Copy

leden 2015
Rádce 2.0

Radíme:

7 nejzajímavějších verdiktů k místním referendům

Loňský podzim patřil volbám a taky místním referendům. Vybrali jsme pro vás
7 nejdůležitějších soudních rozhodnutí, která padla v konkrétních případech referend.

Přečtěte si, co v zákoně o referendech nenajdete.

Jak napsat:

Vyjádření k žádosti o integrované povolení

Zjistili jste, že ve vašem okolí žádá nějaká firma o integrované povolení (IPPC)? Můžete do žádosti nahlédnout a taky se k ní vyjádřit.

Stáhněte si náš vzor vyjádření.

Obrátili se na nás:

3 nejzajímavější dotazy

Jak se bránit při zničení lesní cesty?
Podejte podnět Agentuře ochrany přírody a krajiny, inspekci životního prostředí a obci s rozšířenou působností. Ty mohou uložit pokutu nebo nařídit opatření k nápravě, které si ale jako občan nemůžete vynutit. Můžete také podat podnět Lesní správě a vyzvat ji, aby za poškození cesty vymáhala náhradu škody. 

Musí se obce postarat o opuštěná zvířata?
Zákon neříká, jak přesně se má obec o zvířata postarat. Správnost postupu může případně prověřit Ministerstvo vnitra nebo Krajská veterinární správa. Vypouštění koček zpět na ulici je sporné, nejspíš ale obce zákon neporušují. Utratit zvířata však obce nesmějí.

Lze prodat majetek obce za poloviční cenu oproti ceně uvedené v záměru?
Obec nesmí snížit cenu, pokud ji zveřejnila v záměru. Obec sice cenu v záměru určit nemusí, ale pokud tak učiní, musí se jí už držet.

Víte, že:

Spolky se mohou na rok a půl zapisovat do rejstříku zdarma

Do 30. června 2016 spolky nemusí platit tisícikorunový poplatek za zápis nebo změnu ve veřejném rejstříku. Založení nového spolku, ale i změna stanov spolku již existujícího nebo změna zapisovaných osob (např. statutárního zástupce) je nyní zdarma. V budoucnu nejspíš bude přijata právní úprava, která osvobodí spolky od poplatku již natrvalo.

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Podporou aktivního občanství k ochraně životního prostředí. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.


www.frankbold.org
info@frankbold.org