Copy
Nieuwsbrief zorg
Juli 2019
Goedemorgen <<Naam>>, hierbij de maandelijkse financiële verdieping voor de zorg
Finance Ideas

Alternatieve financiering, investeringen onder druk, dividend uitkeren

Alternatieve financieringsvorm: Sale- and leaseback wint terrein. Het onderzoek ‘Uitkering van dividend door zorgaanbieders' van Finance Ideas en SiRM is naar Tweede Kamer gestuurd. Hoe gezond is de VVT-sector? SCP onderzoekt particuliere woonzorg voor ouderen. En stijgende bouwkosten zet investeringen onder druk.

Sale- and leaseback wint terrein als alternatieve financiering

Heeft de alternatieve financieringsvorm: Sale- and leaseback daadwerkelijk een positief effect op uw financiële positie? In 2018 werd voor circa € 964 miljoen aan zorgvastgoed gekocht door beleggers. Een stijging van meer dan 50% ten opzichte van 2017. Sale- and leaseback wordt daarmee een steeds serieuzere vorm van alternatieve financiering voor zorginstellingen.

Hoe gaat u om met de keuze tussen huren of eigendom? Wat is Sale- and leaseback precies? Hoe flexibel bent u hiermee en welke rechten en plichten legt u vast?
Meer over de alternatieve financiering van sale- and leaseback

Financiële gezondheid VVT-sector verbetert, trend stijgende personeelskosten blijft zorgwekkend

De bedrijfsopbrengsten zijn met vijf procent gestegen. Dit gaat gepaard met een stijging in de personeelskosten van ruim acht procent. Ziekteverzuim en het vinden van geschikt personeel blijft een uitdaging. Een greep uit de resultaten van het onderzoek van de meest recente jaarverslagen van ongeveer 150 VVT-instellingen in de ZorgRating benchmark.
Bekijk de resultaten van de ZorgRating benchmark

Onderzoek ‘Uitkering van dividend door zorgaanbieders’ naar Tweede Kamer gestuurd

De Minister van VWS heeft het rapport 'Uitkering van dividend door zorgaanbieders' naar de Tweede Kamer gestuurd. SiRM en Finance Ideas schreven het rapport in opdracht van VWS. Vorig jaar gaven de bewindslieden van VWS aan dat nader onderzoek nodig is voordat met nieuwe regelgeving over uitkeren van dividend kan worden gekomen.
 
Wat is er precies onderzocht? Hoe is dit aangepakt en wat zijn de voor- en nadelen van het uitkeren van dividend in de zorg? Pim Diepstraten beschrijft de belangrijkste resultaten.
Resultaten van het onderzoek: Uitkeren dividend

SCP onderzoekt de particuliere woonzorg ouderen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft 2 juli jl. een verkenning uitgebracht omtrent de particuliere woonzorg voor ouderen. Ze zien een sterke groei binnen de particuliere woonzorgsector in Nederland.

Wat is het verschil tussen particuliere woonzorg en reguliere woonzorg voor ouderen? Wat zijn de kwaliteitsverschillen en wat is de meerwaarde? Jeroen Lindeboom zet de belangrijkste bevindingen van het SCP op een rij.
Bevindingen onderzoek SCP: particuliere woonzorg voor ouderen

Stijging bouwkosten zet investeringen in zorg onder druk

Zorginstellingen verwachten meer te investeren. Tegelijkertijd geven ze aan dat de geraamde investeringsbedragen vanwege stijgende bouwkosten ontoereikend zijn. Dit blijkt uit de resultaten van de Financiële Zorgthermometer Q2.
Bekijk de resultaten van Financiële Zorgthermometer Q2

Sprekers en programma bekend van Finance Ideas Talks

Hoe speelt u in op de groeiende woon- en zorgbehoefte? Welke nieuwe woonzorgconcepten ontstaan er door de verdere extramuralisering en ambulantisering? Een slimme woonomgeving die zich kan aanpassen aan de behoefte van de bewoner wordt steeds urgenter. Tijdens Finance Ideas Talks op 10 oktober delen sprekers uit verschillende sectoren hun inzichten, ideeën en visie over de toekomst van de stad.
Bekijk het programma en de sprekers

VOLG ONS OP LINKEDIN

DAGELIJKSE TREASURYUPDATE
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2019 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring