Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

Massale opkomst 24 maart bij de publieksavond over het Markdal in zaal Vianden
Meer dan 200 mensen waren aanwezig bij de avond over cultuurhistorie op 24 maart. Op deze avond nemen zowel Karel Leenders, historisch-geograaf van het Markdal bij uitstek, en Jef Vandenberghe, geoloog ons terug in de tijd. Beide presentaties zijn op de website http://www.verenigingmarkdal.nl   (onder verslagen) te vinden. Enkele beelden en impressies van deze avond worden  hier weergegeven.

Jef Vandenberghe: vlechtend riviersysteem

Elke rivier zoekt zijn evenwicht bij wisselende externe omstandigheden. Door de permanent bevroren ondergrond (permafrost) in de ijstijden kwam het regenwater snel tot afstroming en was de afvoer hoog. Dat veroorzaakte een vlechtend riviersysteem. Omdat het zeeniveau beduidend lager was, werd het dal van de Mark diep ingesneden. Later heeft het zich gevuld met veen. Zo'n 5000 jaar geleden ontstonden de eerste nederzettingen", aldus de Vlaamse geoloog Jef Vandenberghe.


 Karel Leenders: Waar begint de Mark?

Karel Leenders, historisch geograaf begon zijn verhaal met de vraag waar de Mark nu precies ontspringt. Dat is in de buurt van Merksplas. Er zijn vele slootjes en plassen die claimen de meest oorspronkelijke te zijn. De naam zou duiden op een 'rivier met veel moeras'. Belgische plaatsen als Zondereigen, Wortel, Hoogstraten, Meerle en Meerseldreef hebben allemaal een relatie met de Mark. Opvallend is dat de kleinere beken, die hun water op de Mark afvoeren, vooral aan de oostzijde liggen. Waar het dal smal is staan de boerderijen verder uit elkaar. Bij een breed dal zie je meer bedrijven en landgoederen zoals Schoondonk, de Blauwe Kamer en Bouvigne. Rond 1650 zijn bewuste landschapsstructuren met brede lanen en lange zichtlijnen geïntroduceerd. Karel Leenders hield een pleidooi om bij de herinrichting van het Markdal rekening te houden met  de rijke cultuurhistorie van dit gebied.

Verkeersvisie
Op 24 maart is door Ton Kroes, trekker van de werkgroep Verkeer en recreatie, de verkeersvisie van de Vereniging aangeboden aan Harrie Nuiten, burgemeester van Alphen Chaam.
De visie is te downloaden van de website http://www.verenigingmarkdal.nl 

13 juli: De Big Jump. Te water voor proper water.
Op 13 juli vindt de jaarlijkse Big Jump plaats. Dat is een Europese actie om aandacht te vragen voor schoner water. In veel rivieren en meren gaan zwemmers te water om hun wensen kracht bij te zetten. Samen met het Vlaamse Natuurpunt Markvallei organiseert de Vereniging Markdal dit evenement bij de grens van Meersel Dreef en Galder Strijbeek. Er start om 12 uur een Marktwandeling vanaf de Kogelvanger naar de grens in de Mark. Aanvang Big Jump manifestatie: 14.30 uur. En om 15.00 uur te water voor proper water. Inl. bij Joop van Riet: 06-4000 7219.

ZLTO pleit voor ondernemende EHS

"We moeten naar een meer flexibele invulling van de EHS, de Ecologische hoofdstructuur", aldus Bert Litjens van de ZLTO op 5 mei j.l op een bijeenkomst van de Vereniging Markdal in Ulvenhout. In de optiek van de ZLTO is het gewenst dat landbouwgrond landbouwgrond blijft en vindt er aangepast landgebruik plaats. Boeren blijven eigenaren en gebruikers en voor het productieverlies vindt er compensatie plaats met vervangende grond (zonder vergoeding). In zijn visie is het belangrijk dat je een grondbank hebt en ruiling probeert te bevorderen. De Provincie heeft al laten weten dat ze hier positief tegenover staan. Zijn presentatie is te vinden op de website: http://www.verenigingMarkdal.nl (onder verslagen).

Marcel van Miert: In deelgebieden werken.
"We gaan in deelgebieden werken met de mensen die daar wonen en werken. We voeren gesprekken en we gaan grond verwerven. Op die manier willen we 100 ha EHS realiseren en de verbetering van het leefmilieu in de Mark tot stand brengen", aldus Marcel van Miert, procesmanager van de Vereniging op een avond met de boeren en tuinders in het gebied op 7 april j.l. in Galder. Marcel is belast met de uitvoering van het programma waarbij werkgroepen van de Vereniging de kaders formuleren over verkeer, natuur, cultuurhistorie e.d.

Strijbeek: halverwege Hoogstraten en Breda.

De planontwikkeling bij Strijbeek verloopt voorspoedig. De Vereniging Markdal heeft op 26 februari in het Smokkelaartje te Strijbeek een perspectief gepresenteerd aan de bevolking. Dit is vervolgens besproken met de gemeenteraad
en de provincie. Op deze avond had Mariette Janssen uit Strijbeek het volgende openingsverhaal: " Precies halfweg tussen Breda en Hoogstraten (B) ligt Strijbeek. In de 14e eeuw zijn de heren van Breda en van Hoogstraten gewend elkaar hier jaarlijks te ontmoeten. Op hun agenda staan onderwerpen die ze met ekaar moeten bespreken omdat ze er beide mee te maken hebben. Zij maken afspraken en zien elkaar pas een jaar later weer. Strijbeek verdwijnt voor een jaar in de vergetelheid".
Het opgestelde programma komt uit de Strijbeekse bevolking zelf; het is opgesteld door bewoners en ondernemers in het gebied. Volgens Mariette Janssen moet Strijbeek weer een ontmoetingsplek zijn van land en stad, waarbij vitale bedrijven, onderwijs, natuur, cultuur en recreatie de bindende factoren zijn. Het rapport over Strijbeek is op de website te vinden onder lopende projecten.

8 juni: Culinair, cultureel fietsen langs de Mark

Op Eerste Pinksterdag organiseert Kiwanis Breda een culturele en culinaire fietstocht langs de Mark voor het goede doel. Bij een aantal culinaire poosplaatsen krijgen deelnemers een hapje en een drankje. De start vindt plaats tussen 10 en 12 uur vanaf de Kogelvanger. Het inschrijfgeld is 30 Euro. De helft hiervan is voor het goede doel (welzijn van minder bedeelde kinderen in Breda en omgeving). Meer inlichtingen en aanmeldingen op http://www.kiwanisbreda.nl.

Zijn uw buren al lid van de Vereniging?
De Vereniging groeit elke maand. Dat is goed. Daarmee kunnen we ons geluid naar buiten brengen. En leden kunnen meepraten over de koers van de Vereniging. En de ontwikkeling van hun eigen omgeving. En leden blijven op de hoogte van wat er gebeurt.

Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze derde email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp