Copy

Beste partijgenoot,

 

Een Den Haag waar iedereen mee kan doen en dezelfde kansen krijgt. Waar iedereen zeker kan zijn van een betaalbare en fatsoenlijke woning. Waar we eenzame ouderen en kwetsbare kinderen alle steun en hulp geven die ze nodig hebben. Waar iedereen aan het werk kan en niemand op straat hoeft te slapen. Dat is het Den Haag waar we als Haagse PvdA al jaren voor knokken. Daarin zetten we nu weer een nieuwe stap.
 

We presenteren vandaag, samen met GroenLinks, D66, CDA en de VVD, het coalitieakkoord ‘Samen voor Den Haag’. Een akkoord waarmee we het verschil maken voor alle inwoners van Den Haag. Voor de jonge gezinnen in het Laakkwartier die op dit moment door de hoge huurprijzen onmogelijk een woning kunnen vinden. Voor de oudere dame op Scheveningen die goede ondersteuning en een beetje aanspraak goed kan gebruiken. En voor de vrijwilligers van Buurtcentrum Octopus in de Schilderswijk, die keihard werken om kinderen met hun huiswerk te helpen.
 

We maken het verschil, heel concreet. We houden de stad beter schoon door vaker ondergrondse afvalcontainers te legen. We zorgen voor meer huiswerkbegeleiding en de beste leraren, zodat Haagse kinderen zeker zijn van het beste onderwijs. We gaan toch door met de STiP-banen (gesubsidieerd werk), om zo meer mensen de kans op goed en eerlijk werk te geven. We realiseren een slavernijmonument in onze stad van vrede en recht.
 

Twee maanden geleden viel het stadsbestuur en stapte de burgemeester op. Dat heeft onze stad niet goed gedaan. Het stadsbestuur moet het vertrouwen terugwinnen en de stad te laten zien dat we er zijn voor alle bewoners. Onze stadsgenoten mogen van de PvdA verwachten dat we onze verantwoordelijkheid nemen als partij. Maar niet zonder coalitieakkoord waar duidelijk ons sociale stempel op gedrukt staat.
 

Dat coalitieakkoord is er nu. Met het akkoord dat vandaag is gepresenteerd gaan we een duidelijke, linkse koers varen en steken we de handen uit de mouwen om onze stad eerlijker en socialer te maken. De voorgenomen bezuinigingen op zorg en welzijn draaien we voor een groot deel terug, zodat iedereen de steun krijgt die hij of zij verdient. We trekken extra geld uit voor de opvang van daklozen. We bieden mensen in de bijstand kansen op fatsoenlijk werk. En we investeren meer dan ooit in betaalbare woningen en in wijken die dat keihard nodig hebben, zoals Zuidwest en Waldeck. Zodat mensen de zekerheid hebben dat ze kunnen blijven wonen in onze stad.
 

De fractie draagt Martijn Balster voor als wethouder in het nieuwe stadsbestuur met de portefeuilles wonen, wijken en welzijn. Juist door aan de slag te gaan voor betaalbare woningen, het opknappen van wijken en zorgen dat kwetsbare stadsgenoten goede steun krijgen, kunnen we het verschil maken voor Den Haag. We gaan samen knokken voor het sociale Den Haag waar elk individu de mogelijkheid heeft zijn of haar kansen te pakken. En waar we samen een bijdrage leveren aan het weefsel van onze stad: naar elkaar omkijken. Er voor elkaar zijn.
 

De coalitieonderhandelingen waren intensief en soms heel moeilijk. Het was knokken voor onze plannen en idealen, maar het is gelukt. Dat hebben we niet alleen gedaan. Tijdens de onderhandelingen hebben we ontzettend veel hulp en steun gekregen van veel partijgenoten. Dit akkoord is een gezamenlijk resultaat van de afgelopen jaren, waar we met zoveel leden enthousiast de straat op zijn gegaan, met bewoners hebben gesproken, ideeën hebben opgehaald en hebben laten zien dat de PvdA er staat in Den Haag.
 

Nu gaan we samen aan het werk voor ons Den Haag. Vanavond ontvang je een mail met meer informatie over de Algemene Ledenvergadering komende woensdagavond, waar we het akkoord graag met een warme aanbeveling aan jullie voorleggen!
 

Met rode en strijdbare groet,

De fractie van de Haagse PvdA,

Janneke, Mikal en Martijn

Het hele akkoord kan je hier lezen, maar hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste afspraken:

 • Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen in Den Haag. Daarom investeren we vijftig miljoen in sociale woningbouw en starters.

 • Iedereen verdient menswaardige zorg. We halveren de voorgenomen bezuinigingen van het vorige stadsbestuur op de jeugdhulp en de zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Zo zorgen we ervoor dat kwetsbare bewoners niet geraakt worden.

 • Op het welzijnswerk wordt niet verder bezuinigd. Zo kunnen de jeugdwerkers en opbouwwerkers blijven doen waar ze goed in zijn: ondersteuning bieden in wijken waar dat hard nodig is. We draaien de bezuiniging van het vorig stadsbestuur met meer dan de helft terug.

 • Om bewoners uit de bijstand weer aan het werk te krijgen, hebben we ervoor gezorgd dat de STiP-baan - het werk voor mensen met een arbeidsbeperking - blijft bestaan.

 • We gaan het economisch beleid meer richten op de grote behoefte aan werk. Te veel Hagenaars met een praktische opleiding hebben (nog) geen werk. In de duurzaamheidssector, de zorg en de maakindustrie zien we volop kansen. 

 • We gaan extra aan de slag met het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Het aantal werkende armen groeit namelijk helaas. We willen bovendien meer mensen snel uit de schulden helpen. Daar trekken we extra geld voor uit.

 • Niemand hoort in onze stad op straat te slapen, daarom trekken we acht miljoen extra uit voor de opvang van daklozen. We doen er alles aan om mensen weer te laten uitstromen naar een betaalbaar huis.

 • Den Haag Zuidwest kan een flinke steun in de rug gebruiken, daarom komen we met een stevige aanpak voor deze wijken en trekken we hier tientallen miljoenen voor uit.

 • We gaan veel meer woningen verduurzamen. We doen dat op een manier dat het niet leidt tot een hogere energierekening en mensen goed worden meegenomen. 

 • We richten wijkontwikkelingsmaatschappijen op om zo op korte termijn sociale woningbouw te realiseren en woningen op te knappen op plekken in de stad waar dat hoognodig is. Ook verduurzaming krijgt hierbij veel aandacht.

 • De voorgenomen bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid zijn van tafel. We investeren in huiswerkbegeleiding voor kinderen en pakken verschillen in onderwijskansen aan.

 • Iedereen moet kunnen genieten van een schone stad. We gaan regelen dat volle ondergrondse afvalcontainers vaker worden geleegd.

 • Onze woningen moeten goed onderhouden worden. Daarom breiden we de pandbrigade uit, om zo misstanden met malafide verhuurders en bijvoorbeeld schimmeloverlast te bestrijden. Illegale kamerverhuur gaan we tegen en we gaan hard optreden tegen misstanden.

 • Veel van onze Haagse wijken kunnen een opknapbeurt gebruiken. We gaan aan de slag om slechte bestrating aan te pakken in Waldeck, Mariahoeve en Haagse Hout.

 • We gaan het Klimaatpact echt uitvoeren en trekken daar tientallen miljoenen voor uit.

 • Dansen op festivals in de hete zon is enorm gevaarlijk. Festivals gaan verplicht gratis drinkwater aan bezoekers aanbieden.

 • In onze stad van vrede en recht is groot draagvlak voor een slavernijmonument en een passende herdenking. Dit gaat er eindelijk komen.

 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We verhogen de OZB en investeren daarmee in het eerlijker en socialer maken van onze stad. Ook gaan de toeristenbelasting en parkeertarieven omhoog.

 • Er komt een vergunningstelsel voor kamerverhuurders, om kamerbewoners beter te beschermen tegen misstanden. Hiermee pakken we louche huisbazen aan en gaan we misstanden, zoals het vragen van enorm hoog sleutelgeld, tegen.

 • We gaan de onnodige marktwerking uit de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning halen, zodat mensen zeker kunnen zijn van goede en fatsoenlijke zorg.

 • Kinderen uit alle Haagse wijken moeten fijn kunnen sporten, daarom realiseren we meer sportvoorzieningen in wijken zoals de Schilderswijk en Transvaal. Er komen meer sport combinatiefunctionarissen om verenigingen te ondersteunen en we gaan verschillen in sportdeelname tegen. 

 • Het stadsbestuur en de ambtelijke organisatie gaat meer dan ooit de wijk in. We verstevigen in de inbreng van de stad en brengen de gemeentelijke dienstverlening dichterbij.

Facebook
Twitter
Link
Website
Email
Vragen? Mail Gilles van Santvoort: Gilles.vansantvoort@denhaag.nl

Wil je instellen hoeveel e-mailtjes je krijgt? Pas je voorkeuren aan of schrijf je uit.

Adres: Stationsweg 10b, Huygenspark, 2515 BN Den Haag. Voeg ons toe aan je adresboek.