Copy
Nieuwsbrief Utrecht Sustainability Institute
November 2014
Wordt de email niet goed weergegeven? 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Geachte heer/mevrouw,

Deze nieuwsbrief geeft actuele ontwikkelingen en evenementen weer waarbij het Utrecht Sustainability Institute (USI) betrokken is en die we graag met u delen. Meer informatie over USI, onze partners en activiteiten vindt u op www.usi.nl.
Utrechtse duurzame projecten in beeld
In samenwerking met New Energy Places heeft USI zes projecten geselecteerd die laten zien hoe Utrechtse bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan duurzame innovatieve projecten. 
Niet geheel toevallig speelt USI in al deze projecten een rol, hetzij in de totstandkoming van het project, hetzij bij de kennisoverdracht in het project. De filmpjes illustreren de functie van USI in de regio Utrecht: innovatiemakelaar op duurzaamheid in steden enerzijds, ambassadeur van expertise en resultaten in de regio anderzijds: 
Publicatie boek: Milieu in de serie Elementaire Deeltjes 
Voor de serie Elementaire Deeltjes heeft Jacqueline Cramer het boek Milieu geschreven. Hierin komt de geschiedenis, het heden en de toekomst van het milieuvraagstuk aan bod.
Het boek beantwoordt ondermeer de volgende vragen: Waarom kwam het onderwerp op de maatschappelijke agenda? Welke milieuverbeteringen zijn er tot stand gebracht? Welke rol heeft de overheid door de jaren heen gespeeld? 

Meer informatie over en bestellen van het boek Milieu.
Green Deal bouw- en sloopketen van start
Rutger Büch, coördinator van Cirkelstad, voert met tenminste vijf gemeenten en/of overheidsorganisaties de Green Deal uit. USI is gestart met de ondersteuning van de Green Deal bouw- en sloopketen. Doel is om de bouw- en sloop kringloop te sluiten en te zorgen voor een sluitende business-case. Binnen het Green Deal initiatief wordt een community of practici opgezet om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen.
KIVI
Op 21 oktober vond het Homelab2050 van KIVI plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond de analyse van de vereisten en wensen van de bewoner in 2050 centraal. Presentaties zijn via deze link terug te zien. De tweede Homelab bijeenkomst, op 27 november, staat in het teken van de energiebalans en oplossingen voor 2050. 

Circular Economy Labs
De zevende bijeenkomst in de serie Circular Economy Labs met als thema Lokale Kringloopsluiting is druk bezocht. Lees de conclusies of kijk de avond terug.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 december in het Academiegebouw in Utrecht en gaat in op het onderwerp: de waarde van plastic


Aankomende evenementen
27 november Homelab 2050: bijeenkomst 2
2 december   Circular Economy Lab 8: De waarde van plastic 
10 februari    Homelab 2050: bijeenkomst 3 (Save the date)
22 april         GLOBE dag

We hopen u van dienst te zijn met deze informatie en zien uw verzoeken en suggesties op het gebied van duurzame innovatie, onderwijs en onderzoek graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Cramer
Directeur van het Utrecht Sustainability Institute
© 2014 Utrecht Sustainability Institute, alle rechten voorbehouden.

afmelden voor de nieuwsbrief    persoonlijke gegevens bijwerken

Utrecht Sustainability Institute - www.usi.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp