Copy

listopad 2014 
Rádce 2.0

Radíme:

Jak poznat nezákonný postup obce při prodeji pozemků?

Obce mají pravomoc prodávat nebo darovat svůj nemovitý majetek, někdy se to však děje za nápadně nevýhodných podmínek.

Přečtěte si, jaké podmínky musí obec dodržet a jak je pohlídat.

Jak napsat:

Námitka na podjatost úředníka

Zjistili jste, že vaši žádost či podnět na úřad vyřizuje úředník, který má nějaký zájem na výsledku řízení? Můžete podat námitku, že považujte úředníka za podjatého.

Stáhněte si náš vzor námitky.

Obrátili se na nás:

3 nejzajímavější dotazy

Může tajemník úřadu nebo vedoucí odboru na úřadě podnikat? 
Ano, mohou, jestliže mají souhlas vedoucího úřadu. Za splnění podmínek pro veřejné zakázky mohou poskytovat služby i městu.

Je možné nařídit dechovou zkoušku starostovi obce? 
Je to možné, pouze pokud by proti starostovi bylo zahájeno přestupkové řízení. Zastupitelstvo ho však může pro nevhodné chování ve výkonu funkce odvolat. Krajský úřad také může pověřit jiný obecní úřad ve svém obvodu, aby uložil starostovi pokutu a zákaz činnosti.

Je funkce vedoucího odboru městského úřadu nebo ředitele školy neslučitelná s funkcí zastupitele? Smí být příbuzní starosty ve finančním výboru? 
Člen zastupitelstva smí být zároveň ředitelem obecní školy, ale ne vedoucím odboru. Příbuzní zastupitelů mohou být členy obecních výborů. 

Víte, že:

Vznikla vám škoda kvůli nesprávnému postupu úřadu? 

U soudu nemusíte prokazovat její přesnou výši.

Ústavní soud nedávno rozhodl, že žalobce nemusí dokazovat přesnou výši škody, která mu vznikla kvůli nezákonnému rozhodnutí či nesprávnému úřednímu postupu. 

Přečtěte si, v jakých případech tento judikát použít.


Vznik tohoto newsletteru podpořilo Ministerstvo vnitra.


www.frankbold.org
info@frankbold.org