Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
24 september a.s Algemene ledenvergadering (ALV). Met een themadeel "Natuur en landbouw".
Hierbij nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Markdal, duurzaam en Vitaal. Deze ALV zal plaatsvinden op maandag 24 september 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur in De Leeuwerik, St. Janstraat te Galder.
De ALV bestaat uit een organisatorisch deel en een themadeel. 
Het programma van deze avond is als volgt:
19.00 - 19.30 uur: Inloop met koffie en thee.
19.30 - 20.00 uur: Opening. Organisatorisch / huishoudelijk deel.
20.00 - 20.15 uur Korte presentatie door Marcel van Miert over de stand van zaken van de bestemmingsplannen en het VKA (Voorkeursalternatief , het ontwerpplan voor de meandering van de Mark).
20.15 - 20.30 uur: Korte pauze
20.30 - 21.45 uur. Thema "Natuur en landbouw".  Er is landelijk volop discussie over hoe we beide functies goed kunnen laten samengaan. Een term die daarbij vaak valt is het begrip 'natuurinclusieve landbouw'  Prof. Jan WIllem Erisman, directeur van het Louis Bolkinstituut zal een presentatie verzorgen over dit thema. Na deze presentatie zal een discussie plaatsvinden over het thema "Wat zijn de kansen voor natuurvriendelijke / natuurinclusieve landbouw in het Markdal"?
Eric Bastiaanssen, een van de agrariërs uit het Markdal zal als eerste discussiant optreden.
21.45 -22.00 uur. Afronding en afsluiting door Jettie Rattink.

Belangstellenden kunnen zich tot 17 september kandidaat stellen voor het AB (Algemeen Beraad) van de Vereniging (info@verenigingmarkdal.nl). 
Jan Willem Erisman: "Steun landbouw die uitgaat van de natuur".
"Steun landbouw die uitgaat van de natuur. De huidige landbouw produceert enorm veel eetbare waar, maar stuit op grenzen. Deze grenzen worden bepaald door afname van biodiversiteit en bodemkwaliteit, vermindering bodemvruchtbaarheid e.d.", aldus Prof. Jan Willem Erisman, Directeur van het http://www.louisbolk.org (het Louis Bolk Instituut) in een artikel in de Volkskrant dit voorjaar. Hij zal 24 september op de ALV een presentatie houden over het begrip 'natuurinclusieve landbouw'. Hij zal uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Hij pleit ook voor een andere benadering van de landbouw. Een andere kijk over het samengaan van landbouw en natuur. 
Na zijn presentatie zal Erik Bastiaanssen, één van de agrariërs uit het gebied, een eerste reactie geven. Het belooft een levendige discussie te worden.

Op de Algemene Ledenvergadering zal Eric Bastiaanssen, één van de agrariers uit het gebied een eerste reactie geven na de presentatie van Jan Willem Erisman. 
Expositie Markdal was een groot succes.
"Een mooie en inspirerende expositie. U heeft al heel veel bereikt, mijn waardering daarvoor. Nog veel succes en wijsheid gewenst bij de verdere stappen. Komende generaties zullen u dankbaar zijn voor al dit goede werk", aldus Peter van den Velden, oud burgemeester van Breda in het gastenboek van de zomerexpositie, die afgelopen zomer plaatsvond in de Laurentiuskerk in het Ginneken.
Met bijna 2000 bezoekers werden de stoutste verwachtingen overtroffen. 
Aan het succes werd bijgedragen door enkele sponsors, veel vrijwilligers en de mensen van de kerk. Ook de musea van Breda, Hoogstraten en het Paulus van Daesdonck stelden materiaal beschikbaar. De betrokkenheid was groot. Zelfs tijdens de tentoonstelling kwamen bezoekers nog materiaal brengen.


De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal werkt samen met een viertal overheden:
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze 21ste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp