Copy
View this email in your browser

Forntidsresan - Nio tusen år av människors spår

Den 20 november återöppnar utställningen om forntiden under namnet Forntidsresan – Nio tusen år av människors spår. I drygt ett år har arbetet pågått med att uppdatera, revidera och utveckla utställningen. Till stor del kommer besökarna att känna igen sig i historien om forntiden som den förmedlats tidigare, men också upptäcka en rad spännande nyheter. Nedan presenterar vi ett smörgåsbord av utvalda föremål från utställningen.
Och välkommen på invigningen den 20 november.

Läs mer >>

Smygtitt på Experter berättar
Thomas Eriksson, antikvarie vid Statens historiska museer, berättar om två lerkärl som finns utställda i Forntidsresan - Nio tusen år av människors spår.

Filmen är en av flera där experter inom forntid berättar om ljud på stenåldern, kost och keramik, bland annat. Filmerna kommer att finnas tillgängliga från och med den 20/11 2021 i utställningen, på museets hemsida under Kunskapslandet och på museets Youtube. 
Spelet Crafthunter
Ett nyproducerat spel bjuder in till att göra en egen interaktiv forntidsresa och bli en del av historien. Spelet Crafthunter kombinerar fysisk och digital aktivitet för att utforska hela utställningen som spelplan. Från istid till järnålder måste du förvandla landskapets knappa tillgångar till redskap för att överleva – som att göra upp eld, väva tyg och gjuta en bronsyxa. Klarar du dig genom forntidens alla nio tusen år av utmaningar?
Tre föremål du inte får missa i utställningen:
Hästtand
I utställningen finns fragment av en hästtand som hittades i Tjärdalsbäcken i Säbrå, Ångermanland. Tanden tillhör den äldsta hästen som hittats i Norrland, och dateras till 900-790 före Kristus. 

 
Romerskt mynt
I Holm hittades en vikingatida kvinnograv. Graven var fylld av rika gåvor, bland annat arabiska silvermynt, glaspärlor och ett romerskt mynt med kejsare Konstantin Gallius på. Myntet dateras till 351-354 efter Kristus.
Älghuvud från Kornsjövägen
Det lilla älghuvudet hittades vid Kornsjövägen och mäter ca 1,5 cm. Det är tillverkat i skiffer och dateras till yngre stenåldern, neolitikum. 
Website
Facebook
Instagram
Twitter
Email
Copyright © 2021 Västernorrlands museum

Our mailing address is:
hej@vnmuseum.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.