Copy
Nieuwsbrief Utrecht Sustainability Institute
Mei 2014
Wordt de email niet goed weergegeven? 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Geachte heer/mevrouw,

Deze nieuwsbrief geeft de actuele ontwikkelingen en evenementen weer waarbij het Utrecht Sustainability Institute (USI) betrokken is en die mogelijk interessant zijn voor u of uw organisatie. Meer informatie over het USI, onze partners en activiteiten vindt u op www.usi.nl.
Handreiking: gemeentelijke aanpak van de circulaire stad
Zojuist heeft Prof. Jacqueline Cramer in Amsterdam de handreiking 'Gemeentelijke aanpak van de circulaire stad' voor het eerst gepresenteerd tijdens het CE Boostcamp. Uitgangspunt van een circulaire stad is dat alle grondstofstromen na gebruik opnieuw gebruikt worden voor nieuwe producten en diensten. Het gaat daarbij niet alleen om huidige afvalstromen zo goed mogelijk in de kringloop terug te brengen, maar ook om het herontwerpen van materiaal- en productketens om volledige kringloopsluiting mogelijk te maken. 
Voor steden levert dit zowel directe baten op zoals milieuwinst, kostenbesparing en extra waardecreatie, alsook indirecte baten in de vorm van extra werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en innovatie. Wat kunnen gemeenten doen om hun stad meer circulair te maken? Welke stappen kunnen zij zelf zetten in samenwerking met burgers en bedrijven? Prof. Jacqueline Cramer heeft op grond van de expertise van het USI en haar netwerk een stappenplan ontwikkeld voor steden. Lees deze handreiking 

Circular Economy Labs
De vierde bijeenkomst in de serie Circular Economy Labs met als thema Speerpunten voor de Circulaire Economie was een groot succes! Op 22 april kwamen meer dan 100 geïnteresseerden bij elkaar om gezamenlijk de speerpunten voor de circulaire economie in Nederland vast te stellen. Lees de conclusies of kijk de avond terug
De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 juni in het Academiegebouw in Utrecht en gaat in op het onderwerp: Circulair inkopen als aanjager van de circulaire economie. Kijk voor meer informatie en direct aanmelden

Aankomende evenementen
12 mei          Science Parcs as Breeding Places for Innovation - Utrecht Science Park
13-14 mei     Smart Sustainable Innovation Conference - Hogeschool Utrecht

5 juni            Circular Economy Lab 5: Circulair Inkopen - Academiegebouw Utrecht
18-20 juni     CATO-2 symposium: Samen komen tot resultaat in CCS onderzoek en
                    implementatie - RAI Amsterdam
7-18 juli        PhD Summer School: Transforming the Future Build Environment - Rotterdam

Handreiking: duurzaam slopen
Voor de afronding van het project 'Recycling van Bouw- en Sloopafval' is in samenwerking met Aedes (vereniging voor woningcorporaties), partners in de bouwketen, geïnteresseerde woningcorporaties en het Ministerie van I&M een handreiking voor woningcorporaties samengesteld. De praktijkvoorbeelden 'Cirkelstad Rotterdam' en 'Eigen Haard Amsterdam' hebben aangetoond dat kwalitatief hoogwaardig recyclen van bouw- en sloopafval bij een integrale kosten-batenberekening niet duurder is dan traditioneel slopen. Bovendien levert het werkgelegenheid op en leidt het tot efficiënter grondstoffengebruik, minder milieubelasting en een lagere CO2 uitstoot. In de handreiking staan onder meer een tiental tips voor corporaties om direct aan de slag te gaan met duurzaam slopen. De handreiking zal binnenkort beschikbaar worden gemaakt.
Maak kennis met Jeroen Nagel
Wij stellen u graag voor aan Jeroen Nagel, onze nieuwe clustermanager 'Integrale Stedelijke Ontwikkeling'. Per 1 maart heeft Jeroen met veel enthousiasme
de werkzaamheden van Tom Bakkum overgenomen, die zijn carrière bij Climate-KIC vervolgt. Jeroen heeft al verschillende duurzame innovaties mogen begeleiden en zal zich de komende tijd o.a. bezighouden met de projecten Sustainable Campus Launching Customer, Smart Sustainable Districts en Tergooiziekenhuizen nieuwbouw. 
Neem contact op met Jeroen
We hopen u van dienst te zijn met deze informatie en zien uw verzoeken en suggesties op het gebied van duurzame innovatie, onderwijs en onderzoek graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Cramer
Directeur van het Utrecht Sustainability Institute
© 2014 Utrecht Sustainability Institute, alle rechten voorbehouden.

afmelden voor de nieuwsbrief    persoonlijke gegevens bijwerken

Utrecht Sustainability Institute - www.usi.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp