Copy
De bedrijfswaarde en impairmenttoets, meerjarenraming, renteontwikkelingen en stijgende faillissementen
Bekijk online | Stuur door | Aanmelden
Nieuwsbrief zorg
December 2018
Goedemorgen <<Naam>>, hierbij de maandelijkse financiële verdieping voor de zorg
Finance Ideas

De drukste tijd van het jaar komt er weer aan!

Hoe bereken ik mijn bedrijfswaarde? Hoe kunt u zelfstandig uw strategisch beleid herijken en financieel toetsen? Hoe heeft de rente zich de afgelopen periode ontwikkeld en wat is de verwachting rondom faillissementen in de zorg? Onze adviseurs praten u graag bij.

Begeleiden traject meerjarenraming Attent

Zelfstandig het strategisch beleid herijken en financieel kunnen toetsen? Dit was de vraag van Attent Zorg en Behandeling. Het resultaat? Een op maat gemaakte meerjarenraming als analysetool ter ondersteuning van de strategische besluitvorming en daarmee inzicht in de financiële impact van verschillende scenario’s en de bedrijfswaarde op locatieniveau inclusief impairmenttoets. Lesley Zanen neemt ons mee in het proces van dit traject.
Lees meer over het traject bij Attent Zorg en Behandeling

Hoe bereken ik mijn bedrijfswaarde?

Na de kerstvakantie is het weer zover: in het drukke jaarrekeningtraject moet ook aandacht worden besteed aan de bedrijfswaardeberekening en impairmenttoets. Dit onderwerp leidt nogal eens tot verwarring en irritatie. Het ontbreken van eenduidige richtlijnen speelt daarin een grote rol. Hoe zit het ook alweer met de disconteringsvoet? Hoe bepaalt u deze? Waar is hij van afhankelijk en welke rol heeft de WACC hierin? Lesley Zanen helpt ons op weg.
Lees meer over het berekenen van de bedrijfswaarde

Inzicht in de financiële gevolgen van een impairment

Finance Ideas biedt gestandaardiseerde waarderingsmodellen die inzicht geven in de bedrijfswaarde van uw zorgvastgoed ten behoeve van de impairmenttoets. Het grote voordeel hiervan? Waardering op locatie- en concernniveau, mogelijkheid tot gevoeligheidsanalyses, inzicht in de mogelijkheden tot het minimaliseren van impairment en een eenvoudige koppeling met de integrale meerjarenraming.
Lees meer over de impairmenttoets van Finance Ideas

Lichte stijging aantal faillissementen in de zorg

De IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart laten zien dat financiële continuïteit in de zorg geen vanzelfsprekendheid is. Uit de cijfers van CBS (2018) blijkt dat het aantal uitgesproken faillissementen tot en met oktober ongeveer gelijk is aan het totaal over geheel 2017. Wat is de verwachting? Hoe kunnen faillissementen voorkomen worden en welke rol spelen de lange termijn prognose hierbij? Pim Diepstraten praat ons bij.
Meer faillissementen in de zorg verwacht dan vorig jaar

Renteschommelingen gevolg monetair beleid

De afgelopen jaren zijn de rentes tot historisch lage waarden gedaald, met negatieve korte marktrentes tot gevolg. Is het einde van de lage rentes in zicht? Welke ontwikkelingen zien we in de Verenigde Staten en wat zijn de verwachtingen voor de komende periode? We nemen u graag mee in de ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van de rente.
Lees meer over de renteschommelingen

VOLG ONS OP LINKEDIN

DAGELIJKSE TREASURYUPDATE
U ontvangt dit bericht omdat u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Bekijk alle nieuwsberichten: www.finance-ideas.nl/actueel
Finance Ideas
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
T: 030-2320480
E: info@finance-ideas.nl
Copyright Finance Ideas © 2018 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring