Copy

Beste Partijgenoot,

Na twee kortere nieuwsbrieven is het dit keer weer volle bak! Natuurlijk met de wekelijkse blog van Mikal, maar ook met een uitnodiging voor onze maandelijkse Vrijdagmiddagborrel en voor een interessante bijeenkomst over de toekomst van de zorg in Den Haag.

Ook is de PvdA Den Haag opzoek naar een nieuw bestuur. Over de werving hiervan vind je hier beneden ook informatie.

Nog een fijn weekend gewenst!
De Haagse PvdA

Nieuw bestuur PvdA Den Haag

De PvdA Den Haag is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten om een nieuw bestuur te vormen.

Heb je zin en tijd om als bestuurslid je in te zetten voor de sociaaldemocratie? Meld je dan aan! Sluitingstermijn voor het sturen van een motivatiebrief en een C.V. is 16 februari. Klik hier voor een profielschets en nadere informatie over het proces.

VrijdagmiddagborrelOmcirkel vrijdag 21 februari met een (uiteraard rode!) stift in je agenda, want dan is het weer tijd voor onze maandelijkse Vrijdagmiddagborrel!

Iedereen is vanaf 17.00 welkom bij onze stamkroeg Proeflokaal het Gulle Gasthuys (Molstraat 20b). Een mooie en gezellige manier om met een lekker drankje het weekend te beginnen. Dus neem vooral al je collega's, vrienden en familie mee!

Uiteraard zijn de raadsleden aanwezig om met jullie in gesprek te gaan over de politieke actualiteit.

Wees welkom en tot de 21e!

Wat: Vrijdagmiddagborrel
Waar: Proeflokaal het Gulle Gasthuys (Oude Molstraat 20b)
Wanneer: Vrijdag 21 februari van 17.00 tot 19.00

Klik hier voor het Facebook event en zet jezelf op 'gaan'!

Bijeenkomst over de toekomst van de zorgEen gezond en gelukkig Den Haag: daar knokken wij als PvdA natuurlijk voor! Maar het is wel een hele opgave. Hoe bereiken we dat iedere Haagse bewoner zich zo gezond en gelukkig mogelijk voelt? Dat de gezondheidsverschillen tussen bijvoorbeeld Moerwijk en Benoordenhout afnemen? En dat goede zorg voor iedereen toegankelijk is?

Op donderdag 19 maart organiseert de PvdA een bijeenkomst over de toekomst van de zorg in Den Haag waarin we in gesprek gaan over deze uitdagingen! Sprekers zijn Martin van Rijn (voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en nu voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep) en Hedwig Vos (huisarts in Den Haag en hoofd van de huisartsenopleiding van het LUMC).

Zij zullen spreken over Gezond en Gelukkig Den Haag, een samenwerkingsverband van onder andere de gemeente Den Haag, verschillende zorginstellingen en enkele zorgverzekeraars. Met Gezond en Gelukkig Den Haag wordt geprobeerd om gezondheid en geluk te bevorderen bij bewoners, de gezondheidsverschillen tussen wijken te verkleinen en de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.

Na de sprekers is er gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan over de uitdagingen en oplossingen. Worden de prioriteiten voldoende opgepakt binnen Gezond en Gelukkig Den Haag? En wat kan de Haagse PvdA doen om de uitdagingen aan te gaan?

De bijeenkomst vindt plaats op het partijkantoor aan de Stationsweg 10b in Den Haag, en start om 19:30. De bijeenkomst zal uiterlijk 22:00 afgelopen zijn.

Mikal Blogt: Ondanks de griepgolf toch aan de slag voor de stad!

De griepepidemie trekt in volle vaart over Nederland en ook onze fractie blijkt helaas niet immuun. Vorige week was ik de klos en nu is Janneke ziek. Met een kleine fractie is het dan soms best een uitdaging om toch overal bij te zijn, maar we hebben ons best gedaan! 

Het toerisme groeit in Den Haag, maar tegen welke prijs?

Den Haag is een prachtige stad, dat weten wij natuurlijk allemaal. Veel dagjesmensen, maar ook internationale toeristen weten onze stad te vinden voor een dagje uit, een citytrip of een weekje aan zee en dat is goed voor onze lokale economie. Maar toerisme kent ook nadelen: kijk maar naar Amsterdam of Giethoorn, waar bewoners soms het gevoel hebben dat ze in een pretpark wonen en schaarse woningen voor inwoners worden verhuurd via Airbnb. Afgelopen week bespraken we in de gemeenteraad toerisme in Den Haag en Bülent maakte zich hard voor voldoende aandacht voor neveneffecten van toerisme en de aanpak van bijvoorbeeld verhuur via Airbnb. Kijk hier zijn inbreng terug. 

Een nieuwe school in Zuidwest en toegankelijke scholen voor iedereen

Afgelopen week spraken we in de raadszaal ook over de schoolgebouwen en onderwijshuisvesting in Den Haag. Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap: dit verdrag schrijft voor dat toegankelijkheid door de overheid goed geregeld moet worden in overheidsgebouwen, maar ook in bijvoorbeeld schoolinstellingen. Hoewel de wethouder heeft aangegeven hier welwillend tegenover te staan, vond ik dat dit niet terug kwam in het onderwijshuisvestingsplan. Daarom heb ik het voorstel gedaan toegankelijkheid mee te nemen in nieuwbouw- en renovatieplannen, en ik ben erg blij dat deze motie door de raad werd aangenomen. Alle kinderen moeten zeker zijn dat ze naar school kunnen, ook als ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.

Een ander heikel punt was het aanbod van middelbare scholen in Escamp, het grootste stadsdeel van Den Haag met ongeveer evenveel inwoners als Leiden. Ik heb even wat onderzoek gedaan: in Leiden kun je kiezen uit negen vwo-scholen. In Escamp zijn dat er nul. Wat voor signaal geef je hiermee af aan kinderen uit Escamp? Het lijkt de PvdA vanzelfsprekend dat we het onderwijsaanbod eerlijk verdelen over de stad en daarom ben ik er ook trots op dat dit in het coalitieakkoord staat. De wethouder was echter van plan dit pas in 2029 uit te werken: samen met mijn collega Fonda Sahla van D66 diende ik daarom het voorstel in om dit eerder te regelen. 

Tijd om de verhuurdersheffing af te schaffen!

"Tien provisorisch getimmerde kamertjes in de kille kelder van de Theresiakerk, voor vier ervan staan nog schoenen. Het is een typisch Oost-Europese gewoonte: je schoenen uitdoen voordat je naar binnen gaat, want de boel zou weleens vies kunnen worden. Het beeld is een moment aandoenlijk, maar dan dringt al snel weer de bittere werkelijkheid van uitbuiting en woningnood door." Een rondleiding van onze Haagse Pandbrigade drukte Martijn keihard met de neus op de feiten: in de Theresiakerk werden onlangs 44 illegale slaapplekken voor arbeidsmigranten ontdekt. Als we af willen van de krapte op de woningmarkt om dit soort taferelen te voorkomen, is het tijd om de Verhuurdersheffing af te schaffen. In Trouw schrijft Martijn verder over het afschaffen van de Verhuurdersheffing (lees het hier!) en ook op Radio 1  praatte hij over de uitbuiting van arbeidsmigranten en hun huisvesting (luister het hier terug!) 

Het is tijd voor weekend! Het zonnetje begint langzaamaan weer te schijnen, dus misschien een goed moment voor een strandwandeling op Scheveningen of een rondje in het Haagse Bos? Geniet en een fijn weekend! 

Mikal 

Facebook
Twitter
Link
Website
Email
Vragen over de nieuwsbrief? Mail Gilles van Santvoort: Gilles.vansantvoort@denhaag.nl of Kenan Dogan: kenan_pvda@hotmail.com.

Wil je instellen hoeveel e-mailtjes je krijgt? Pas je voorkeuren aan of schrijf je uit.

Adres: Stationsweg 10b, Huygenspark, 2515 BN Den Haag. Voeg ons toe aan je adresboek.