Copy

únor 2015
Rádce 2.0

Radíme:

Jak se efektivně zapojit do správního řízení?

Pokud se ve vašem okolí povoluje záměr, který může zasáhnout do životního prostředí, můžete se zapojit do správního řízení jako spolek a ovlivnit tak výsledek řízení.

Přečtěte si, do jakých řízení se můžete zapojit a co musíte splnit.

Jak napsat:

Přihlášení spolku do řízení

Sledujete, jaká správní řízení probíhají ve vašem okolí? Přihlaste se do řízení a ovlivněte, co se bude realizovat v místě, kde žijete.

Stáhněte si náš vzor přihlášení spolku do řízení.

Obrátili se na nás:

3 nejzajímavější dotazy

Mohou se na sídlišti mýt auta?
Pokud je při mytí auta znečištěno veřejné prostranství nebo dojde ke vsakování saponátů a benzínu do půdy, může být uložena pokuta. Obec také může mytí aut zakázat nebo omezit vyhláškou. 

Jak se bránit zápachu z vepřína?
Pokud jde o větší vepřín, mohou obec nebo Česká inspekce životního prostředí uložit opatření k nápravě. U menšího vepřína se lze bránit pouze žalobou. V obou případech můžete také ověřit, zda je vepřín řádně povolen jako stavba. 

Musí spolek při zápisu platit poplatek?
Soudy po vás skutečně díky nepřesnému znění zákona mohou požadovat poplatek za prvozápis spolku ve výši 6 000 Kč, můžete však podat námitky, případně počkat na novelu zákona, která by měla spolky od poplatků definitivně osvobodit.

Vydali jsme příručku
o místním referendu

Chcete přímo rozhodnout o nějaké otázce ve vaší obci? Uspořádejte místní referendum!
Poradíme vám, jak dodržet všechna pravidla, není to tak složité.

Stáhněte si naši novou příručku.
Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.


www.frankbold.org
info@frankbold.org