Copy
Finance Ideas
 
CO2-neutraal, wat ons opviel in de media
Juli 2018

Artikelen, tips en tools rondom CO2-neutraal

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het klimaatakkoord? Hebben gemeenten hun duurzaamheidsambities wel scherp? Welke tips kunnen we halen uit het Deltaplan Duurzame Renovatie? Onze adviseurs hebben voor u en uw collega’s interessante artikelen uit de media geselecteerd.

Betaalbaarheid klimaatakkoord

Met het klimaatakkoord geeft Nederland invulling aan de Parijse belofte van CO2-reductie. Voor de gebouwde omgeving is de opdracht om 3,4 megaton te besparen in 2030. Daaraan is nog eens toegevoegd dat de sector in 2050 CO2-neutraal is. Het kostenplaatje bedraagt 108 miljard. Floris Regnault geeft ons een grove schets van de betaalbaarheid van de duurzaamheidsopgave voor de sector en voor de huurder.
Betaalbaarheid klimaatakkoord voor corporaties en huurders

Plannen energietransitie van gemeenten minimaal

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft aan de hand van enkele ‘groene beleidspunten’ honderd gemeentelijke coalitieakkoorden beoordeeld. Hieruit blijkt dat het merendeel van de onderzochte gemeenten onvoldoende duidelijkheid schetst over de invulling van hun duurzaamheidsambities. Stan Wetzels geeft aan dat ondanks het feit dat de energietransitie wel degelijk leeft in de gemeenten, de mate van ambitie uiteen loopt. Gemeenten hebben moeite met het betrekken van bewoners, het opstellen van financiële plannen op korte en lange termijn en de besluitvorming omtrent bestaande bouw.
Lees het volledige rapport van de NVDE

Aan de slag met het plan van aanpak

Wilt u ook tot een weloverwogen verduurzamingsstrategie komen binnen het onzekere speelveld? Onze adviseurs hebben een training opgesteld om u te ondersteunen met het bepalen van de juiste koers. Na deze training bent u in staat de relevante vragen te beantwoorden die ten grondslag liggen aan een weloverwogen verduurzamingsstrategie.
Lees meer over de training PvA CO2-neutraal

Deltaplan duurzame renovatie

De utiliteitsbouw neemt circa 40% van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving voor haar rekening. Ruim 60 partijen slaan de handen ineen voor het concretiseren van de duurzaamheidsopgave van de utiliteitsbouw. Jeroen Dungelmann wijst u op het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC). Hoe werken commerciële partijen samen om het vastgoed zoals zorg, scholen, logistiek en kantoren te verduurzamen? In het plan zijn de stappen duidelijk: Eerst organiseren, dan concretiseren en monitoren en vervolgens de realisatie. In 2030 moet hun CO2-uitstoot gehalveerd zijn.
Lees meer over het Deltaplan Duurzame Renovatie

Het seminar over transitie in publiek vastgoed

De vastgoedmarkt gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Technologische innovaties en de energietransitie spelen hierbij een belangrijke rol. Welk effect heeft dat op publiek vastgoed en hoe kunnen we daarop inspelen? Wat zijn de belangrijkste trends en wat kunnen we leren van andere sectoren? Sprekers van onder meer Triodos Investment Management, Universiteit van Tilburg, ABN AMRO, ForestEffect fund/Solaris, Philips en GeoPhy delen hun inzichten en ideeën met ons.

Bekijk het programma en de sprekers

VOLG ONS OP LINKEDIN
Finance Ideas LinkedIn

NEEM CONTACT MET ONS OP
Finance Ideas contact
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2018 | Algemene voorwaarden | Disclaimer