Copy

prosinec 2014
Novinky pro Občany 2.0

Povedlo se:

Jaký byl druhý rok Rekonstrukce státu?


Byl to rok, kdy jsme denně sledovali, jak politici plní své sliby a pracují na prosazování protikorupčních zákonů. Byli jsme na všech jednáních výborů, sledovali jsme všechna hlasování, připomínkovali jsme návrhy, scházeli jsme se s politiky, a po roce vyhodnotili jejich práci. Nenechali jsme žádný ze zákonů spadnout pod stůl.
A výsledek?
  • 2 přijaté zákony (zrušení anonymních akcií a zrušení přílepků v zákonech)
  • 1 zákon přijatý v rozporu se závazkem (profesionalizace státní správy) :(
  • 1 zákon v Senátu (nezávislá kontrola NKÚ ve státních firmách)
  • 1 zákon v přípravě (zákon o zveřejňování smluv – Ministerstvo vnitra a koaliční poslanci právě dokončují kompromisní verzi)
  • 4 zákony připravuje vláda
Zákon, který měl zrušit přílepky v zákonech, se před Rekonstrukcí státu řešil pět let a byl čtyřikrát zamítnut. Podobně silný odpor je i k ostatním opatřením, která prosazujeme. Díky podpoře vás, kterým není jedno, jak se u nás dělá politika, postupujeme dopředu. Je to i váš úspěch. Nezapomeňte si na něj na konci roku připít. 

Přečtěte si víc o druhém roce Rekonstrukce státu.

Do nového roku:

Nové tváře, nová místa a nové známosti


Proškolili jsme 19 nových stážistů, kteří se budou v příštím roce podílet na našem bezplatném právním poradenství a řešení lokálních případů.

 Podívejte se na fotky ze vstupního školení.

Změnili jsme sídlo ostravské pobočky. Přestěhovali jsme se do Impact Hub Ostrava na Sokolskou třídu 24.

Představujeme se našim sousedům v Impact Hub Ostrava.

Znovu jsme přivedli na jedno místo zajímavé lidi, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu. Angažovaní občané, odborníci z různých oborů, zástupci nadací, ambasadoři Rekonstrukce státu i stážisté Frank Bold se v listopadu potkali na
9. celostátním setkání Občanů 2.0 – partnerů Frank Bold. Byla mezi nimi tentokrát řada aktivních občanů, kteří uspěli v komunálních volbách, a tím se před nimi otevřely nové možnosti, jak ovlivňovat místo, kde žijí.

 
Do nového roku s novým elánem! Těšíme se na vás! 

Dobrá žaloba:


Podali jsme žalobu na Aktualizaci územního plánu Brna, ve které navrhujeme zrušení Aktualizace jako celku. Vedle konkrétních argumentů od vlastníků a spolků poukazujeme zejména na závažné vady v procesu pořizování a schvalování Aktualizace ÚPmB, a také na řadu zásadních systémových vad obsahu Aktualizace, které způsobují, že je nesrozumitelná a nepřezkoumatelná.

Vznik tohoto newsletteru podpořilo Ministerstvo vnitra.


www.frankbold.org
info@frankbold.org