Copy

předvolební speciál
Novinky pro Občany 2.0

Rekonstrukce státu:

Vystavili jsme politikům vysvědčení

V Parlamentu se už rok schvalují zákony, které mají zajistit lepší a průhlednější hospodaření obcí. Dva z nich – zákon o registru smluv a zákon o rozšíření pravomocí NKÚ – však tlí v Parlamentu už přes dva roky.
Rekonstrukce státu za vás celý rok sledovala politiky a vystavila jim vysvědčení podle toho, jak prosazovali zvýšení transparentnosti obcí na celostátní úrovni. 

Podívejte se, jak si jednotlivé strany vedly.

Vysvědčení, díky podpoře podnikatelů, dostanou do svých schránek obyvatelé všech krajských měst.

3. rekonstrukční zákon prošel sněmovnou

Minulý týden poslanci schválili novelu jednacího řád Poslanecké sněmovny, díky které skončí přijímání zákonů šitých horkou jehlou a nenápadných přílepků. Ty v minulosti přinesly například bezplatné povolenky pro energetické firmy na úkor státního rozpočtu či několik desítek pozměňovacích návrhů k zákonu o obnovitelných zdrojích, které pak vedly k problematickému fotovoltaickému boomu.

Zapojte se:

10 kroků pro lepší architekturu ve vaší obci

Chtějte po svých kandidátech, aby se přihlásili k péči o architekturu a kulturní prostředí ve vaší obci, protože "důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přímo odráží na kvalitě našich životů, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha."

Spolu s Českou komorou architektů jsme pro vás připravili 10 návrhů, které můžete kandidátům do komunálních voleb předložit.
 


www.frankbold.org
info@frankbold.org