het Brakkenfestival won uiteindelijk de Chris van Faassen-penning. U kunt hier meer lezen over de feestelijke avond. 

 

Mentorschap Nederland
B: Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2014 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.