Copy

Mitt Västernorrland

SKÄNK EN BILD TILL LÄNSMUSEETS FOTOSAMLINGAR

Västernorrlands museums fotosamlingar berättar länets historia. Under decennier har kartonger med gamla bilder och fotoalbum skänkts till museet. Ibland hela samlingar från yrkesverksamma fotografer. Ofta saknas privatpersoners bilder som kan berätta om vardagen i länet under 1900-talet.

Idag fotograferar vi mer än någonsin, men med våra mobiltelefoner. Det är lika viktigt att om hundra år kunna berätta om Västernorrland under 2000-talet. Därför söker nu museet bilder som berättar om just detta århundrade.

Skänk en bild till museets samlingar – var med och skriv länets historia

Vad har du fotograferat nyligen? Ladda upp en, eller flera, av dina senast tagna bilder från din mobiltelefon. berätta varför du tog bilden. Ditt bidrag blir en del av museets samlingar och sparas för framtida generationer.

Ladda upp bilderna på www.mittvasternorrland.se

Läs mer om museets arbete med insamling.

Ladda upp dina bilder på Mitt Västernorrland
Website
Facebook
Link
Email
YouTube
Twitter
Copyright © 2022, Västernorrlands museum, All rights reserved.

Vår mailadress:
hej@vnmuseum.se

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.