Copy
Nieuwsbrief Utrecht Sustainability Institute
December 2016
Wordt de email niet goed weergegeven? 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Geachte heer/mevrouw,

Deze nieuwsbrief geeft actuele ontwikkelingen en evenementen weer waarbij het Utrecht Sustainability Institute (USI) betrokken is en die we graag met u delen. Meer informatie over USI, onze partners en activiteiten vindt u op www.usi.nl.
Koninklijk bezoek voor het stationsgebied
Koningin Máxima en Koningin Mathilde van België brachten op woensdag 30 november een bezoek aan het stationsgebied Utrecht. Dit gebied is benoemd tot icoon voor duurzame herontwikkeling door het Europese Climate-KIC programma Smart Sustainable Districts. Carolien van Hemel, directeur van USI, was uitgenodigd om een korte toelichting te geven over het Smart Sustainable Districts project in Utrecht.

Twee initiatieven afvalloos werken van start
Afvalloos werken is voor Utrecht een wenkend perspectief! Tijdens het Circular Economy Lab op woensdag 23 november werd in twee discussierondes besproken hoe we in de regio Utrecht afvalloos werken kunnen organiseren en realiseren. Deze debatavond was de start van twee initiatieven in Utrecht Science Park en het Utrechtse stationsgebied om uniformering van afvalbakken en gezamenlijke inzameling voor hoogwaardige verwerking te verkennen. Lees meer
17 januari - Circular Economy Lab 15: start-ups
De circulaire economie vraagt om innovatieve ideeën en nieuwe business modellen. Start-ups kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
  • Wat is de juiste rol voor grown-ups en start-ups om in hun kracht samen te werken?
  • Waar hebben start-ups behoefte aan en wat kunnen we van hen verwachten?
  • Hoe geven we gezamenlijk invulling aan een effectief circulaire economie ecosysteem?
Discussieer mee op 17 januari 2017 in het Academiegebouw. Bekijk het programma en meld u aan voor deze bijeenkomst.
Duurzame kansen en keuzes voor het nieuwe centrum van Utrecht
De gemeente Utrecht organiseerde op 24 september het Stadslab on tour om inwoners en andere geïnteresseerden te betrekken bij de transformatie van Utrecht Het Nieuwe Centrum. Het project team van Smart Sustainable Districts Utrecht was gevraagd om het stadsgesprek over de duurzame kansen en keuzes voor dit gebied te faciliteren. Hiervoor is samen met TU Berlijn/Chora een interactieproces ontwikkeld waarbij gebruikt wordt gemaakt van digitale en analoge interactietafels. Dit proces was van grote toegevoegde waarde voor de open discussie over de kansen en keuzes voor een energieneutraal, groen en klimaatrobuust gebied.
Meerwaarde van FOME-BES onderzoek naar optimalisatie WKO-systemen
In het FOME-BES project wordt met behulp van glasvezeltechnologie onderzoek gedaan naar de ondergrondse energiebalans rond warmte- en koude-opslagsystemen (WKO's). Dit onderzoek wordt in de zomer van 2017 afgerond. Inmiddels zijn van alle vijf onderzoekslocaties de eerste meetresultaten bekend. Hieruit blijkt de volgende meerwaarde van het onderzoek:
  • potentie voor optimalisatie bij de bron
  • potentie voor het voorspellen van het bodemenergiepotentieel
  • potentie voor het voorspellen van de regeneratiebehoefte
  • potentie voor voorspelling onderhoudsbehoefte
  • inzicht in bodemsamenstelling en reikwijdte van de bronnen
Lees meer en bekijk de resultaten.
 
We hopen u van dienst te zijn met deze informatie en zien uw verzoeken en suggesties op het gebied van duurzame innovatie, onderzoek en mogelijke samenwerking graag tegemoet.

Fijne feestdagen gewenst!
 
Met vriendelijke groet,
 
Carolien van Hemel
Directeur Utrecht Sustainability Institute
© 2016 Utrecht Sustainability Institute, alle rechten voorbehouden.

afmelden voor de nieuwsbrief    persoonlijke gegevens bijwerken

Utrecht Sustainability Institute - www.usi.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp