Copy
Finance Ideas
 
CO2-neutraal, wat ons opviel in de media
November 2018

Artikelen, tips en tools rondom CO2-neutraal

Wat zijn de 10 betrokken partijen bij het verduurzamingsproces? Waarom moet de CO2-uitstoot nog verder omlaag dan verwacht? Wordt de natuur de dupe van windparken op de Noordzee en hoe kan het dat de Woningwet de subsidie voor zonnepanelen in de weg staat? Onze adviseurs hebben voor u en uw collega’s interessante artikelen uit de media geselecteerd.

De 10 betrokken partijen bij het verduurzamingsproces

Het verduurzamen van het woningbezit van corporaties is om vele redenen complex. Er moet bijvoorbeeld met diverse partijen worden samengewerkt. Iedere partij heeft zijn eigen inzichten en belangen. Welke partijen zijn dit? Wat zijn hun belangen en waarom zijn zij belangrijk in het verduurzamingsproces? Rob Sukaldi heeft deze partijen voor ons uiteen gezet.

Lees meer over de 10 betrokkenen bij het verduurzamingsproces

Woningwet staat subsidie zonnepanelen in de weg

In het BTiV (Artikel 47) is benoemd dat corporaties in specifieke gevallen diensten mogen leveren die ook door nutsbedrijven kunnen worden geleverd. In de Woningwet (Artikel 45) staat echter dat het voor corporaties niet is toegestaan met grootschalige PV-installaties energie te leveren aan het net. Zo concludeerde ook de Aw in een casus waarbij corporatie Dunavie zonnepanelen wilde leggen met behulp van de SDE+ subsidie. Joost Huijbregts wijst ons op een artikel waarin deze case wordt besproken.
Lees meer over deze case en het spanningsveld tussen BTiV en de Woningwet

Wat zijn de financiële consequenties van uw gekozen route naar CO2-neutraal?

Heeft u de routekaart ingevuld en bent u benieuwd wat de financiële impact is? Kunt u met deze route ook uw andere beleidsdoelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit realiseren? Onze adviseurs ondersteunen corporaties door inzicht te creëren in de haalbaarheid van uw duurzaamheidsopgave. Hoe? Door uw investeringen uit de routekaart aan uw meerjarenbegroting te koppelen en te toetsten aan de hand van de ratio’s van Aw/WSW.

Lees meer over de financiële haalbaarheid van uw duurzaamheidsdoelstellingen

CO2-uitstoot moet verder omlaag dan verwacht

Het Europees Parlement wil dat Europa in 2030 geen 40% maar 55% minder CO2 uitstoot. Deze hogere ambitie is mede ingegeven door het IPCC-rapport van begin oktober. Als de Europese regeringsleiders de hogere ambitie overnemen, is het logisch dat nadere wet- en regelgeving gaat volgen. Jeroen Dungelmann deelt een blog van Klimaatverandering met u waarin in 2 A4-tjes het IPCC-rapport wordt samenvat.
Bekijk de samenvatting van het IPCC-rapport

Wordt de natuur de dupe van windparken op de Noordzee?

Uit recent onderzoek van Stichting De Noordzee blijkt dat in 2050 circa 20% van de Noordzee onderdeel uitmaakt van een windpark. Momenteel is dit nog slechts 0,2%. Het staat buiten kijf dat een dergelijke transformatie grote impact kan hebben op het ecosysteem van de Noordzee. Stan Wetzels wijst u op een onderzoeksrapport van Stichting De Noordzee waarin ecologische risico’s en kansen uiteen worden gezet omtrent de reeds in gang gezette transitie richting windenergie.
Bekijk het onderzoek van Stichting De Noordzee over de ecologische risico’s

Kijktip: het seminar over technologische innovatie en verduurzaming

De aftermovie van de Dag van de Publieke Financiering. Een interactieve middag met inzichten in trends, ontwikkelingen en de impact hiervan op het publiek vastgoed. Bestuurders, toezichthouders en management van woningcorporaties, zorginstellingen, verzekeraars, pensioeninstellingen en banken kwamen samen om meer te leren over de thema’s technologische innovatie en energietransitie. Bekijk de aftermovie in 1,5 minuut en download de presentaties.

Bekijk de aftermovie van Dag van de Publieke Financiering

VOLG ONS OP LINKEDIN
Finance Ideas LinkedIn

NEEM CONTACT MET ONS OP
Finance Ideas contact
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2018 | Algemene voorwaarden | Disclaimer