Copy

speciál
Rádce 2.0
Přinášíme Vám speciální číslo Rádce 2.0 s pokročilými tipy, jak se zapojit do věcí, které se Vás týkají. Využili jsme totiž příležitosti podat podnět k Výboru pro dodržování Aarhurské úmluvy a otevřeli tak nové možnosti zapojení veřejnosti, které dosud praxe soudů neumožňovala.

Výbor nám dal za pravdu a Česká republika nyní bude muset nedostatky napravit. Připravili jsme pro Vás proto argumentaci, kterou můžete použít ve svých podáních.

Radíme:

3 nové cesty, 
jak se účinněji zapojit

  1. Žaloby na územní plány mají mít možnost podávat i spolky.
  2. Spolky mají mít možnost napadat faktické skutečnosti.
  3. Veřejnost a dotčení lidé by měli mít možnost domáhat se ochrany proti hlukovým výjimkám.
     

Obrátili se na nás:

Nejzajímavější dotazy 
o zapojení veřejnosti

Stačí žádat o informace obyčejným e-mailem?
Žádost o informace stačí podat obyčejným e-mailem. Pokud jde o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., je nutné využít elektronickou podatelnu, pokud existuje. Opravný prostředek při neposkytnutí informací (odvolání, stížnost) však již musíte podat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, do datové schránky nebo poštou.

Musí úřad zohlednit vyjádření veřejnosti k EIA?
Musí k němu přihlédnout, nemusí se jím však bezvýhradně řídit. Vyjádření ale doporučujeme podat.

Z jednání Výboru:

ČR bránila zapojení veřejnosti i v energetice

ČR bude muset také napravit špatný postup při modernizaci energetiky v letech 2010-2011. Tehdy stát nepodrobil Národní investiční plán procesu posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA) a neumožnil tak veřejnosti účastnit se procesu. 

Vznik tohoto newsletteru podpořil International Visegrad Fund.


www.frankbold.org
info@frankbold.org