Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Gezellige opening van de expositie over het Markdal.

Op 13 juli j.l werd in de protestantse Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan te Breda de expositie "Mark, stroom door de tijd" geopend. Het was een sfeervolle bijeenkomst en voor de 75 bezoekers een groot succes.
De expositie zal in de periode van 14 juli 2018 tm 19 augustus 2018 op zaterdag en zondagmiddag geopend zijn van 13-17 uur.
foto Ellen Rijken.
Openingstijden

De expositie is tm. 19 augustus op zaterdag en zondagmiddag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Wij zijn buren

“Vanaf vandaag stroomt de Mark zes weken door de kerk. Wij zijn buren. Sinds de voorbereiding van deze expositie weet ik dat onze kerk op een Donk staat. Met haar stromend water heeft de Mark iets te vertellen. Water staat voor alles wat er toe doet”, aldus dominee Eward Postma van de Laurentiuskerk in Ginneken bij de
opening van de expositie over het Markdal op 13 juli j.l.

.
Dank aan Nellie, Gerard (r) en Joop (l).
De drie initiatiefnemers hebben afgelopen maanden veel werk verzet om de expositie voor te bereiden en in te richten.
Hulde!
Gelukkig werden zij geïnspireerd door het enthousiasme van velen.
Vrijwilligers om als gastheer / gastvrouw op te treden zijn van harte welkom (staat nooit alleen). Inl. bij Joop: 06-4000 7219.
De expositie wordt gesponsord door wijkvereniging Ginneken=Ginneken en Van Wezel Verpakkingen Breda BV.
Pien Storm van Leeuwen: Een reis langs de Mark

Bij de opening maakte Pien Storm van Leeuwen een reis langs de Mark: “Vroeger was de Mark veel breder. Bij Terheyden was hij wel 200 meter breed. Breda is ontstaan in een rivierdelta. Noormannen zouden zich hier gevestigd hebben. Zij zouden ook het slot van Hoogstraten hebben gesticht”. Tussendoor las ze enkele gedichten voor die met de Mark te maken hebben.
Schaalmodel
Op de expositie is ook een schaalmodel van de Mark te bezichtigen. Ellen Rijken maakte een foto van de onthulling van dit schaalmodel.
Tijdens de opening vertelde Louis Braspenning, een van de boeren uit het gebied hoe het was om in het Markdal op te groeien: "De Mark was vroeger een drinkplaats voor het vee. Het vormde een afscheiding. En het was een speelplaats voor de kinderen". Hij zei te hopen dat de plannen snel vastgesteld worden. Hij blikte terug op het begin: "Ze kwamen niet zeggen wat er moest gebeuren, maar ze wilden weten wat wij wilden. Zo kwam het van verbazing tot echte samenwerking".
24 september 2018 Algemene Ledenvergadering Vereniging Markdal

Reserveer de datum ('Save the date'). Het thema voor deze bijeenkomst is: Zijn er kansen voor 'natuurinclusieve landbouw' in het Markdal? Prof. Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut zal hierover een inleiding verzorgen.
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 20ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp