Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser
Werken met Water: ALV op 19 september a.s. in de Pekhoeve te Ulvenhout

Op 19 september a.s. zal in de Pekhoeve te Ulvenhout de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Voorzitter Jettie Rattink en penningmeester Jan Roovers geven een toelichting op de activiteiten en de financiën van de Vereniging. Vervolgens vertelt Marcel van Miert over de voortgang van de werkzaamheden.
Speciale gast is Daniel Coenen, hydroloog van het Waterschap Brabantse Delta. Hij  zal aangeven hoe op basis van onderzoek en lokale kennis het water door het Markdal zal kunnen gaan stromen.
De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.  Ook niet leden zijn welkom.
Het Jaarverslag van de Vereniging en Stichting Markdal over 2015 staan op de website http://verenigingmarkdal.nl/jaarverslagen-2015/ .

 
" Op de Algemene Ledenvergadering zal ook Marcel van Miert, procesmanager een toelichting geven op de uitvoering. We stelden enkele vragen:
Marcel, kan je vast een tipje van de sluier oplichten van je toelichting?

MvM: "We zijn druk bezig met het maken van een ontwerp- uitvoeringsplan".
Wat houdt dat in?
MvM: "We werken van grof naar fijn: We willen eerst kijken hoe we een dynamisch watersysteem kunnen ontwikkelen dat robuust is, waarbij we de hydrologische potenties van het gebied zoveel mogelijk willen benutten".
Wat betekent dat?
MvM: "Het Markdal heeft veel interessante kwelstromen en bij een kwel is bijzondere vegetatie mogelijk. Verder komen er veel zijbeken in de Mark en is het gebied heel reliëfrijk. Er zijn veel verschillende grondsoort en hoogteverschillen. Het gebruik en de samenstelling van de bodem is sterk gerelateerd aan het water. Hierdoor ontstond een grote variatie in bedrijvigheid. Aanwezigheid van water en vruchtbare grond heeft ook geleid tot tuinbouw en veehouderij alhier.
Vanuit de ontstaansgeschiedenis zijn er verschillende landschapstypen ontstaan. Zo zie je de kleinschalige landschappen bij Notsel en Heerstaaijen en de latere landgoedontwikkeling op de Westoever, van de Blauwe Kamer tot aan Daasdonck".
Wat betekent dit voor de uitvoering?
MvM: "Bij de uitvoering zijn we met de eigenaren intensief in gesprek over de inrichtingsplannen, zodat het nieuwe plan niet alleen gaat over de 100 ha die de Vereniging wil inrichten maar over het gehele gebied".
Wat betekent dit voor de bewoners?
MvM: "Een aantal bedrijven werkt aan een nieuw type bedrijfsvoering. Dat kan richting biologische landbouw gaan of maatregelen waardoor er minder uitspoeling van meststoffen is.
Op de ALV van 19 september zal ik per deelgebied een toelichting geven.
Samen met het Waterschap Brabantse Delta gaan we verder een projectplan Waterwet maken waarbij we gedetailleerd laten zien wat de effecten zijn. Daaraan voorafgaand maken we een nieuw bestemmingsplan".
 
Wat is beekherstel?
"Beekherstel, dat is niet een beek weer krom maken. Beekherstel is een beek weer laten stromen", aldus Daniel Coenen, de hydroloog van het Waterschap Brabantse Delta. Hij zal op de ALV op 19 september een presentatie geven over de mogelijkheden van beekherstel van de Mark.
 
Invasie van ooievaars
Op 17 augustus j.l. zijn er 40 ooievaars gespot in het Markdal. Zij landden op net gemaaid hooiland aan de rand van Ulvenhout. Vogelliefhebbers spreken van een ongekend aantal.
Interessante expositie in Hoogstraten.

In het Stedelijk Museum, in het Begijnhof te Hoogstraten is momenteel een heel geslaagde overzichtelijke expositie over 'De Marck#hoehet was' 
Aan de hand van oude kaarten, schilderijen, film over vier seizoenen en foto opnames uit een luchtballon wordt de Mark en zijn landschap in verschillende tijden beeldend gepresenteerd. Met informatie ook over de Mark tot en in Breda. Inspirerend, zeker ook voor de toekomst van het Markdal. Alle middagen van woensdag t/m zondag. Meer info: https://www.hoogstraten.be/museum  
Vereniging Markdal genomineerd
Op 19 augustus j.l. maakte Ineke van Hee, Programmadirecteur  Omgevingswet van I&M bekend dat de Vereniging Markdal genomineerd is voor de 'Eenvoudig Beter Trofee'. Dit gebeurde bij het bezoek van Directeur Generaal Kuijpers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan ons gebied. Het is een bekroning voor de werkwijze van de Vereniging voor de wijze waarop we met de omgeving omgaan.
Geslaagde avondwandeling
Zaterdagavond 18 juni gingen zo'n 25 mensen op stap voor de midzomerwandeling. Vanaf Knooppunt Galder en via het Vonderpad werd al snel de Mark bereikt. Via de stuw van Heerstaaijen was het landschap tussen de donken van Heerstaaijen en Notsel goed uiteen te zetten. Verder werd de zijbeek De Koereit bezocht. De toekomstplannen werden later in het Knooppunt Galder onder het genot van een drankje besproken.
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze twaalfde email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp