Copy
Finance Ideas
 
CO2-neutraal, wat ons opviel in de media
Januari 2019

Het Klimaatakkoord vanuit drie invalshoeken

Gemeenten krijgen een nieuwe rol en gaan zorgen voor een warmteplan op wijkniveau. Wat staat er in het plan ‘De Startmotor’ dat is opgesteld om het verduurzamingsproces te versnellen? Bouwend Nederland benadrukt een verschuivende focus in de gebouwde omgeving van duurzame energie naar isolatie en waar kunt u zelf beginnen met verduurzaming? Onze adviseurs hebben voor u en uw collega’s interessante artikelen uit de media geselecteerd.

Gemeenten zorgen voor warmteplan op wijkniveau

De VNG spreekt over een volgende stap waarbij gemeenten straks een regierol krijgen. Zij moeten uiterlijk in 2021 een zogenaamde ‘transitievisie warmte’ opstellen; een plan op wijkniveau om van het aardgas te gaan. Het doel? 1,5 miljoen gebouwen aardgasvrij in de periode 2022 t/m 2030. Ook hebben gemeenten regionaal een verantwoordelijkheid bij het opstellen van de 31 regionale energie strategieën. Ze zijn daarmee dus een cruciale stakeholder. Jeroen Dungelmann geeft het advies om tijdig met hen aan tafel te zitten voor de energietransitie.
De nieuwe rol van gemeenten binnen de energietransitie

De Startmotor: Een head start in het verduurzamingsproces

De komende drie jaar kunnen er al 100.000 extra woningen aardgasvrij worden gemaakt dankzij het plan ‘De Startmotor’ dat deel moet gaan uitmaken van het Klimaatakkoord. Stan Wetzels maakt u attent op de afspraken die aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving zijn gemaakt. Het kabinet gaat €500 miljoen bijdragen ter realisatie van het plan om zo een flink aantal woningen van 2019 tot en met 2021 aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken. Aedes geeft aan dat (als het kabinet sneller wil) er hoe dan ook geen kosten zullen worden afgewenteld op huurders.
Lees meer over het plan: De Startmotor

Investeren in duurzaamheid op projectniveau

In 2050 al uw bezit CO2-neutraal. Hoe gaat u dat realiseren? Wat mag duurzaamheid kosten? Hoe kunt u zorgen dat de investeringen aansluiten bij uw ambities voor betaalbaarheid en beschikbaarheid? Tijdens onze training duiken we in de verschillende verdienmodellen. Het resultaat? Inzicht in de impact op de volkshuisvestelijke bijdrage, de woonlasten voor de huurder en de financiële haalbaarheid. Daarna gaat u aan de slag met een eigen duurzaamheidsinvestering, zodat u inzicht heeft in het maatschappelijk en financieel rendement, de effecten van de ingreep op de beleidswaarde en de consequenties op de woonlasten van de huurder.
Training investeren in duurzaamheid op projectniveau

Mogelijk grootschalige verduurzaming volgens Bouwend Nederland

Volgens Bouwend Nederland is voor product- en procesinnovaties een grootschalige en voorspelbare marktvraag nodig. Corporaties gaan daar aan bijdragen door 100.000 woningen voor 2022 te verduurzamen. Opschaling en standaardisatie zullen de kosten drukken met 20 tot 40 procent in 2030. Bouwend Nederland benadrukt ook de verschuivende focus in de gebouwde omgeving van duurzame energie naar isolatie. Victor Burger raadt aan om hier bij het komende bod en de volgende ronde prestatieafspraken aandacht voor te hebben.
Lees meer over het ontwerp voor het Klimaatakkoord

Goede voornemens vragen om gedragsverandering

De energierekening gaat verder omhoog. Wie geen energie bespaart, gaat dit voelen in de portemonnee. Door (kleine) investeringen en gedragsaanpassingen is de energierekening van Joost Huijbregts ieder jaar gedaald. Het eindresultaat? 50% besparing op elektriciteit en 45% besparing op tapwater. Hij vertelt ons hoe hij dit heeft kunnen realiseren, waar u zelf kunt beginnen en hoe u dit kunt doorzetten voor uw corporatie.
Waar kunt u zelf beginnen met verduurzaming?

VOLG ONS OP LINKEDIN
Finance Ideas LinkedIn

NEEM CONTACT MET ONS OP
Finance Ideas contact
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2019 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring