Copy

Nyhetsbrev 21 september 2021

Tryggare Sveriges logga
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar. I vårt nyhetsbrev får du våra senaste nyheter, rapporter och information om kommande aktiviteter.

Nyheter

Stiftelsen Tryggare Sverige kartlägger brottslighetens kostnader

På uppdrag av Svenskt Näringsliv kommer Stiftelsen Tryggare Sverige under hösten 2021 kartlägga de kostnader som brottsligheten medför för svenska företag. Arbetet bedrivs i nära samarbete med professor Matthew Manning vid Australian National University. Kontakta jacob.amtvall@tryggaresverige.org för mer information.

Nationell plan för trygghet och studiero får betyget IG 

Stiftelsen Tryggare Sverige har under hösten lämnat ett remissyttrande över promemorian Nationell Plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13). Vi välkomnar arbetet som mycket viktigt och konstaterar att utredningen på ett mycket förtjänstfullt sätt beskrivit situationen och utmaningarna i skolan. Det handlar bl.a. om att skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga samt att många är otrygga i skolan. Däremot ser vi de förslag som redovisas som helt otillräckliga för att tillskapa en nyordning på detta viktiga område. Se vårt remissyttrande.

Debatt

Det behövs en lokalt förankrad polis  

“I samband med den senaste polisreformeringen togs också det demokratiska inflytandet i form av lokala polisstyrelser bort, vilket annars hade varit en motkraft till och kravställare gentemot den statliga polisen. Samma öde drabbade den särskilda polischefskår som tidigare ledde polismyndigheterna i landet.” 
Läs texten från Uppsala Nya Tidning här.

BoTryggt2030

Stiftelsen Tryggare Sverige har certifierat Nordfeldts fastigheter i Stockholm och Göteborg

Stiftelsen har certifierat fastigheter åt fastighetsbolaget Nordfeldts i Göteborg och Stockholm utifrån standarden BoTryggt2030. Kontakta cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org för mer information.

Kommande aktiviteter

Se på "Pruitt-Igoe" med oss!

Välkommen till Stiftelsens coronasäkrade filmkvällar på kontoret i Stockholm där filmer med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer visas nu under hösten. På första filmkvällen den 27 september kommer vi att visa "The Pruitt-Igoe Myth", där drömmen om ett nytt bostadsparadis "Pruitt-Igoe" färdigställdes 1956 i USA . Knappt 20 år senare hade platsen förvandlats till ett av USA:s mest ökända slumområden. Anmäl dig här!

Inbjudan till debattkväll - brottsutsattas upplevelser av polisanmälan och rättsprocessen vid sexualbrott


Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll no 113 den 4 oktober på temat "Brottsutsattas upplevelser av polisanmälan och rättsprocessen vid sexualbrott". Medverkar gör bl.a. generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen (Storasyster), brottsofferforskaren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige) m.fl. Se inbjudan.

Stiftelsen Tryggare Sverige - Fastighetsmässan 2021

Den 24-25 november kommer årets Fastighetsmässa i Stockholm att gå av stapeln, där Stiftelsen Tryggare Sverige deltar. Stiftelsen kommer ha en rad föreläsningar om bland annat fastighetsägarnas viktiga roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi finns att hitta i monter C:26, vi ses där! Läs mer här.

Diplomutbildningarna fortsätter

Under hösten fortsätter Stiftelsen Tryggare Sveriges diplomutbildning med fokus på situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete i teori och praktik. Under nästkommande  tillfälle kommer deltagarna lära sig om  BoTryggt2030. Vid avklarad utbildning och kunskapstest erhålles ett diplom som intyg på genomgången utbildning. Ta reda på mer om utbildningen här.

Aktuella projekt

Helsingborg satsar på barn och unga i kriminell riskzon

På uppdrag av Helsingborgs stad genomför Stiftelsen Tryggare Sverige en genomlysning av stadens arbete med barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i en kriminell livsstil. Genomlysningen har särskilt fokus på stadsdelarna Drottninghög, Dalhem, Fredriksdal samt Söder och ska generera ett underlag för kommande insatser i dessa områden. För mer information kontakta Peter Strandell, peter.strandell@tryggaresverige.org

Stiftelsen utför Trygghetsvandringar på Värmdö

På uppdrag av Värmdö kommun har Stiftelsen under våren 2021 genomför en trygghetsmätning bland kommuninvånarna. Nu genomförs uppföljande trygghetsvandringar i bland annat Gustavsberg och Hemmesta. Kontakta cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org för mer information. 

Program hösten 2021

Debattkvällar


Debattkväll no. 113 - Sexualbrott och mötet med rättsväsendet, 4 oktober kl. 17-18.15

Debattkväll no. 114, 1 november kl. 17-18.15

Debattkväll no. 115, 6 december kl. 17-18.15

Observera att samtliga debattkvällar är digitala och att anmälan krävs för anslutningslänk.

Filmkvällar


Filmkväll - The Pruitt-Igoe Myth, 27 september kl. 17

Filmkväll - Social Life of Small Urban Places, 25 oktober kl. 17

Filmkväll - Pre-Crime, 29 november kl. 17

Filmkväll - Push, 13 december kl. 17

Observera att platsantalet är begränsade. Coronarestriktioner gäller.

Utbildningar hösten 2021


Diplomutbildning: BoTryggt2030 - trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik, 29 september

Diplomutbildning: Feministisk stadsplanering i teori och praktik, 27 oktober

Diplomutbildning: Platssamverkan i teori och praktik, 24 november

Diplomutbildning: Placemaking i teori och praktik, 15 december

Observera att samtliga utbildningar är digitala. 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stiftelsen Tryggare Sverige · Carl Gustaf Lindstedts gata 3 · Stockholm 112 69 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp