Copy
Nieuwsbrief Utrecht Sustainability Institute
April 2015
Wordt de email niet goed weergegeven? 
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Geachte heer/mevrouw,

Deze nieuwsbrief geeft actuele ontwikkelingen en evenementen weer waarbij het Utrecht Sustainability Institute (USI) betrokken is en die we graag met u delen. Meer informatie over USI, onze partners en activiteiten vindt u op www.usi.nl.
Universiteit Utrecht versterkt duurzame ambitie van Utrecht Sustainability Institute
De Universiteit Utrecht wordt kernpartner en medefinancier van het Utrecht Sustainability Institute. Daarmee zet zij in op versterking van USI als kennis- en innovatiemakelaar op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling en als ambassadeur van de duurzame resultaten en expertise in de regio Utrecht. Dankzij dit besluit kan USI zich de komende jaren als netwerkorganisatie blijven inzetten voor de Utrechtse regio. Lees het persbericht.
Wijziging directie
Prof. dr. Jacqueline Cramer heeft de functie van directeur
Utrecht Sustainability Institute op 1 februari 2015 overgedragen aan dr. ir. Carolien van Hemel. Jacqueline Cramer blijft verbonden aan de Universiteit Utrecht als strategisch adviseur van USI en hoogleraar duurzaam innoveren. 
Met het USI-team en partners zal Carolien van Hemel de komende jaren USI verder uitbouwen, en haar expertise in duurzame innovatie, opgebouwd aan de TU Delft, in de Nederlandse industrie, de Europese diplomatie en sinds 2011 bij USI, blijven omzetten in nieuwe innovatiekansen voor de regio Utrecht.  
Nieuws over projecten
  • Het Utrechtse stationsgebied is door het Europese Climate-KIC programma Smart Sustainable Districts geselecteerd als icoon voor duurzame herontwikkeling. Op initiatief van USI zullen kennisinstellingen uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs uitwerken. Lees meer
  • Het project BiogasETC is genomineerd voor de EIT Innovation Award 2015! Binnen dit door USI ontwikkelde Climate-KIC project wordt een innovatieve installatie ontwikkeld en getest voor de kleinschalige productie van groen gas uit biogas. Lees meer 
  • Na de afschaffing van de melkquota op 1 april jl. is het duurzamer omgaan met mestoverschotten en sluiten van mineraalkringlopen urgenter geworden. Het nieuwe Climate-KIC project DUCKOFARM (Defusing Unwanted Climate change by Knowledgeable On-FArm Refining of Manure), dat binnenkort van start gaat, zal zich hierop richten.
  • Op 5 maart vond de slotconferentie van het project Smart Grid: rendement voor iedereen plaats in Amersfoort. Hier werden de resultaten gepresenteerd van de 8 diensten die ontwikkeld en getest zijn tijdens de pilots in Utrecht en Amersfoort. Lees meer, o.a. over de Europese Vehicle2Grid primeur in Utrecht en de 15% energiebesparing in Amersfoort.
  • De Tel de Zon-campagne van Wilfried van Sark, universitair docent bij het Copernicus Insituut van de Universiteit Utrecht, heeft de P-NUTS Mooiste Onderzoek Award gewonnen. Binnen dit onderzoek is met succes een idee ontwikkeld voor een nieuwe methode van het monitoren van het functioneren van zonnestroomsystemen. Lees meer

Circular Economy Labs
Het achtste en het negende lab trokken beide een volle zaal met levendige discussies over de waarde van plastic en textielrecycling. Benieuwd naar het verslag en de video-opname? Lees meer over lab 8: de waarde van plastic en lab 9: textielrecycling.
Save the date: Het eerstvolgende lab over het thema 'Voedselversplling' vindt plaats op dinsdag 23 juni 2015. Meer informatie is binnenkort op onze website te vinden.

Het gaat goed met de start-ups Shop & Drop en E-wasterace! De twee winnaars van de E-waste 2.0 Challenge, het eerste Circular Economy Lab in 2013, hebben een nieuwe blog geschreven over recente ontwikkelingen. Lees meer 


Aankomende evenementen
22 april         GLOBE dag
8-10 mei       Europa om de Hoek Kijkdagen
5 juni            Smart Sustainable Cities conferentie
11 juni          Nationale Milieudag: Echt innoveren

16 juni          Homelab 2050: bijeenkomst 5
23 juni          Circular Economy Lab 10: voedselverspilling

Publicaties
  • Rapport: Eenduidiger bepaling van de milieu-impact van gerecyclede bouwmaterialen mogelijk (LBP Sight, IVAM, Ecofys en USI). Lees het rapport
  • Notitie: Green Deal Cirkelstad - voorwaarden voor een marktconforme aanpak. Prof. dr. Jacqueline Cramer, Utrecht Sustainability Institute. Lees de notitie
  • Voor de serie Elementaire Deeltjes heeft Jacqueline Cramer het boek Milieu geschreven. Hierin schetst zij een beeld van de geschiedenis, het heden en de toekomst van het milieuvraagstuk. Lees meer
We hopen u van dienst te zijn met deze informatie en zien uw verzoeken en suggesties op het gebied van duurzame innovatie, onderwijs en onderzoek graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Carolien van Hemel
Directeur Utrecht Sustainability Institute
© 2015 Utrecht Sustainability Institute, alle rechten voorbehouden.

afmelden voor de nieuwsbrief    persoonlijke gegevens bijwerken

Utrecht Sustainability Institute - www.usi.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp