Copy
Zomerreces
View this email in your browser
Beste <<Voornaam>>

En zo is het alweer bijna echt zomer. Althans, als het weer mee gaat zitten, dan voelt het ook als zomer. Wat betekent dat voor jullie? Extra druk, of vallen er gaten in de agenda? 
De zomer is misschien bij uitstek wel een mooi moment op na te denken over de koers van je bedrijf. Gaat het nog de kant op die het op moet gaan? Waar wil je staan einde van het jaar, volgend jaar of over 5 jaar? Ben je ook aan je bedrijf aan het werken of alleen in je bedrijf?

In de facebookgroep wordt zo nu en dan wel eens een post geplaatst die over bepaalde marketingaspecten gaat. Bijvoorbeeld over zichtbaarheid om meer klanten te krijgen. Nieuwsbrieven versturen en de inrichting daarvan. Sales funnels opzetten. Dit is veelal gratis aanbod waar soms hele waardevolle content geboden wordt. En als je starter bent, of als je inkomsten net genoeg zijn voor je dagelijkse onderhoud, dan is gratis waardevolle content heel prettig! Doe er op die manier je voordeel mee en haal er uit wat lukt. Wie weet hoe ver je daar al mee komt en kun je sparen voor een keer een echt traject met een businesscoach of marketingexpert. 
Vertel ons ook waar jij graag meer over wilt weten, welke kennis mis je? Wij proberen daar op in te spelen door workshops te organiseren voor bijvoorbeeld de Ledendag of zoeken een online moment. 

Verder in deze nieuwsbrief:

 • Kwaliteitsbewaking
 • Buddy project
 • Zorgverzekering
 • Najaarsworkshop
 • Jubileum
 • Obesitasprogramma
 • FitFair winnaar

Tot snel!
Hartelijke groet, 

Paul, Carmen, Annejet, Carin en Sandra
bestuur BOvV

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking is één van de pijlers van de BOvV. In het verleden zijn we daar heel coulant mee omgesprongen, we hebben de focus eerst gelegd op ledengroei, naamsbekendheid en profiel verder uitdiepen. We hebben de afgelopen tijd een enorme slag geslagen en inmiddels wordt het tijd ons onderscheidend vermogen meer eer aan te doen. In de praktijk merken we dat we tegen een aantal zaken aanlopen.
Hier en daar horen we dat het moeilijk is om tijd vrij te maken voor nascholing vanwege het financiële aspect. Nascholing volgen kan beteken dat er geen omzet gemaakt wordt.

Ook horen we af en toe iets over de locatie. Alhoewel Chivo mooi centraal gelegen is, betekent het voor sommige toch een aardige reisinvestering. 

We willen ons best doen om het volgen van nascholing zo makkelijk mogelijk te maken voor jullie. Kortom, we willen graag eens inventariseren wat jullie wensen zijn op dit gebied. Heb je ideeën over wat het makkelijker zou maken om nascholing te volgen? 

Een aantal brainstormideeen: 

 1. 2 nascholingen op 1 dag > hoef je maar 1 dag vrij te maken, misschien minder belastend en beter te regelen binnen je bedrijf?
 2. nascholing op locatie > mits er uiteraard een volle groep te maken valt, het moet wel haalbaar zijn
 3. nascholing in het weekend > bv op zaterdag, eventueel gecombineerd met 2 nascholingen
 4. online nascholing volgen?
 5. wie heeft een ander idee of voorstel?

Het zou fijn reacties te krijgen op deze nieuwsbrief waarbij je met het cijfer aangeeft welk idee jouw voorkeur heeft of welk voorstel jij zelf hebt. 

Buddy project

Erg leuk om te merken dat velen van jullie enthousiast zijn over het Buddy project. Zowel om de Buddy te zijn als wel om een Buddy te raadplegen. 
Ons idee is als volgt: we hebben een gemêleerde groep. In die groep zitten ervaren professionals die al jaren een eigen praktijk draaien en er zitten nieuwkomers. Nieuwkomers in het vak, maar ook als ondernemer. De meesten van ons zitten toch wel in het zelfde schuitje: we zijn allemaal vakneuroot en willen mensen helpen met ons mooie beroep en bedrijf. 
Met een buddy kun je sparren, vragen stellen, ideeën uitwisselen, kennis delen, maar ook afspraken maken omtrent doelstellingen, elkaar echt verder helpen met je bedrijf. Door kritisch te zijn, ideeën en kennis te delen en elkaar accountable te houden. Aan een buddy kun je de vraag stellen "hoe doe jij dat nou?" of "waar moet ik aan denken als ik dit of dat wil?".

Je kunt afspreken elke maand even kort contact te hebben om vinger aan de pols te houden. Of afspreken dat je altijd mag bellen als je vragen hebt. En omdat je dit met 1 of 2 personen hebt, is het ook te overzien qua tijdsinvestering. 
Wat we nu willen doen is een inventarisatie maken van iedereen die zich opgeeft als Buddy en iedereen die graag een Buddy wil hebben. Geef daarbij ook even aan of er onderwerpen zijn waar je het minst verstand van hebt (als Buddy) en waar je het meest behoefte aan hebt (als diegene die een Buddy wil). 
Of juist waar je focus of specialisatie ligt.

Je kunt je keuze hieronder door de knoppen kenbaar maken. 

 

Ik wil Buddy worden
Ik wil een Buddy hebben

Vergoed worden door de zorgverzekering


Rondom ons zoemen geluiden dat leefstijlcoaching in de basisverzekering opgenomen gaat worden. Vragen rijzen als ‘hoe zit dat?’ en ‘hoe zit het dan met onze vitaliteitscoaching?’.

Aanleiding voor de geluiden zijn de uitkomsten van een zorgexperiment, waarbij zorgverzekeraar CZ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toestemming  kreeg om te experimenteren met een vergoeding voor de inzet van gecertificeerde leefstijlcoaches om chronische ziekten te voorkomen of te stabiliseren. CZ heeft in 3 regio’s (Oosterhout, Oostelijk Zuid- Limburg en Den Bosch) tussen 2014-2017 met deze methode (een groepsprogramma) proefgedraaid.

Op dit moment worden de resultaten van het programma wetenschappelijk geëvalueerd. Verder is er overleg gaande tussen de Nederlandse Zorgautoriteit en het veld, waaronder de beroepsverenigingen van diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches (NBLP en BLCN) om te komen tot een structurele beschrijving van de “Gecombineerde Leefstijlinterventie”.

Het is dus allemaal in een erg vroeg stadium en van vergoeding of opname in de basisverzekering is nog zeker geen sprake. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, maar lopen vooralsnog niet warm om ook een plekje aan de overlegtafel te bemachtigen.

Ten eerste omdat vitaliteitscoaching iets anders is dan leefstijlcoaching. Ten tweede omdat het nog volledig onduidelijk is op welke manier leefstijlcoaching inhoud en vorm zou gaan krijgen. In het experiment betrof het namelijk uitsluitend mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening (en dus geen preventieve zorg) en ging het om een groepsprogramma. Ten derde omdat in aanmerking komen voor vergoeding ook veel verplichtingen en regels met zich meebrengt. En daarvan is het nog maar de vraag of we daaraan kunnen of willen voldoen. (Bv. De enige opleiding die aan onze BOvV eisen voldoet, voldoet niet aan de voorwaarden van het CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).
Kortom we zien nog vele haken en ogen. Vooralsnog volgen we de kwestie op de voet, maar blijven we vooral pragmatisch gefocust op het bewaken en verspreiden (van de kwaliteit) van ons beroep. Wel zullen we binnenkort op de site informatie verstrekken omtrent  ‘vitaliteitscoaching’ en ‘mogelijke vergoeding’ vanuit de aanvullende verzekering. Zodat je dit kunt gebruiken in je communicatie naar je klanten/clienten.
 

Najaarsworkshop

Hoewel velen van jullie o.a. de Strength Finders test kennen vanuit de opleiding, hebben ook wij nog wel eens moeite de eigen sterke kanten te benoemen... :-). Het zou toch super zijn, als we onze eigen top 5 zouden kennen en zouden leren hoe we daarmee onze onderneming en cliëntbegeleiding het beste vorm kunnen geven!
Zo wordt de kans op succes en plezier in ons werk groter. Bovendien, als we het zelf ervaren hebben, kunnen we het ook makkelijker inzetten in de coachingstrajecten bij onze cliënten. Win-win. Het lijkt ons dus een nuttig en leuk plan om de BOvV-leden zelf een Strength Finders assessment te laten ondergaan in de vorm van een groepstraining, die wij via de BOvV aanbieden. 

De opzet is als volgt:

1) Ieder lid doet thuis, online, zijn eigen test.

2) Vervolgens wordt in een live groepstraining de theorie en vertaalslag gegeven. Een ieder neemt dan zijn eigen top 5 mee naar deze gezamenlijke INTERACTIEVE training (interactief: want veel van ons kunnen niet lang stilzitten en alleen maar luisteren ;-)). Dus theorie (uitleg/toelichting sterke punten) EN bv in kleine groepjes nadenken over ieders persoonlijke vertaalslag naar eigen praktijk.

3) Een ieder die er daarna nog dieper en persoonlijker wil induiken, kan bij de coach/trainer een 1 op 1 vervolgafspraak maken 

We willen de training graag ergens in het najaar aanbieden. In het midden van het land. Duur van de live training zal rond de 3 uur liggen. 2x 1,5 uur met pauze.

Nadere informatie over precieze locatie, datum en aanmelding volgt zo snel mogelijk!

Jubileum

Eind dit jaar, om precies te zijn op 12-12-2017, bestaat de BOvV 5 jaar! Tijd voor een borrel!! We willen deze gelegenheid aangrijpen om te vieren hoe hard we met zijn allen hebben gewerkt om de BOvV op de kaart te zetten en onze successen te vieren. Ook is het leuk om elkaar weer te zien, nieuwe leden te begroeten en ervaringen uit te wisselen. 

We gaan weer proberen deze borrel te combineren met een lezing of workshop. Houd de datum 12-12-2017 vast vrij in je agenda zodat we dit jubileum met zoveel mogelijk leden kunnen vieren! We starten vanaf 16:00 uur 's middags. 

Obesitasprogramma

Het is al weer even geleden dat we wat hebben laten weten over het obesitasprogramma, maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. We zijn namelijk in de finale fase. Het belangrijkste is wel dat we het vooral een vitaliteitsprogramma willen laten zijn in plaats van een leefstijlprogramma of een afslanktraject. Technisch gezien bieden we een cognitief gedragstherapeutisch programma verpakt als persoonlijk groeitraject. Het is een klinisch vitaliteitstraject dat geen gelijke kent en de naam van het programma is Counter. Het wordt ondergebracht bij Café Vitaal, de plaats waar we de consument willen verbinden met BOvV professionals. 

Counter Obese of Counter 30, zoals we het intern noemen (BMI voorwaarde) is een initiatief van Chivo in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum, de Radboud universiteit en de BOvV. 
Er zullen in de toekomst ander Counter varianten gelanceerd worden, ook voor BOvV vitaliteitscoaches. Counter Obese zal exclusief door de BOvV vitaliteitstherapeuten worden uitgevoerd en in september 2017 starten we op twee locaties, namelijk Utrecht en Tilburg. Als de opstart ervaring er is, dan verwachten we al snel binnen enkele weken uit te kunnen rollen naar andere locaties.

Binnenkort verschijnen de teasers op Café Vitaal en we zouden het fijn vinden als je helpt met de promoties. We hopen je hiermee geïnformeerd te hebben en je kunt binnen enkele weken weer een update verwachten. 

BOvV aanwezig op FitFair 

Afgelopen 10 en 11 juni was de FitFair beurs te Utrecht waar ook de BOvV te gast was bij Cafe Vitaal, van Chivo. We hebben daar redelijk wat mensen kunnen informeren over waar de BOvV voor staat, zowel geïnteresseerde professionals als wel consumenten. Vanuit Café Vitaal was er een leuke contest uitgezet voor de consument die bij de lezingen van Chivo aanwezig was. Men kon een kaartje in de Black Box stoppen en uit al die deelnemers werd een winnaar getrokken die vervolgens 3 sessies bij een BOvV aangesloten professional krijgt. Een mooie prijs!

Op dit moment wordt met de winnaar contact gezocht en uitgevraagd wat de wensen zijn. Binnenkort horen jullie hier meer over. 

Copyright © 2017 BOvV, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp