Copy
Finance Ideas
 
CO2-neutraal, wat ons opviel in de media
Mei 2018

Artikelen, tips en tools rondom CO2 neutraal

Zijn de doelstellingen rondom CO2-neutraal financieel haalbaar? Wat zijn de mogelijkheden rondom objectgebonden financiering? Zijn corporaties wel of niet klaar voor gasloos? Onze adviseurs hebben interessante artikelen rondom deze onderwerpen voor u en uw collega’s geselecteerd.

CO2-reductie: Kiezen of delen voor woningcorporatie

Is de doelstelling ‘In 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad’ een financieel haalbare doelstelling? Corporaties reageren verdeelt op deze vraag, blijkt uit de meest recente Corporatie Survey. Floris Regnault concludeert dat bijna één derde denkt dat het niet mogelijk is. Ruim één derde denkt van wel en nog één derde geeft aan het niet te weten. De Corporatie Survey van het tweede kwartaal 2018 stond in het teken van CO2-reductie.
Bekijk de resultaten van de Corporatie Survey

Objectgebonden financiering als drijfveer?

Een grote uitdaging bij het verduurzamen van de bebouwde omgeving is dat koopwoningen en huurwoningen vaak door elkaar staan. Dit kan het lastiger maken om de duurzaamheidsambities te realiseren. Stan Wetzels wijst u op het feit dat objectgebonden financiering een mogelijkheid biedt dit versnipperde bezit toch te verduurzamen met als uitgangspunt de initiatieven van de Stroomversnelling.
Lees meer over deze initiatieven in het overzicht document

Is de gekozen route naar CO2-neutraal financieel haalbaar?

Heeft u de routekaart ingevuld en bent u benieuwd wat de financiële impact is? Kunt u met deze route ook uw andere beleidsdoelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit realiseren? Samen gaan we aan de slag om u inzicht te geven in de haalbaarheid en consequenties, zodat u de ambities op het gebied van duurzaamheid kunt integreren in het totale beleid van uw corporatie.
Lees meer over de financiële haalbaarheid van de routekaart

Gasloos: Uitdaging of ontwerpstrategie?

Veel corporaties geven aan niet klaar te zijn voor gasloos. Hun argument? Een woning die niet vanaf de tekentafel is ontworpen voor gasloos kan problemen krijgen met het toevoegen van een warmtepomp. Joost Huijbregts geeft aan dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Het is namelijk geen probleem om een warmtepomp te plaatsen in een goed geïsoleerde luchtdichte woning met balansventilatie en WTW, maar de uitdaging ligt bij minder geïsoleerde woningen met CO2-gestuurde ventilatie, een ‘zuinige’ CV ketel en een paar zonnepanelen om de EPC dicht te rekenen.
Lees meer over het amendement rondom gasloos

Aan de slag met CO2-neutraal?

Het verduurzamingsvraagstuk kan een veelkoppig monster zijn, waarbij verschillende disciplines samenkomen. Spreekt iedereen dezelfde taal en is er een eenduidige visie? Tijdens deze interactieve inspiratie- en werksessie op MT-niveau gaat u aan de slag om uw eigen afwegingskader CO2-neutraal op te stellen.

Aan de slag met het afwegingskader CO2-neutraal

VOLG ONS OP LINKEDIN
Finance Ideas LinkedIn

NEEM CONTACT MET ONS OP
Finance Ideas contact
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2018 | Algemene voorwaarden | Disclaimer