Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

Succesvolle start


Op woensdag 6 november was het zover. Gedeputeerde Johan van der Hout van de Provincie Noord Brabant ondertekende de samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging Markdal. De provincie heeft vertrouwen in de mensen uit de streek zelf. Na twintig jaar stagnatie is er voor deze innovatieve aanpak gekozen. Dit vanwege de pro actieve houding, inzet van vrijwilligers en vernieuwende aanpak.  De realisatie van de water-, natuur- en economische doelen in het Markdal kan nu van start.
"De komende jaren wordt onder regie van de Vereniging - samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Breda en het Waterschap gewerkt aan de realisatie van de plannen. De Vereniging wil die plannen samen met de bewoners en belangstellenden ontwikkelen. Alleen gezamenlijk kunnen we de verwachtingen waarmaken en een Markdal creëren waar het evenwicht tussen natuur en agrarische bedrijvigheid bijdraagt aan een duurzaam en vitaal Markdal", aldus Jettie Rattink, voorzitter van de Vereniging bij de ondertekening op 6 november j.l.

Fladderiep


Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd op 6 november in de stromende regen  een “Fladderiep” geplant. Een schaarse inheemse boom, die goed tegen water kan. Het werk aan waterberging, vrijstromende, meanderende Mark, beekherstel en renderende landbouw kan beginnen! De jonge Fladderiep is daarvoor het boegbeeld.  

De Vereniging Markdal
Duurzaam & Vitaal

 

wenst u allen prettige feestdagen en een goed begin van 2014.

Chanan Hornstra:

Nieuw perspectief nodig voor Strijbeek


"We zijn - op verzoek van de gemeente, provincie en natuurbeschermingsorganisaties - een ontwikkelingsprogramma aan het opstellen. Dat doen we samen met de mensen uit het dorp. Eind januari willen wij  een ontwikkelingsprogramma aanbieden aan de gemeente", aldus Chanan Hornstra, procesmanager voor het gebied Strijbeek.
De Vereniging is gevraagd om dit proces te begeleiden omdat vroegere pogingen van de gemeente en de provincie niet tot een resultaat geleid hebben. Volgens Hornstra wordt Strijbeek geconfronteerd met vergrijzing en leegloop. Het is daarom noodzakelijk om na te denken over de toekomst. "We zoeken naar vernieuwing van bedrijfsvoering waardoor minder belasting voor de omgeving optreedt en zo mogelijk te combineren zijn met de realisatie van de EHS.
Het project is in mei 2013 gestart.  Hornstra: "We zijn tevreden met het proces: er zijn nu 50 mensen actief aan de slag. In het begin was er veel argwaan. Nu ontstaat het gevoel dat ze een inbreng kunnen leveren. Er zijn al nieuwe initiatieven" vertelt Hornstra trots. "Er is een energie-cooperatie in oprichting (zonne-energie met een capaciteit voor 100 huizen) en er zijn gesprekken met een onderwijsinstelling (Prinsentuincollege) om zich in het gebied te vestigen. En die instelling wil de samenwerking met het bedrijfsleven verder uitbouwen".
Als het ontwikkelingsprogramma eind januari aan de gemeente wordt aangeboden, zal het in februari in de gemeenteraad besproken worden. Daarna kan het in maart met de provincie besproken worden. "We willen een plan met meerwaarde. Het zal een kader worden voor toekomstige ontwikkelingen. Vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijven die een economische impuls kunnen geven moeten verbeterd worden.  Dat kan ook betekenen dat regelgeving voor die nieuwe gewenste ontwikkelingen versoepeld moet worden" , aldus Hornstra.
 

12 december:

Landbouw


De Landbouw speelt een belangrijke rol in het Markdal. Op 12 december organiseert de Vereniging een aparte avond met de boeren en tuinders in dit gebied. De Vereniging stelt het op prijs als boeren en tuinders meedenken over de toekomst van het gebied. Het raakt de toekomst van hun bedrijf. Inlichtingen bij Nellie Raedts 06 30238754

2 januari 2014:

Herdenking 200 jaar Slag bij Strijbeek

 
Ter herdenking van de slag bij Strijbeek wordt er op donderdagmiddag 2 januari 2014 een route georganiseerd waarbij acteurs en re-enactors de historie tot leven brengen. Langs de Bergweg en in het natuurgebied De Goudberg voert de wandeling langs enkele bewoners van het toenmalige Strijbeek en een aantal soldaten die vertellen wat deze oorlogswinter voor hen betekende. Er zullen een kuiltent, een kampement en exercities te zien zijn. De tocht begint en eindigt bij Het Smokkelaartje aan de Goudbergseweg in Strijbeek. Tussen 13.30 uur en 15.30 uur zullen de optredens langs de route plaatsvinden. De wandeling duurt iets meer dan een uur. Het evenement is gratis toegankelijk.
 
Geschiedenis (klik voor meer geschiedenis op de website)
 
Op 2 januari 1814, aan het eind van de Franse tijd, vond in de beemden van de Strijbeeksche Beek een militair treffen plaats dat bekend staat als de ‘Slag bij Strijbeek'. De uiteindelijke slag speelde zich voornamelijk af in de weidegronden ter weerszijden van de Strijbeekseweg aan de Nederlandse kant van de beek. Vanaf de Bergweg in Strijbeek kijkend in de richting van de grensovergang met België, is een groot deel van het voormalig slagveld zichtbaar.
De Slag bij Strijbeek maakte onderdeel uit van een groot aantal slagen en schermutselingen tussen Breda en Antwerpen, voornamelijk op Belgisch grondgebied.
 
Gedicht
 
Begin 2004 werd langs de Bergweg, aan de rand van het voormalig slagveld als poosplaats een granieten zwerfkei te velde gelegd met het gedicht dat ik voor deze plek schreef:
over zijn grenzen
reikt macht naar al meer

voert vechters van ver
naar vreemd land
belangen langs lansen betwist
kleuren een beek en zijn beemden
in strijd


Pien van Leeuwen

 
Wordt lid

Op de website vindt u een knop waarmee u aan kunt geven dat u lid wilt worden van de Vereniging. Vind u het een goede zaak wat wij doen: Wordt lid. We hebben meer leden nodig om als Vereniging sterk te staan in het overleg met andere instanties. En als lid kunt u invloed uitoefenen op de koers van de Vereniging.
Website in de lucht

Sinds kort heeft de Vereniging Markdal Duurzaam&Vitaal een website. Hierop is ook het Uitvoeringsprogramma te vinden. Dat is het programma wat de komende vijf jaar zal worden uitgevoerd. Ook informatie over wandelroutes, Stijbeek, natuur en water zijn op de website te vinden.
bekijk website
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze eerste email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp