Copy
Nieuwsbrief nr. 9 van de Vereniging Markdal. December 2015
View this email in your browser
Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2016
De Vereniging Markdal wenst u een prettige feestdagen en een voorspoedig 2016. Dat u veel van het Markdal mag genieten in het nieuwe jaar. Wij gaan in ieder geval door met de planvoorbereiding en als alles naar wens verloopt starten we eind 2016 met uitvoeringswerkzaamheden.
Op zoek naar een origineel kerstcadeau?
De Vereniging Markdal heeft voor leden van de Vereniging een speciale set van tekeningen van het Markdal te koop. Deze zijn speciaal voor ons getekend door Loek Melis. Een set van 7 kaarten kost € 15. Ze zijn te koop bij Fotosjop, Prins Hendrikstraat 192 in het Ginneken Breda.
Van A58 naar Beter!
"De Vereniging Markdal vraagt om een fundamentele verbetering van de leefbaarheid rond het A58 tracé voor het gedeelte gelegen in de gemeente Breda" aldus de brief die de Vereniging half november 2015 gestuurd heeft aan de Tweede Kamer over de verbreding van de A58. Het opheffen van de barrièrewerking van de A58 zal de rust, de ecologische samenhang en de recreatiemogelijkheden en daarmee de leefbaarheid in dit gebied aangrijpend verbeteren, schrijft de Vereniging. Dit kan worden bereikt door een verdiepte ligging, ter plaatse van het Markdal, een betere dimensionering van de knooppunten en door betere verbindingen te maken.
Van A58 naar Beter is een breed initiatief van belanghebbende partijen. De volledige brief is te vinden op de website van de Vereniging: 

http://verenigingmarkdal.nl/oproep-2e-kamer-duurzame-a58-kruising
 

 

ALV 2015: "Ga zo door!"

"Ga zo door” was de boodschap in de druk bezochte bijeenkomst van Vereniging Markdal duurzaam&vitaal op 21 september 2015 in De Pekhoeve. Daar bracht het bestuur formeel verslag uit aan leden en belangstellenden over het afgelopen jaar.

Voorzitter Jettie Rattink schetste de goede voortgang, veel grond kon al beschikbaar komen en ingezet worden voor grondruil om zo landbouw, natuur en de nieuwe loop van de Mark ruimte te geven.  Er kan door de overeenkomst met de Provincie innovatief “van binnen uit” gewerkt worden. Op die manier wordt er ook gezocht naar grondverwerving met verevening door bestemmingsverruiming: “de meerwaarde aanpak”. Dat vraagt weer de medewerking van overheden. Een uitgebreider verslag is te lezen op http://verenigingmarkdal.nl/ga-zo-door-zegt-algemene-leden-vergadering 

Voortgang meerwaardetraject.
De Vereniging steekt momenteel veel energie in het zgn. Meerwaardetraject: In het uitvoeringsproces is gebleken dat door een ander ruimtegebruik op sommige locaties in het gebied er kansen ontstaan voor een beter Markdal (meer natuur, milieuvriendelijker landbouwproductie, recreatieve voorzieningen, kansen voor jonge mensen in Strijbeek, etc.). Voor dit Ruimtelijke Ordeningstraject hebben we afgelopen juni deel I met daarin het plan en de uitgangspunten gepresenteerd. Nu zijn de verschillende initiatieven uitgewerkt en ingediend bij de twee gemeenten: het zgn. "Perspectief voor het Markdal". De formele procedure van bestemmingswijziging is hiermee gestart. Op de site http://www.verenigingmarkdal.nl/plan-meerwaardetraject-naar-gemeenten  zijn de plannen, initiatieven en resultaten in te zien. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over het verdere proces.
 
21 maart 2016 Samenwerking Vlaanderen en Nederland
Op 21 maart 2016 organiseert de Vereniging Markdal een publieksavond over de samenwerking met Vlaanderen. Die vindt plaats in de Pekhoeve te Ulvenhout. De samenwerking met Vlaanderen is voor de Vereniging erg belangrijk. Aan de Vlaamse kant worden door de Vlaamse Milieumaatschappij ook extra meanders aangelegd en extra waterberging gecreëerd. Voor meer informatie over lezingen en wandelingen in het Vlaamse deel : http://www.natuurpuntmarkvallei.be. Wist u dat de bron van de Mark 35 km ten zuiden van Meersel Dreef ligt? In Koekhoven, gemeente Merksem.
Webmaster gezocht.
De Vereniging is op zoek naar een vrijwilliger die onze website kan bijhouden en daarbij het overzicht bewaart en de stijl bewaakt.Bij voorkeur iemand met ervaring met Wordpress, die ook wil dienen als vraagbaak voor bestuursleden die iets op de website willen zetten. Info: 06-40007219. Een keer per maand vergaderen we met de werkgroep Communicatie..
Communicatieve duizendpoot
Communicatie is voor de Vereniging Markdal cruciaal. We moeten alert blijven om dit continu te verbeteren. Wij zoeken iemand met gevoel en ervaring met communicatie. We zoeken iemand die mee kan denken, kan ondersteunen met praktische zaken en bijdragen kan leveren voor de Nieuwsbrief of de website. Ben jij zo iemand? Bel: 06 40007219

 
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze negende email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp