Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Levendige Algemene Ledenvergadering.
Op maandag 19 september j.l. vond de ALV, de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Markdal plaats. Presentaties  werden verzorgd door Jettie Rattink, voorzitter, Jan Roovers penningmeester, Marcel van Miert, procesmanager en Daniel Coenen van het Waterschap. Er vond een levendige discussie plaats. Het verslag van de ALV is te lezen op de website: http://www.verenigingmarkdal.nl
Landelijke aandacht voor het Markdal.
Op de website van het Planburea voor de Leefomgeving is een interview met Jettie Rattink geplaatst over haar ervaringen met het Markdalproces.
http://themasites.pbl.nl/evaluatie-natuurpact/in-gesprek/aanstekelijke-gebiedsontwikkeling-in-het-markdal


 
De Mark van bovenaf gezien.
De Vereniging heeft opnames van de Mark met een drone laten maken. Hiermee wil de Vereniging vastleggen hoe de huidige situatie gaat veranderen. Zie:
http://verenigingmarkdal.nl/droneopnamen-markdal-en-verslag-11-april/
Totaaloplossing voor A58 gewenst!
Op woensdagmiddag 5 oktober j.l. vond de tweede werksessie plaats in het kader van het zogenaamde 'Beekdaloverleg', georganiseerd door Rijkswaterstaat. Dit in samenwerking met het ontwerpbureau HNS. Het bureau HNS, de directeur Jan Dirk Hoekstra en de landschapsarchitect Joppe Veul zijn persoonlijk poolshoogte komen nemen van de situatie in het Markdal. De conclusie was dat er, zoals wij al lange tijd proberen duidelijk te maken, een totaaloplossing moet komen om de barrierewerking van de huidige A58 voor flora, fauna en recreatieve routes op te heffen.
Begin volgend jaar moet duidelijk zijn hoe die oplossing er uit gaat zien. In ieder geval is hiermee de nog steeds door ons gewenste verdiepte ligging van een te verbreden A 58 weer bespreekbaar.
Ook tijdens het bezoek van Directeur-Generaal Kuijpers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 19 augustus j.l. aan het Markdal is er aandacht besteed aan dit vraagstuk.
Nieuws over de uitvoering:
* Samen met de gemeente Breda wordt voor het gehele plangebied in de twee gemeenten voortvarend een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. In dit ontwerp wordt voortgebouwd op het "Perspectief voor het Markdal", het plan van het Meerwaardetraject (zie website Vereniging) en de nieuwe voorgestelde begrenzing van het Natuurnetwerk.
* Voor 31 december 2016 wordt een samenwerkingsafspraak met het Waterschap Brabantse Delta getekend om de uitvoering gezamenlijk voor te bereiden. Dit voorbereidingsplan zal halfweg 2017 gevolgd worden door het uitvoeringsplan.
* De aankoop van grond voor de uitvoering van de plannen verloopt voorspoedig. De overeengekomen 102 ha worden op dit moment administratief vastgelegd. Voor 65 ha hiervan is dat intussen gebeurd.
Op bezoek bij de Regge.
Op 23 september j.l. ging het AB van de Vereniging Markdal met het uitvoeringsteam op excursie in het gebied van de Regge (Overijssel). Men heeft daar veel ervaring met het beekherstel. Nuttig om te leren van de ervaringen elders. Een hechte samenwerking van het Waterschap, de gemeente Hellendoorn en het Overijssels Landschap. heeft hier tot mooie resultaten geleid.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging Markdal · Postlaan 15 · Breda, Noord Brabant 4835 EE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp