Copy
Nieuwsbrief Utrecht Sustainability Institute
Februari 2015
Wordt de email niet goed weergegeven? 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Geachte heer/mevrouw,

Deze nieuwsbrief geeft actuele ontwikkelingen en evenementen weer waarbij het Utrecht Sustainability Institute (USI) betrokken is en die we graag met u delen. Meer informatie over USI, onze partners en activiteiten vindt u op www.usi.nl.
Utrechtse expertise duurzame & gezonde verstedelijking op Innovation Expo 2016
Het Utrechtse kennis- en innovatiecluster duurzame en gezonde verstedelijking is goed vertegenwoordigd tijdens de Innovation Expo in Amsterdam op 14 april. Bij de Future City Experience laat Utrecht in samenwerking met Slimme en Gezonde Stad zien hoe innovatieve oplossingen en excellente kennis toegepast worden in een samenwerkend netwerk van living labs. De Future City Experience biedt actie en beleving bij de Box aan het IJ, interactie en verdieping tijdens de workshop en demonstraties en ontmoetingen met de experts in de Meet-Up. Lees meer en meld u direct aan.
Video: Smart Sustainable Districts - Utrecht Centrum West
De ambitie van de Jaarbeurs en Gemeente Utrecht is om het gebied Utrecht Centrum West te transformeren tot een icoon voor duurzame en gezonde verstedelijking. Utrecht Centrum West maakt deel uit van het Europese Smart Sustainable Districts programma. In deze video lichten wethouders Lot van Hooijdonk en Victor Everhardt, Jaarbeurs directievoorzitter Henk Broeders, en Smart Sustainable District Utrecht projectleiders Bart van der Ree en Carolien van Hemel de ambitie en het project toe.
 www.ssd-utrecht.nl  
Nieuws over projecten en meer
  • In het Chinese Urban Design Journal is een artikel verschenen over het project Sustainable Campus / Launching Customer: Towards a Carbon Free Campus - A Pan-European Campus Network with Focus on Technische Universität Berlin met een bijdrage van Jeroen Nagel. 
  • Shop& Drop, een van de winnaars van de E-waste Challenge, is gestart met de nieuwe webshop Thuisrecycling.nl. Deze website helpt je om thuis afval beter te scheiden, hergebruiken en de hoeveelheid afval te verminderen. Lees de blog van Francien
  • Jacqueline Cramer is genomineerd voor de Verschilmaker 2016 award. Deze award wordt uitgereikt door Vrouwen van Nu en staat dit jaar in het teken van eerlijk kijken naar voeding, kleding etc. Breng uw stem uit voor de Verschilmaker 2016 
  • In 2015 is het project ReFoMo afgerond. Met dit project zijn grote stappen te maken in het verbeteren van de energie-efficiëntie van unieke historische monumenten. Om dit te realiseren zijn een innovatieve aanpak en duurzame oplossingen, toegespitst op de specifieke kenmerken van deze gebouwen nodig. Het resultaat van het Climate-KIC project ReFoMo is meer inzicht in de energieprestaties, een overzicht van mogelijke maatregelen en technieken en de daadwerkelijke implementatie van een nieuw instrument en aanpak. Lees meer (Engels)

Conclusie Circular Economy Lab 12: Matrassector wil zelf aan de slag met hoogwaardige recycling
Het hoogwaardig recyclen van matrassen biedt grote kansen voor de circulaire economie. Zo kan er meer rendement behaald worden dan energetische winst en kan de hoogwaardige toepassing van gerecyclede grondstoffen uit matrassen in Nederland bijdragen aan economische groei. De regio's Utrecht en Amsterdam willen hiermee concreet aan de slag: beiden hebben recycling van matrassen als speerpunt benoemd en de ambitie uitgesproken op korte termijn serieuze stappen te zetten. Op maandag 25 januari beleken de verschillende ketenpartijen bereid om verantwoordelijkheid te nemen en gezamenlijk stappen te zetten richting de circulaire economie. Lees het verslag.

Aankomende evenementen
6 april: Voorprogramma SBE 2016 - incl. bezoek aan Stationsgebied Utrecht 
7-8 april: Sustainable Built Environment 2016: Transition Zero

14 april: Innovation Expo 2016: Future City Experience
16 juni: SAVE THE DATE: Circular Economy Lab 13: Ketenverantwoordelijkheid in de gevelbranche

We hopen u van dienst te zijn met deze informatie en zien uw verzoeken en suggesties op het gebied van duurzame innovatie, onderwijs en onderzoek graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Carolien van Hemel
Directeur Utrecht Sustainability Institute
© 2016 Utrecht Sustainability Institute, alle rechten voorbehouden.

afmelden voor de nieuwsbrief    persoonlijke gegevens bijwerken

Utrecht Sustainability Institute - www.usi.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp