Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

Publieksavond op 23 maart in de Pekhoeve te Ulvenhout: "Wat leeft er in en om het Markdal".

De Vereniging Markdal organiseert op 23 maart a.s. haar jaarlijkse publieksavond. Deze zal plaatsvinden in de Pekhoeve Dorpsstraat 94 in Ulvenhout. Het thema is dit jaar: "Wat leeft er in en om het Markdal". Zowel de landbouw als de natuurkant komen aan de orde. Ingrid Jansen, belangenbehartiger voor de agrarische sector en geboren in Galder zal haar visie geven over "De kansen voor de landbouw in het Markdal".Theo Bakker, werkzaam bij Staatsbosbeheer zal ingaan op "De kansen voor de natuur in het Markdal".
Daarnaast zullen Jettie Rattink, voorzitter van de Vereniging en Sjef Langeveld, vice-voorzitter, u bijpraten over de voortgang van de werkzaamheden in het gebied.
Ook worden deze avond de resultaten bekend gemaakt van de fotowedstrijd (zie hieronder). De prijswinnaar ontvangt een fraaie tekening van tekenaar Loek Melis. Die zal deze avond ook aanwezig zijn om zijn tekeningen die hij voor het Markdal gemaakt heeft te laten zien.
De avond begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 open. De toegang is gratis.  

Ingrid Jansen, belangenbehartiger voor de landbouw, zal op 23 maart haar visie geven over de kansen voor de landbouw in het Markdal.

Meerwaardetraject

Op 14 januari vond in de Pekhoeve te Ulvenhout een bijeenkomst plaats met de grondgebruikers van het Markdal. Op deze bijeenkomst ging het over het zgn. 'Meerwaardetraject'. Daarbij wordt beoogd een plan met meerwaarde te ontwikkelen voor de regio. Dat zou voor de Provincie Noord Brabant en de gemeenten een reden kunnen zijn om flexibeler om te gaan met het stringente ruimtelijke beleid. Dat zou voor het Markdal kansen kunnen bieden om met grondgebruikers tot oplossingen te komen voor ruimtelijke knelpunten.
Op dinsdag 3 maart organiseert de Vereniging een informatie- avond over dit onderwerp voor dorpsraden, buurtverenigingen, natuurorganisaties etc. Plaats: 't Smokkelaartje te  Strijbeek. Inl. bij Marian Hulshof, marianhulshof@ziggo.nl
Op 5 maart  a.s. is een bijeenkomst over dit onderwerp met belangstellenden. Die vindt plaats in de Leeuwerik te Galder. Aanvang 19.30 uur.

 

Fotowedstrijd.

Fotoliefhebbers opgelet. De Vereniging Markdal organiseert een fotowedstrijd met foto's die kenmerkend zijn voor het Markdal. Er is zowel een juryprijs als een  publieksprijs aan verbonden. Die worden uitgereikt op 23 maart in Ulvenhout.
De prijzen zijn een primeurtekening van Loek Melis. Per persoon kunt u maximaal 3 foto's insturen. Met motivatie en locatie. Stuur uw mooiste foto's naar: info@vereningingmarktdal.nl. In JPEG formaat. Inzenden van foto's kan tot 10 maart a.s. De foto's worden eigendom van de Vereniging Markdal. Op 23 maart zijn de foto's te bezichtigen.
Dat het Markdal een fotogeniek gebied is, bleek dit jaar ook bij de fotowedsstrijd van "I love Breda", waarbij de publieksprijs naar het beeld van een winters Markdal ging.

18 maart waterschapsverkiezingen. Ga stemmen!

Het werk van het WSBD, het Waterschap Brabantse Delta is belangrijk voor het Markdal. Op 18 maart zijn er verkiezingen voor het bestuur van het waterschap. Dat valt deze  keer samen met de Provinciale Statenverkiezingen. Op de website http://www.brabantseDelta.nl is te zien dat er ook wat te kiezen valt. Het bestuur maakt de keuzes of het geld besteed wordt aan natuur of andere belangen. Ook heeft het bestuur van het waterschap invloed op de waterrecreatie, natuurvriendelijke oevers en maatregelen tegen wateroverlast als klimaatverandering gaat optreden.

 

Grondaankoop

De grondaankoop in het Markdal verloopt voorspoedig. Dat is nodig om de komende jaren tot uitvoering over te gaan. Dan gaat het om kavelruil voor de landbouw, natuurontwikkeling en de doelen van de Kaderrichtlijn water te realiseren. Marcel van Miert (zie foto) wijst er op dat die uitvoering moet passen in de plannen van de Vereniging. De discussies over het Meerwaardetraject (zie boven) leveren bouwstenen voor een op te stellen visie voor het gebied.

Korte Mededelingen
 
  • Op maandagmiddag 23 februari a.s. zullen de gemeenteraden van Breda en Alphen Chaam - op hun initiatief -  een werkbezoek brengen aan het Markdal. Tijdens het werkbezoek zullen de raadsleden geïnformeerd worden over de voortgang en de kansen die er zijn voor een duurzaam en vitaal Markdal.
  • Op 26 februari a.s is er om 20.00 uur een zgn. 'schetssessie' in het Smokkelaartje te Strijbeek: Daar worden allerlei ideeën voor de inrichting en de haalbaarheid daarvan besproken.
  • Vrijwilligers gezocht: De Vereniging is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Zie hiervoor de website van Breda actief: http://www.bredavoorelkaar.nl/hulpvragen/27780 . Heeft iemand belangstelling om relatiebeheer te doen voor de Vereniging? Zie:http://www.bredavoorelkaar.nl/hulpvragen/28462 .
  • De website van de Vereniging is vernieuwd. Met dank aan Anouk Harmsen:
bekijk website
Zijn uw buren al lid?
De Vereniging Markdal heeft inmiddels meer dan 100 leden. Maar een groeiende Vereniging kan meer bereiken
. Op de website staan formulieren waarmee men zich op kan geven voor de Vereniging. 
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze zesde email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp