Copy
Finance Ideas
 
CO2-neutraal, wat ons opviel in de media
Augustus 2019

Artikelen, tips en tools rondom CO2-neutraal

Deze maand: Aantal gasloze woningen neemt razendsnel toe. Wat zijn de belangrijkste voordelen van een actueel portefeuilleplan? Kan ons elektriciteitsnet de massa groei van elektrische auto’s en warmtepompen wel aan? En communicatie blijkt de sleutel voor het versnellen van de verduurzamingsopgave bij hoogbouw.

Aantal gasloze woningen enorm toegenomen

De overheid wil in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af. Sinds juli 2018 krijgen bouwers in principe geen vergunning meer voor een gasaansluiting. Logischerwijs neemt het aantal nieuwbouwprojecten zonder gasaansluiting dan ook sterk toe. Uit cijfers van netwerkbeheerders Stedin en Enexis blijkt dat in Q2 van 2019 voor respectievelijk 80% en 63% van de nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer is aangevraagd. Jeroen Dungelmann deelt de cijfers.
Lees meer over de groei van gasloze woningen

Drie voordelen van een actueel portefeuilleplan

Bijbouwen en tegelijkertijd een gigantische investeringsopgave in het bestaande bezit? De druk op de corporatiesector is groot. Corporaties met een goed onderbouwde portefeuillestrategie zijn beter in staat hun maatschappelijke doelen te realiseren. Waarom?

Het plan geeft inzicht in betaalbaarheid, maximaal haalbare CO2-reductie en helpt om te communiceren met de gemeente over de wijkaanpak en het tijdpad. Jaring Hylkema praat ons bij over de voordelen van een actueel portefeuilleplan.
Lees meer over de voordelen

Kan het stroomnet de verduurzamingsopgave aan?

Is ons stroomnet toekomstbestendig? Een vraagstuk met talloze uiteenlopende meningen. Velen vragen zich af of ons elektriciteitsnet de massa groei van elektrisch rijden en het verwarmen van onze huizen met een warmtepomp wel aan kan. Stan Wetzels geeft u meer inzicht in deze discussie aan de hand van een artikel waarin Wim Schermer de berekening maakt en deze business case bespreekt.
Kan ons elektriciteitsnet de massa groei aan?

Betaalbaarheid van wonen in de stad

De betaalbaarheid van wonen in de stad staat hoog op de beleidsagenda. De trek naar de stad is weer toegenomen en tegelijkertijd vergrijst de bevolking. Hoe kunnen we onze huizenmarkt zo organiseren dat deze betaalbaar blijft voor iedereen? Matthijs Korevaar geeft ons een voorproefje van de resultaten van zijn onderzoek naar de ontwikkeling in huurprijzen, betaalbaarheid en woonkwaliteit.
Betaalbaarheid in de stad van de toekomst

De verduurzamingsopgave versnellen door te communiceren

Platform31 heeft een rapport gepubliceerd over bewonersparticipatie en -communicatie bij het verduurzamen van hoogbouw. De belangrijkste conclusie? Het belang van communicatie! Bij hoogbouw leven veel verschillende groepen mensen dicht bij elkaar met weinig uitwijkmogelijkheden om overlast te mijden. Rob Sukaldi deelt het rapport waarin door middel van praktijkervaringen wordt weergegeven hoe communicatie en participatie kunnen bijdragen aan de versnelling van de verduurzamingsopgave.
Verduurzamingsopgave hoogbouw versnellen met communiceren

Aan de slag met het opstellen afwegingskader CO2-neutraal?

Hoe kunt u zorgen dat de investeringen aansluiten bij de ambities voor betaalbaarheid en beschikbaarheid? Tijdens een interactieve sessie gaan we aan de slag met het afwegingskader. Welke definities hanteert u rondom duurzaamheid? Hoe breed trekt u het begrip? Wat zijn uw doelstellingen als het gaat om duurzaamheid? Het gezamenlijk bespreken van deze vragen zorgt voor draagvlak vanuit alle disciplines en maakt een gezamenlijke stip op de horizon mogelijk.
Aan de slag net het afwegingskader CO2-neutraal

VOLG ONS OP LINKEDIN
Finance Ideas LinkedIn

NEEM CONTACT MET ONS OP
Finance Ideas contact
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2019 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring