Copy
Finance Ideas
 
CO2-neutraal, wat ons opviel in de media
September 2019

Artikelen, tips en tools rondom CO2-neutraal

Deze maand: Welke verantwoordelijkheid heeft de corporatie zelf bij het klimaatprobleem? Hoe kijken beleggers naar klimaatrisico’s en wat kunnen we daaruit leren? Komen er koeleisen in de duurzaamheidsnormen voor nieuwbouw? Aardgasvrije woningen: Hoe zit het met de kosten? Nieuw wetsvoorstel verplicht zonnepanelen op gebouwen in eigendom.

De eigenaar van het klimaatprobleem, de hete aardappel

Wie is de probleemeigenaar van het klimaatprobleem? Hoe is dat te vertalen naar de praktijk van corporaties? De combinatie van het akkoord van Parijs en de problemen in Groningen leidt tot een klimaatbeleid van de Nederlandse regering waarbij de gasrekening de komende jaren fors blijft stijgen. Welke verantwoordelijkheid voor de oplossing en de consequenties heeft de corporatie zelf?
De rol van corporaties bij het klimaatprobleem

Aardgasvrije woningen: wie, wat, wanneer en hoe zit het met de kosten?

Er is nog veel onduidelijkheid over het aardgasvrij krijgen van woningen uiterlijk in 2050. Jeroen Dungelmann deelt een onderzoeksrapport van ECN part of TNO. Hierin wordt een integrale aanpak aanbevolen waarin het aanbod van hernieuwbare energie, aanpassingen van de infrastructuur, ingrepen in de woning en het beperken van de warmtevraag in samenhang worden gepresenteerd. Duidelijkheid over het tijdspad vanuit de gemeente en de bijbehorende randvoorwaarden zijn ook voor corporaties essentieel.
Lees meer over aardgasvrije woningen

Hoe om te gaan met klimaatrisico’s in vastgoed?

Klimaatrisico management is ook in andere sectoren een veel besproken thema. Hoe kijken beleggers naar dit thema en wat kunnen we daaruit leren? Hoe kunnen klimaatrisico’s potentieel je vastgoed beïnvloeden? In deze podcast spreekt consultant Wouter Geerlings met partner en hoogleraar vastgoed en financiën Piet Eichholtz over klimaatrisico’s en vastgoed.
Luister naar de podcast over klimaatrisico’s in vastgoed

Duurzame woning moet ook koel zijn

Voor het tweede jaar oprij een hittegolf. Het heeft de discussie omtrent de hittebestendigheid van woningen doen oplaaien. Het Klimaatverbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) riepen minister Ollongren eerder al op tot het opnemen van koeleisen in duurzaamheidsnormen voor nieuwbouw. Met de TOjuli-eis die vanaf 1 juli 2020 ingaat is hier gehoor aan gegeven. Deze eis moet ervoor zorgen dat nieuwe woningen, die vaak luchtdicht en goed geïsoleerd zijn, minder lang warmte vasthouden.
Lees meer over de TOjuli eis voor risico oververhitting

Nieuw wetsvoorstel verplicht zonnepanelen op gebouwen in eigendom

Eind augustus stuurde minister Wiebes een brief naar de Tweede Kamer. Hierin stelt hij dat nieuwe wetgeving het mogelijk moet maken om gebouweigenaren te verplichten zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Volgens Rob Sukaldi wil de minister hiermee bereiken dat gebouwen die niet onder de BENG-eisen vallen, toch gebruikt kunnen worden voor duurzame energieopwekking. Gemeenten krijgen met deze wetgeving meer mogelijkheden om de landbouw en natuur te ontzien.
Lees de volledige brief over het wetsvoorstel

Welke ontwikkelingen bepalen wonen en zorg in de toekomst?

Wat is de toekomst van de stad? Wat staat ons te wachten rondom verstedelijking, betaalbaarheid, mobiliteit, technologie en circulariteit?

Tijdens Finance Ideas Talks op 10 oktober zijn dat dé vragen. Sprekers uit verschillende sectoren vertellen ons meer over de functie van de stad, de betaalbaarheid van wonen en de voorspellingen voor de komende jaren. We duiken dieper in de (digitale) zorg van morgen en worden bijgepraat over de mogelijkheden van de gebouwde omgeving als grondstoffenmijn. We sluiten de middag af met drie startups die hun slimme innovaties delen.
Bekijk het programma

VOLG ONS OP LINKEDIN
Finance Ideas LinkedIn

NEEM CONTACT MET ONS OP
Finance Ideas contact
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2019 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring