Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal. Maart 2016. Nr. 10
View this email in your browser

"Een andere kijk op het Markdal"
Welkom op onze publieksavond op 11 april a.s.

Op 11 april a.s. zal in de Pekhoeve te Ulvenhout  weer een publieksavond plaatsvinden. Het thema van deze avond is "Een andere kijk op het Markdal". Speciale gast is zuiderbuur Dimitri van Pelt, molenaar op de Laermolen (watermolen in de Mark bij Hoogstraten). Hij zorgt voor een Vlaamse kijk op het Markdal. Verder hebben we een primeur: een bijzondere kijk op het Markdal van bovenaf.
Anders kijken betekent ook kijken naar de veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden in het Markdal: Voorzitter Jettie Rattink en Marcel van Miert, procesmanager doen verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. En geven een doorkijk naar het Markdal van morgen.
De toegang is gratis. De zaal is open om half 8. Het programma begint om 8 uur.
Het adres van de Pekhoeve: Dorpsstraat 94 te Ulvenhout.

Ellen Mookhoek  (boven) en Susan van 't Riet (onder) hebben ons verblijd met de eerste foto's dit voorjaar van het ooievaarskoppel.
Jettie Rattink: "Het Natuur Netwerk wordt robuust, zorgt voor verbindingen en krijgt een hoge kwaliteit".
"Het Markdal krijgt een robuust Natuur Netwerk, middels de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Ecologische Verbindingszones (EVZ). Het wordt onderdeel van het 'Perspectief voor het Markdal" zoals dat eerder is opgesteld. Hierin wordt aangegeven waar natuur ontwikkeld zal worden" aldus Jettie Rattink, voorzitter van de vereniging Markdal. Op 11 april a.s. worden deze plannen nader toegelicht.
"Bij het  Natuur netwerk wordt aangesloten bij de mogelijkheden die inmiddels gecreëerd zijn of kunnen worden. Verder sluit het aan bij het nieuwe beleid van de provincie. Er wordt veel aandacht besteed aan het verbinden van verschillende waardevolle natuurrijke gebieden. Verder vindt er afstemming plaatst met alle betrokken organisaties en grondeigenaren. "Aan de reactie die we tot nu toe gekregen hebben, willen we zoveel als mogelijk tegemoet komen. Niet iedereen zal 100% tevreden zijn, maar met zoveel verschillende belangen kan dat ook niet." aldus de voorzitter. De voorstellen worden op korte termijn aan de Provincie voorgelegd.

Naar een duurzame en vitale land- en tuinbouw in het Markdal
.De land- en tuinbouwsector is de belangrijkste grondeigenaar, c.q. gebruiker en is een van de grootste economische sectoren in het Markdal. Het is een onmisbare partner in het transformatieproces naar een duurzaam en vitaal Markdal. Daarom is een richtingaanwijzer opgesteld voor de gewenste toekomstige ontwikkelingen van de agrarische sector. Het is een lange termijn visie die individuele ondernemers niet bindt, maar wel gezamenlijke perspectieven schetst. De agrarische ondernemer maakt uiteraard eigen afwegingen in de bedrijfsontwikkeling.
In de vergadering van 24 februari j.l. van het Algemeen Beraad van de Vereniging is deze visie - voor dit moment - goedgekeurd, met de afspraak dat samen met boeren en tuinders in het Markdal een stappenplan zal worden uitgezet, opdat een duurzame en vitale land- en tuinbouw toekomst zal hebben.
Vragen die bij de komende discussies aan de orde zijn:
  • Kunnen / willen boeren en tuinders zelf natuur beheren?
  • Is er een markt voor MARK-producten?
  • Wat kunnen innovatieve samenwerkingsverbanden opleveren?
  • Hoe kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en medicijnen verminderen?
Op de website   http://verenigingmarkdal.nl/richtingwijzer-land-en-tuinbouw-markdal/ is de visie te downloaden.
Meer inlichtingen bij Nellie Raedts, 06-3023 8754 
.
Marcel van Miert: "Uitvoering nadert"
"De grondaankoop loopt voorspoedig. Aangezien we concreet zicht hebben op flinke stukken land voor natuur zijn we alvst de inrichting aan het ontwerpen. Samen met het waterschap worden nieuwe varianten voor de loop van de Mark onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar de inrichting voor natuur en landschap. Ook worden nieuwe fiets en wandelverbindingen meegenomen bij het schetsen", aldus Sjef Langeveld, vice voorzitter van de Vereniging Markdal. Samen met Marcel van Miert, de procesmanager, worden de mogelijkheden met vele betrokkenen besproken.
"Daarbij horen ook plannen voor een kavelruil bij Ulvenhout zodat langs de oevers van de Mark een flink stuk natuur kan worden gerealiseerd. Landbouwers kunnen dan weer verder met hun bedrijf. Dat kan leiden tot een herbegrenzing van de natuur", aldus Marcel.
Op 11 april zal Marcel van Miert tijdens de publieksavond een toelichting geven op de inrichtingsschetsen.
Webmaster gezocht!
Vind je het leuk om mee te werken aan de communicatie van de Vereniging en heb je ervaring met het beheren van websites? Neem dan contact op met Marian Hulshof 06 4493 0699 of stuur een mail naar marianhulshof@ziggo.nl
Fiets mee op 22 mei 's middags of doe mee aan de Midzomeravondwandeling op 18 juni 's avonds.
Samen met de natuurgidsen van IVN Mark en Donge gaan we naar bijzondere plaatsen langs de Mark en enkele zijbeken. Ter plekke wordt een toelichting gegeven op mogelijke veranderingen.
Vertrek 22 mei om 13.30 uur vanaf de Kogelvanger, Galderse Weg, Reeptiend Breda.
Vertrek 18 juni om 19.30 uur vanaf Knooppunt Galder (café restaurant), Galderse weg 18 te Galder.
Meer informatie komt op de website http://www.verenigingmarkdal.nl 
Vereniging Markdal krijgt landelijk de aandacht.
In het landelijk tijdschrift Landschap is in december een artikel geschreven over 'Maatschappelijke initiatieven in het Markdal. In dit artikel, geschreven door Merlijn Hoftijzer en Joost de Jong, beiden actief in de Vereniging Markdal wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van de Vereniging, de knelpunten en de leerervaringen. Het artikel is op de website van de Vereniging te vinden: .http://verenigingmarkdal.nl/wp-content/uploads/Artikel-in-Landschap.pdf .
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze tiende email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp