Copy

říjen 2014 
Rádce 2.0

Radíme:

Jaké jsou povinnosti úředníků

Úředníci ve státní správě musí jednat a rozhodovat podle pravidel, která jim výslovně stanovuje zákon. Přečtěte si, jak se musí úředník chovat a co dělat, když své povinnosti nedodržuje.

Přečtěte si, které 3 právní nástroje můžete použít.

Jak napsat:

Stížnost na chování úředníka

Jednali jste s úředníkem a nabyli jste dojmu, že úředník porušil své povinnosti nebo se choval nevhodně? Můžete podat stížnost na úřad, kde je úředník zaměstnán.

Stáhněte si náš vzor stížnosti.

Obrátili se na nás:

3 nejzajímavější dotazy

Lze odložit projednání žádosti na zasedání zastupitelstva?
Nelze, pokud by zastupitelé návrh nestihli projednat do 90 dnů. V takovém případě můžete podat podnět na Ministerstvo vnitra k výkonu dozoru nebo správní žalobu. 

Mohou zastupitelé schválit dotaci spolku, jehož jsou členy?
Mohou, mají však povinnost oznámit střet zájmů, jinak mohou dostat pokutu. Nezákonné je až použití dotace v rozporu s jejím účelem – v takovém případě může donor vyžadovat vrácení dotace a může také jít o trestný čin.

Jak musí obec postupovat při darování nemovitosti?
Obec musí záměr darování zveřejnit na úřední desce alespoň 15 dnů předem. Poté o darování rozhoduje zastupitelstvo.

Aktuálně:

Budou investoři snadněji
prosazovat své projekty?

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje sloučit územní a stavební řízení. Bude jednodušší se řízení účastnit nebo jde jen o vstřícné gesto vůči investorům?

Přečtěte si, co by plánovaná změna mohla přinést.

Pomozte nám vylepšit Rádce 2.0

Chystáme pro vás další várku právních rad. Řekněte nám, která témata vás nejvíce zajímají a my podle vás vybereme právní rady do dalších vydání Rádce 2.0. 

Vyberte témata pomocí jednoduchého dotazníku.

Vznik tohoto newsletteru podpořilo Ministerstvo vnitra.


www.frankbold.org
info@frankbold.org