Copy
FOME-BES
Nieuwsbrief januari 2017
Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de ontwikkelingen rondom het TKI-Energo project FOME-BES
In dit project wordt met behulp van glasvezeltechnologie onderzoek gedaan naar de ondergrondse energiebalans rond warmte- en koude-opslagsystemen (WKO's). De verkregen inzichten maken het mogelijk om de energieprestaties van het WKO-systeem te bewaken en te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd op vijf verschillende locaties in Nederland in de periode juni 2014 - juni 2017.
Kenmerkende meetresultaten indicatie meerwaarde onderzoek
Er wordt al enige tijd gemeten op alle vijf de onderzoekslocaties: Utrecht Rijnsweerd, stationsgebied Utrecht, Utrecht Science Park, Strijp S Eindhoven en Delft. Van alle locaties is een plattegrond met de meetlocaties beschikbaar en zijn de meest kenmerkende meetresultaten in beeld gebracht. Met deze voorlopige meetresultaten kunnen we al een eerste inschatting maken de meerwaarde van het FOME-BES onderzoek:
  • potentie voor optimalisatie bij de bron
  • potentie voor het optimaal benutten van het bodemenergiepotentieel
  • potentie voor het voorspellen van de regeneratiebehoefte ten bate van energievoorraadbeheer
  • potentie voor voorspelling onderhoudsbehoefte
  • inzicht in bodemsamenstelling en reikwijdte van de bronnen
Bekijk de resultaten.
Meetresultaten Rijnsweerd - winter 2014-2015
Utrecht haalt meer energie uit de bodem
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts en wethouder Lot van Hooijdonk ondertekenden op vrijdag 28 oktober de Utrechtse Bodemenergie Agenda. Bodemenergie is duurzaam en vermindert de CO2-uitstoot. Met de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente en provincie afspraken over nauwere samenwerking met als doel een betere, efficiëntere benutting van de Utrechtse bodem.

Na de ondertekening presenteerde Jelle Buma van Deltares, kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond, de eerste onderzoeksresultaten van het FOME-BES project naar het verbeteren van  de prestaties van WKO-systemen. Uit de eerste metingen blijkt inderdaad dat niet alle WKO-systemen optimaal worden benut.
Bekijk de presentatie.
In de media
De projectpartners werken op een innovatieve manier aan het inzichtelijk maken van de ondergrondse energiebalans. Er verschijnen regelmatig artikelen en publicaties over het onderzoeksproject:
- 'Inzicht in stromingsverdeling in WKO-bronnen' - artikel in VV+ juli 2016

- 'Bodemmonitoring met glasvezeltechniek' - artikel in VV+ maart 2016
- 'Bodemwarmte: eerlijk delen' - artikel in K&S februari 2016
- 'Naar intensief gebruik van de bodem voor warmte koude opslag' - artikel in Geo.Brief september 2015
Kijk voor meer informatie op www.fomebes.nl of neem contact met ons op.
 
Hartelijke groet,

Projectconsortium
FOME-BES 

 
© 2017 FOME-BES, alle rechten voorbehouden.

Deze nieuwsbrief geeft de ontwikkelingen weer van het TKI-Energo project FOME-BES.
Voor meer informatie over het project FOME-BES of over TKI-Energo kunt u terecht op www.fomebes.nl of www.tki-energo.nl.

Afmelden voor de nieuwsbrief                                                                          
Persoonlijke gegevens bijwerken 


Email Marketing Powered by Mailchimp