Copy

srpen 2014 
Rádce 2.0

Radíme:

2 nejdůležitější řízení v povolování staveb

Územní a stavební řízení jsou klíčovými procesy, kde můžete ovlivnit, co se ve vašem okolí bude stavět. Pravidelným sledováním můžete znesnadnit i korupční jednání na vašem úřadě.

Přečtěte si, jak se můžete do řízení zapojit a jaká v nich máte práva:
Územní řízení
Stavební řízení

Jak napsat:

Námitky k územnímu řízení

Povoluje se ve vašem okolí stavba? Chcete podat námitku v územním řízení? 

Stáhněte si vzor námitek k územnímu řízení.

Obrátili se na nás:

3 nejzajímavější dotazy

Jak ověřit správný průběh prodeje obecních pozemků?
Můžete sledovat, zda je záměr prodeje zveřejněn předem na úřední desce a zda ho schválilo zastupitelstvo nadpoloviční většinou. Pokud by obec nepostupovala v souladu se zákonem, může její chování prošetřit Ministerstvo vnitra.

Jaké jsou argumenty pro konání místního referenda společně s volbami?
Především můžete argumentovat tím, že se několik soudů vyslovilo pro konání referenda v termínu voleb, a to z důvodu vyšší účasti občanů. Podpůrně můžete uplatnit i ekonomické důvody.

Kdo je odpovědný za peníze utracené obcí v rozporu s rozpočtem?
Pokud obec nepřijme rozpočtové opatření, bude muset finanční prostředky vrátit. Může je pak zřejmě zpětně vymáhat po vedoucím orgánu veřejné správy nebo dalších zaměstnancích odpovědných za hospodaření dle rozpočtu. 

Tip:

Připomínkujte aktualizaci Politiky územního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo návrh Politiky územního rozvoje. Je to dokument, který ovlivňuje zásady územního rozvoje kraje i samotné územní plány měst a obcí.

Přečtěte si, jak se změní využití území ve vašem okolí a zapojte se do připomínkování návrhu. Připomínky můžete podat do 8. září.

 


Vznik tohoto newsletteru podpořilo Ministerstvo vnitra.


www.frankbold.org
info@frankbold.org