Copy

říjen 2014 
Novinky pro Občany 2.0

Aktuálně:

Jsme v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí

Pavel Franc, CEO Frank Bold, se stal členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, která dává doporučení vládě, jak postupovat v přijímání protikorupčních opatření, a bude připomínkovat protikorupční zákony.

Přečtěte si, jaké opatření prosadil Pavel Franc již na jejím prvním zasedání.
 

Vydali jsme:

Česko, země trafik

Proč v České republice nefunguje správa veřejných podniků? Experti z Rekonstrukce státu popisují, na základě známých korupčních kauz, kde jsou mezery v české legislativě a navrhují opatření, jak předejít zneužívání veřejných prostředků.

Přečtěte si, jak by se korupci ve veřejných podnicích dalo předcházet.

Případ:

Jeseníky:

CHKO jako byznys zóna


Foto: Miroslav Jahoda, CC 2.0

Aktivním občanům ze spolku Terra natura se daří chránit nejcennější části divoké přírody v Jeseníkách před plány developerů. Zapojují se do správních řízení a ukazují, že občanům není jedno, co se děje v chráněné oblasti.

Přečtěte si, jak se občané zapojují do ochrany přírody v CHKO Jeseníky.

Rekonstrukce státu:

19 zvolených senátorů podporuje Rekonstrukci státu

Díky ambasadorům Rekonstrukce státu, kteří oslovili 270 kandidátů a přes 100 jich přesvědčili, aby podporovali prosazení protikorupčních opatření, usedne teď v Senátu 19 prorekonstrukčních senátorů.

Přečtěte si, jak se získávání podpisů před volbami vyvíjelo.

Vznik tohoto newsletteru podpořilo Ministerstvo vnitra.


www.frankbold.org
info@frankbold.org