Copy

Nyhetsbrev 3 maj 2022

Tryggare Sveriges logga
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. I vårt nyhetsbrev får du våra senaste nyheter, rapporter och information om kommande aktiviteter.

Nyheter

Nytt uppdrag i Helsingborgs stad - kartläggning av trafikrelaterade problem i staden   

På uppdrag av Helsingborgs stad ska Stiftelsen Tryggare Sverige kartlägga trafikrelaterade problemen i form av fortkörning, buskörning med moped, mc etc i staden. Uppdraget innefattar även en omvärldsanalys där aktuell forskning samt erfarenheter från andra kommuner beaktas. Syftet är att identifiera vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad som är lovande. Ett förslag tas fram innehållande åtgärder för hur kommun, polis och andra aktörer kan arbeta för att hantera trafikrelaterade problem i Helsingborgs stad. För mer information kontakta peter.strandell@tryggaresverige.org.

Stiftelsen bjuder in till studieresa till Köpenhamn   

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till två intensiva dagar i Köpenhamn den 4 - 5 oktober 2022. Studieresan innehåller ett flertal föreläsningar och studiebesök med fokus på säkerhet och trygghet, exempelvis har Danmark viktiga erfarenheter när det gäller kampen mot gängkriminaliteten med exempelvis visitationszoner som ger polisen möjlighet att i utsatta områden visitera vem som helst i syfta att söka efter vapen, droger etc. Danmark har även speciallagar mot gängkriminalitet som innebär extra långa straff för personer som kan kopplas till kriminella gäng. Läs mer om studieresan här eller kontakta 
peter.strandell@tryggaresverige.org för mer information.

Platssamverkan för att skapa ett säkert och levande Jakobsberg

Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med ett antal andra aktörer initierat ett samarbete för platssamverkan i Jakobsberg centrum. Platssamverkan Jakobsberg består av bland annat Järfälla kommun, Region Stockholm, Citycon, HSB och andra lokala aktörer tillsammans med polisen. Stiftelsen kommer att projektleda detta samarbete och försäkra att Jakobsberg centrum fortsätter vara en säker, trygg och levande stadskärna, där människor kan mötas och trivas. Läs mer om Platssamverkan Jakobsberg här. För mer information kontakta clara.jonsson@tryggaresverige.org.

Media

"Polisens stora problem är bristen på lokal förankring"  

“Polisens verktygslåda är så full att den knappt går att stänga. Det är inte i första hand fler poliser och mer resurser som behövs för att stoppa upplopp och bekämpa kriminalitet. Däremot har den drygt sex år gamla centraliserade polisorganisationen fortfarande bara ett minimum av ­lokal närvaro i utsatta områden. Skriver Magnus Lidgren, Generalsekreterare vid Stiftelsen Tryggare Sverige.” Läs debattartikeln från DN Debatt här.

BoTryggt2030

Utveckling av riktlinjer för byggskedet

Stiftelsen har nu påbörjat en vidareutveckling av BoTryggt med särskilt fokus hur de nuvarande riktlinjerna i BoTryggt2030 kan anpassas för att kunna appliceras under byggskedet. Syftet med detta arbete är att skapa riktlinjer och checklistor ut ett säkerhets- och trygghetsarbetet under byggskedet.

Förhoppningen är att detta ska hjälpa byggaktörer att följa upp sin planering samt förvaltning av byggarbetsplatser utifrån ett situationellt brottsförebyggande perspektiv. Riktlinjerna också ska kunna användas som utgångspunkter för att ställa krav på byggföretag, fastighetsägare, kommuner, och polisen vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa bättre förutsättningar för allmänhetens säkerhet och trygghet. Kontakta alazar.ejigu@tryggaresverige.org för mer information.

Aktiviteter

Anmälan till höstens diplomutbildning 2022 öppnar

Höstens diplomutbildning med fokus på situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete i teori och praktik är nu öppen för anmälan. Våra deltagare lär sig att praktiskt arbeta med riktlinjerna i handboken BoTryggt2030, feministisk stadsplanering, platssamverkan och placemaking. Vid avklarad utbildning och kunskapstest erhålles ett diplom som intyg på genomgången utbildning. 
Mer information om utbildningen hittar du här.

Stiftelsen medverkar under Kvalitetsmässan 2022 i Göteborg

Under Kvalitetsmässan 2022 i Göteborg kommer generalsekreterare Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige medverka i ett seminarium med fokus på hur vi ska arbeta för att bryta tystnadskulturen. Utöver Magnus medverkar civilminister Ida Karkiainen och KSO Axel Josefson från Göteborgs stad.
Läs mer här. För mer information kontakta info@tryggaresverige.org.

Aktuellt

Trygghetsanalyser i Landskrona stad

På uppdrag av Landskrona stad och Landskronahem genomför Stiftelsen Tryggare Sverige en trygghetsanalys i stadsdelen Öster i Landskrona. Syftet är att kartlägga problembilden och ta fram förslag på åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området. För mer information kontakta arber.jasharaj@tryggaresverige.org.

Konferens om trygghet i kollektivtrafiken 19 maj

Tillsammans med branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, Region Stockholm, MTR, Jernhusen, Telia och Teleste bjuder stiftelsen in till en nationell konferens på temat "Trygghet i kollektivtrafiken". Syftet med konferensen är att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen om möjligheterna till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället genom ett närmare samarbete mellan kommun, polis och kollektivtrafikens olika aktörer. Mer information om konferensen samt program hittar du här.

Program våren 2022

Filmkvällar


Stiftelsen Tryggare Sverige följer de råd och direktiv som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Under rådande omständigheter kommer vårens filmkvällar att ställas in tillsvidare.   

Utbildningar våren 2022


Diplomutbildning: Platssamverkan i teori och praktik, 25 maj

Diplomutbildning: Placemaking i teori och praktik, 15 juni

Observera att samtliga utbildningar är digitala. 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stiftelsen Tryggare Sverige · Carl Gustaf Lindstedts gata 3 · Stockholm 112 69 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp