Copy

Nyhetsbrev 21 juni 2022

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. I vårt nyhetsbrev får du våra senaste nyheter, rapporter och information om kommande aktiviteter.

Nyheter

Stiftelsen genomför FTU i Göteborgs stad

Stiftelsen Tryggare Sverige fortsätter att kartlägga problem med brott och otrygghet i näringslivet. På uppdrag av Göteborgs stad kommer Stiftelsen att genomföra Företagens trygghetsundersökning (FTU) i kommunen för att kartlägga företagarnas erfarenheter av brott och otrygghet samt dess konsekvenser för företagandet i kommunen. Här kan du läsa mer om FTU. Kontakta jacob.amtvall@tryggaresverige.org för mer information.

Välkommen till Tryggare Sverige på Almedalsveckan 

Stiftelsen arrangerar sammanlagt fyra seminarier under almedalsveckan med fokus på brott i skola, kommunalt brottsförebyggande arbete, näringslivets utsatthet för brott och fastighetsägarnas roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Läs mer om seminarierna här

Tillsammans med Sundbybergs stad startar stiftelsen platssamverkan i Hallonbergen och Rissne 

Stiftelsen Tryggare Sverige har påbörjat ett större platssamverkansinitiativ inom ramen av det IOP-avtal som stiftelsen har tillsammans med Sundbyberg stad i Hallonbergen och Rissne. Arbetet inleds med trygghetsanalyser av respektive område för att kartlägga den aktuella situationen och utmaningarna kopplat till brott och otrygghet med fokus på den fysiska miljön. För mer information kontakta gärna 
mikaela.westholm@tryggaresverige.org

Media

"Debatt: I värsta fall kan kraftigare skalskydd öka risken för dödliga skolattacker."  

“Stänga, låsa och larma. Det är några vanliga lösningar för att hålla obehöriga borta från skolor och därmed förhindra skolattacker. Men åtgärderna riskerar att bli verkningslösa. Hoten kommer sällan utifrån. Att förebygga dödliga skolattacker handlar i stor utsträckning om att hantera brott som dagligen sker i skolan, skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige." Läs artikeln här.

"Efter avslöjandet: Kräver oberoende utredning av kravallerna."  

“Efter TV4 Nyheternas granskning igår kring att kring att rikspolischefen Anders Thornberg sen tio år känt tidigare Must-chefen Gunnar Karlsson som han valt att själv utse ska granska polisens arbete under påskupploppen. För stiftelsen Tryggare Sverige är det viktigt att polisens agerande under påskkravallerna utreds oberoende för att inte skada förtroendet." Se hela inslaget här.

BoTryggt2030

Stiftelsen utvecklar ny BoTryggt för en säker och trygg skola

Stiftelsen har nu påbörjat en vidareutveckling av BoTryggt med särskilt fokus hur man ska tänka vid om- eller nybyggnation av skolor och skolmiljöer. Syftet med detta arbete är att skapa riktlinjer och checklistor ut ett säkerhets- och trygghetsarbetet kring skolor.

 

Riktlinjerna ska kunna användas som utgångspunkter för att ställa krav på byggföretag, fastighetsägare, kommuner, och polisen vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa bättre förutsättningar för säkerhet och trygghet i anslutning till skolan. Kontakta alazar.ejigu@tryggaresverige.org för mer information.

Aktiviteter

Höstens diplomutbildning 2022 med fokus på situationell brottsprevention

Höstens diplomutbildning med fokus på situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete i teori och praktik är redan nu öppen för anmälan. Som deltagare kommer du lära dig att praktiskt arbeta med riktlinjerna i handboken BoTryggt2030, feministisk stadsplanering, platssamverkan och placemaking. Vid avklarad utbildning och kunskapstest erhålles ett diplom som intyg på genomgången utbildning. 

Mer information om utbildningen hittar du här.

Endags studieresa till Köpenhamn den 5 oktober 

Då en av höstens studieresor till Köpenhamn redan blivit fullbokad och mot bakgrund av det stora intresset så arrangerar stiftelsen en endags studieresa till Köpenhamn den 5 oktober 2022. Studieresan innehåller ett flertal föreläsningar och studiebesök med fokus på säkerhet och trygghet. Läs mer om studieresan här eller kontakta info@tryggaresverige.org för mer information och bokning.

Aktuellt

Program för Stiftelsens medverkande under Fastighetsmässan syd 2022    

Stiftelsen Tryggare Sverige kommer att medverka under Fastighetsmässan Syd den 14-15 september 2022 i Malmö. Vi arrangerar tre seminarier med fokus på Platssamverkan och placemakeing, Trygg Fastighet samt Trygghetscertifiering av fastigheter. Dessutom modererar vi ett seminarium med fokus på Trygghet i det offentliga rummet. Anmäl dig till mässan redan nu via denna länk. För frågor kontakta verksamhetsansvarig peter.strandell@tryggaresverige.org.

Datum: 14/9 kl. 10.00-10.30
Platssamverkan och placemakeing för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer

Datum: 15/9 kl. 10.15-10.45
Trygg fastighet – en kostnadsfri verktygslåda för fastighetsägare

Datum: 15/9 kl. 11.15-11.45
Trygghetscertifiering av fastigheter - BoTryggt2030

Datum: 15/9 kl. 14.30-15.15
Paneldebatt kring utemiljö
(Moderator: Peter Strandell samt medverkande Arber Jasharaj och Magnus Lindgren från Tryggare Sverige)

Program hösten 2022

Debattkvällar


Debattkväll no.117 - Mer information kommer inom kort, 3 sep

Observera att samtliga debattkvällar kommer att hållas på plats men digital anslutning är möjlig.   
   

Utbildningar hösten 2022


Diplomutbildning: Situationell brottsprevention i teori och praktik, 31 aug

Diplomutbildning: BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik, 28 sep

Diplomutbildning: Feministisk stadsplanering i teori och praktik, 26 okt

Diplomutbildning: Platssamverkan i teori och praktik, 30 nov

Diplomutbildning: Placemaking i teori och praktik, 14 dec

Observera att samtliga utbildningar är digitala. 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stiftelsen Tryggare Sverige · Carl Gustaf Lindstedts gata 3 · Stockholm 112 69 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp