Copy
Wat hebben we bereikt in 2016?
View this email in your browser
Beste <<Voornaam>>

Nog één laatste nieuwsbrief in 2016, want we moeten echt even stil staan bij wat we afgelopen jaar allemaal gerealiseerd hebben!
Ons doel voor 2016 was meer leden mogen ontvangen. Met meer leden wordt onze invloed en daadwerkelijk verschil kunnen uitmaken, groter en groter. Meer leden betekent ook dat we ons beroep duidelijker op de kaart zetten en dat meer mensen 'gebruik' van ons kunnen maken.
Meer leden is gelukt! We zitten inmiddels op een mooi aantal van 71 leden en aspirant-leden en er staan al een paar in de rij om per 1 januari lid te worden. We zijn groeiende en dat is een goed teken!

Groei blijft ook de focus voor 2017. Groei in ledenaantal, maar ook groei in professionaliteit, (landelijke) zichtbaarheid, en kwaliteit. We worden al door bedrijven gevonden die werken met vitaliteitscoaches en er zijn meer van dat soort bedrijven. We worden gevonden vanwege onze visie op vitaliteit maar zeker ook door onze kwaliteit. We zijn met recht een keurmerk geworden voor kwalitatief goede vitaliteitsbegeleiding. En dat is top! En nog maar het begin ;-)

We hebben zin in 2017, we zitten vol nieuwe plannen en daar hebben we wederom jou hulp voor nodig. Er zullen verschillende commissies komen voor verschillende projecten en jij kunt daar een bijdrage aanleveren door zitting te nemen in zo'n commissie. Binnenkort zullen we meer bekend maken welke projectideeen we hebben en waar we als eerste mee willen starten. 

Voor nu een hele goede jaarwisseling en een dikke proost op 2017!!

Hartelijke groet, 

Paul, Carmen, Annejet, Carin en Sandra
bestuur BOvV

Terugblik...
WEBINARS
Zoals vorig jaar al aangekondigd lag de nadruk dit jaar wat meer op marketing en sales gerelateerde onderwerpen. Immers, als we geen klanten hebben, wordt het behoorlijk lastig een beroep in de markt te zetten. 
Begin dit jaar gingen we verder met de webinars van Erno Hannink, businesscoach. Hij hielp ons met in totaal 6 webinars hoe we meer klanten konden krijgen, bekendheid moesten krijgen en hoe we ook klanten konden houden, dus slim omgaan met je aanbod. Meer afstappen van het 'uurtje - factuurtje'  idee en meer naar opgezette programma's of pakketten. Voor een verandering van mindset was een belangrijk punt in deze webinars. 

LEDENDAG
De eerste BOvV Ledendag met ALV was een feit! Een leerzaam en uitgebreid programma meta natuurlijk ook de Algemene Ledenvergadering. We hebben een mooie lezing gehad van de man in het roze pak, over ons 'waarom'. Over je eigen ' waarom'. Klanten kopen geen product, maar kopen je waarom. We deden oefeningen en vulden sheets in om meer beter te formuleren wat je waarom eigenlijk is. 
Daarnaast zijn op de ledendag 2 commissies opgezet: eentje voor profilering en eentje voor campagnes. De campagnecommissie is wat op de achtergrond gebleven en heeft nog niet iets concreets te melden, maar de profileringcommissie heeft zijn bijdrage al geleverd. Met betrekking tot individuele teksten, maar ook voor onze eigen website heeft deze commissie al heel goed geholpen meer woorden te geven aan wat we kennen en kunnen. Hoe zorgen we er nu voor dat we een eenduidig geluid laten horen? We maken hierin met zijn allen, hele mooie stappen. Ook de bijdrage van Chi met zijn webinar heeft hier veel duidelijkheid in gegeven. 

OBESITASPROGRAMMA
In navolging van de webinar van Chi werd ook het obesitasprogramma bekend gemaakt. Een landelijk opgezet programma voor mensen met obesitas, in samenwerking met Erasmus MC. In eerste instantie zal dit programma worden gegeven door vitalteitstherapeuten, in de toekomst wordt wellicht gekeken naar vitaliteitscoaches. 

REANIMATIECURSUS
In samenwerking met LIJFSTIJL is er een reanimatiecursus georganiseerd waar leden zich voor konden aanmelden. Het plan ligt er om ook aankomend jaar te kijken naar dit soort initiatieven. 

VINDBAAR VOOR BEDRIJVEN
Naast het feit dat Adaptics al met verschillende vitaliteitscoaches van de BOvV werkt, heeft nu ook een ander bedrijf contact opgenomen met de BOvV. Hulshof tcp vroeg om hulp bij hun zoektocht naar kwalitatief goede vitaliteitscoaches. Door te reageren op de oproep via de besloten facebookgroep gaan nu verschillende leden voor Hulshof aan de slag! 

DIABETESWERKGROEP
Via contacten van Annejet zijn Paul en Sandra op bezoek geweest bij de werkgroep DIABETES in Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende huisartsten in Utrecht, dietisten, praktijkondersteuners, internist. Wij menen een bijdrage  te kunnen leveren en hebben daar een presentatie mogen geven. We zien zo waar de zorgprofessionals tegenaan lopen, maar zien ook waar wij iets anders bieden dan hetgeen er al is. Dat gaan we nu heel goed onder woorden brengen door specifiek een casus uit te schrijven waar we onze begeleiding in laten terug komen. Duidelijk moet worden dat we een aanvulling zijn en niet werk van een ander proberen over te nemen. 
Het contact tussen huisartsen in Utrecht en BOvV is in ieder geval gelegd. 

WEBSITE
Onze website was aan vernieuwing toe. Afgelopen jaar stond in het teken van zichtbaarheid en dan moet de website ook goed gevonden kunnen worden, er zichtbaar mooi uitzien, maar zeker ook overzichtelijk en functioneel. Daar is Carin, ons nieuwe bestuurslid, hard mee bezig. En echt, het ziet er super uit. In het nieuwe jaar gaat de website online in haar nieuwe vorm. Stay tuned!!!

GROEI AANTAL LEDEN
Yes! We zijn gegroeid. Niet alleen met leden maar ook met aspirant-leden. Aankomend jaar willen we het aantal nog verder omhoog krikken!

AOV
Via onze tussenpersoon voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kregen we begin dit jaar ook de melding dat er een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten kon worden tegen een lager tarief dan gebruikelijk. Omdat we al klant zijn. Weer een mooie mogelijkheid voor de leden.

BROODFONDS
Op de Ledendag is ook informatie verstrekt over een eventueel broodfonds waar je je bij kunt aansluiten. Dit broodfonds fungeert als een soort AOV onder bepaalde voorwaarden. Zelf een broodfonds opzetten was niet aan de orde, maar leden kunnen wel informeren waar zij zich individueel kunnen aansluiten. 

INTERVISIEGROEPEN
Er zijn inmiddels verschillende intervisiegroepen die online plaatsvinden. Alhoewel we inmiddels behoorlijk landelijke dekking hebben, is het samenkomen voor intervisie nogal een uitdaging gebleken, vandaar de oplossing dit online te doen. En dat werkt heel prima!

WEBINAR BUSINESSCOACH
Veronique Prins heeft een heel waardevol webinar gegeven waar je je voor kon opgeven en waar zij direct feedback gaf op je website. Over hoe je je klant aanspreekt, welke weggever je hebt om je e-mail lijst mee op te bouwen, over productaanbod, over de over mij-pagina enz. Deze tips kon je direct gebruiken om je site aan te passen. 

AANKOMEND JAAR 2017
Natuurlijk hebben we ook nog ambities en allerlei plannen. Belangrijk om te weten is dat mooie plannen een eerste stap zijn, maar daarna moeten ze ook uitgevoerd worden. Dus ook aankomend jaar gaan we weer een beroep doen op jullie sterke eigenschappen ;-)

Een aantal plannen waar we over aan het nadenken zijn:

LANDELIJKE CAMPAGNE
Een soort campagne in samenwerking met misschien wel gemeenten, bedrijven enz. Een soort Sociaal Vitaal project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Crowdfunding. Allemaal termen die passen bij een dergelijk initiatief. Dit is iets wat verder uitgewerkt moet worden en vervolgens uitgerold. Hiervoor zullen we dus een commissie gaan opzetten die mee helpt in het uitzoeken, concreet maken van de plannen en ook toetsen op haalbaarheid. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
We gaan algemene voorwaarden maken waarnaar iedereen kan verwijzen op zijn eigen site. We zullen de juridische toetsing hierin mee nemen. Dat bespaart elk lid weer een forse investering. 

BOVV LEDENDAG
De datum voor de BOvV Ledendag met aansluitend de ALV is bekend en wel op 1 April 2017. En nee, het is geen grap ;-)
We gaan weer voor een totaal programma met een deel alleen voor leden die ook mogen stemmen en  een deel ook voor aspirant-leden, waar we een interessante spreker of thema hebben. Dat wordt komende tijd allemaal ingevuld. Noteer alvast de datum in je agenda en blok die dag!!

PROFILERING
De profilering van ons beroep blijft een aandachtspunt waar we ook in 2017 mee verder gaan. Acties gericht op naamsbekendheid, marketing en sales, productontwikkeling zullen allemaal naar voren blijven komen. Alles om jou als lid te helpen een goed lopend bedrijf op te bouwen, om je beroep uit te dragen en te laten zien dat we er zijn. Profilering is hier essentieel in. 

ZORGVERZEKERING
Alhoewel we niet bezig te zijn om vergoed te worden door de zorgverzekeraar via het basispakket, zijn we wel aan het onderzoeken wat we onze klanten/clienten kunnen melden als hier om gevraagd wordt. Het is altijd goed om de factuur van ons in te sturen naar de zorgverzekeraar. Onder de aanvullende verzekering kan vaak best veel. Sommige verzekeringen hebben een lijst met beroepsverenigingen die zij vanuit de alternatieve zorg vergoeden. We gaan kijken wat de voorwaarden zijn om bij die verzekeraars op de lijst van alternatieve zorgaanbieder te komen. 
2017 is ons 1e LUSTRUM jaar!!
Op 12-12-2012 zijn we ooit opgericht door een clubje hele bevlogen leden en komend jaar vieren we ons 5 jarig bestaan. Dat kan natuurlijk niet onopgemerkt blijven en we gaan het natuurlijk vieren. We willen het combineren met een leuke borrel, een samenzijn waarin goede gesprekken plaatsvinden onder het genot van een hapje en drankje. Meer informatie komt in de loop van het jaar. 
Even voorstellen...nieuw bestuurslid Carin Hobbelman
Het is vanzelfsprekend dat je je inzet voor je beroepsgroep. Tenminste, als je een stel ouders hebt die dat ook deden. Het zit dan in je genen. Of in je opvoeding. Of allebei.
In ieder geval. Toen Diana Julio tijdens de opleiding de BOvV introduceerde, werd ik meteen lid. En niet veel later wist ik ook: die bovv daar moet ik meer mee. Maar ik vond dat ik pas recht van spreken had, als ik de nodige vlieguren in het veld gemaakt had. Heb tenslotte pas sinds april 2015 mijn diploma ‘vitaliteitstherapeut’ op zak. Niet gebeurd. Ik kwam er al gauw achter dat ik niet het type ben dat energie krijgt van (het vooruitzicht) 5 dagen in de week van 9 tot 5 rijen clienten 1-op-1 begeleiden. Hoe erg ik een goed gesprek ook kan waarderen. Ik móet ook andersoortige nuttige nerd dingen doen. Vandaar dat ik aanklopte bij het BOvV bestuur met de vraag of ik als “gestructureerde, planmatige, vindingrijke, wat-kan-er-beter werkende geest” iets voor ze betekenen kon. Ze zeiden ja.  En jullie stemden er digitaal mee in. Dank daarvoor.

En wie ben ik? Ik zet mijzelf tegenwoordig weg als de ‘2CV’ in het wagenpark van de vitaliteitsprofessionals. Voor mij geen flitsende sportleggings, of zakelijke kokerrok. Dan voel ik mij ongelukkig. Ik werk het liefst met de ‘gewone’ mens, die niet in de sportschool komt, althans niet voor zijn plezier, maar die een leven wil leiden waarin hij het gevoel heeft dat hij en of dat wat hij doet er toe doet. No stress attached;-). Dat doe ik met FIT Verder. 

Wat ga ik doen? Als iemand vraagt “wat doe je?” en je zegt: “ik ben vitaliteitstherapeut (of coach)”....ook al zeg je dat heel langzaam, dan merk je dat men geen flauw benul heeft van wat je nu werkelijk doet, laat staan dat ze bij jou vanzelf over de drempel stappen. Dat moet en kan beter. Vind ik ;-). Daar wil ik graag werk van maken. Focus voor dit moment is dan ook om, samen met een commissie, de juiste woorden te gaan geven aan wie we zijn en wat we doen. Zodat jij straks jezelf niet meer hoeft uit te leggen, omdat heel Nederland weet wat een vitaliteitscoach/peut doet.

Wkkgz registratie

En toen was er ineens berichtgeving over een nieuwe wet die ingaat per 1 januari 2017...wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg .
Een ingewikkeld verhaal zo blijkt. Annejet heeft contact opgenomen met de overheid en werd eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand lijkt zich te willen branden aan wie nu verantwoordelijk is voor de toepassing van de wet. En of die wet ook voor ons geldt. Uiteindelijk heeft ze een contactpersoon bij het ministerie van VWS te pakken gekregen en hij adviseerde de website kwaliteitenklachtenzorg.nl in de gaten te houden. Daar zal binnenkort een zelftest komen te staan waarop elke zorgverlener kan testen of de wet op hem of haar van toepassing is. Er is niet veel haast bij. 

Voor ons om in overweging te nemen: als wij ons kunnen vinden in de wet, dan kan het geen kwaad je aan te sluiten. Wij gaan onderzoeken welke initiatieven er al zijn, we willen graag een collectief afsluiten voor alle leden, en welke instanties dit al geregeld hebben. Het is goed mogelijk dat we ons bij een bestaande instantie kunnen aansluiten tegen 'lage' kosten. We komen hier zo snel mogelijk op terug. Belangrijk is dat je niks in alle haast hoeft te regelen. 
Lieve leden, 

Het was een lange nieuwsbrief, maar we hebben dan ook een mooi jaar af te sluiten. Zoals je ziet is er veel gerealiseerd en hebben we mooie plannen voor de toekomst. We mogen trots zijn op wat we al hebben neergezet, dankbaar voor de ledengroei en  steun die we het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. We zijn een toffe club professionals bij elkaar met hart voor de zaak en enorme liefde voor het vak. Laten we dat aankomend jaar doorgeven aan potentiele nieuwe leden, heet ze welkom bij de club, en laten we onze liefde voor het vak kenbaar maken met mooie projecten!

Wij wensen jullie allemaal een hele goed jaarwisseling toe, samen met de mensen van wie je houdt, vrienden, familie, gezin. We proosten op een succesvol, liefdevol en waardevol 2017! 

Annejet, Carmen, Carin, Paul en Sandra
Bestuur BOvV
Copyright © 2016 BOvV, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp