Copy
SPOROČILO ZA JAVNOST
»Slovensko zeleno« se najbolje doživi počasi
Velik interes slovenskih turističnih ponudnikov in destinacij za vključitev v nacionalno zeleno shemo

Ljubljana, 11. 5. 2016 – Turizem je v osnovi podnebju neprijazna dejavnost. Predvsem zaradi z njim povezane mobilnosti, pogosto tudi zaradi velike porabe energije v turističnih objektih, odpadkov ter škodljivega vpliva na naravno okolje. Vendarle pa je prepoznan tudi njegov velik potencial, da s povezovanjem, motiviranjem, promocijo in množenjem trajnostnih praks deluje kot pomembno gonilo zelenega, nizkoogljičnega gospodarstva in trajnostnega razvoja. Slovenska turistična organizacija je s ciljem povezovanja prizadevanj za ozelenitev turistične dejavnosti ter podpore turističnim ponudnikom in destinacijam pripravila Zeleno shemo slovenskega turizma, ki jo je Umanotera izbrala kot dobro prakso v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Slovenska turistična organizacija zeleni turizem opredeljuje kot trajnostni turizem, ki minimizira vplive turizma na okolje in maksimizira njegovo prilagoditev podnebnim spremembam. Poleg okoljskega vidika pa zelena shema vključuje še družbene, gospodarske in kulturne vidike ter kakovost, zdravje in varnost.  
Po takšnem, zelenem turizmu sodobni okoljsko ozaveščeni in odgovorni turisti tudi čedalje bolj povprašujejo. Ko izbirajo, kje in kako bodo preživeli svoje počitnice, so jim pri tem v pomoč različni certifikati. V Evropi je najbolj razširjena EU marjetica za okolju prijazne turistične nastanitvene obrate, ki pa jo je doslej pridobilo le 6 slovenskih ponudnikov[1].

Slovenija je sicer v svetu prepoznana kot zelena turistična destinacija. Vendar se to v pretežni meri nanaša na lepoto našega naravnega okolja, ne pa toliko na zelenost turistične infrastrukture, produktov in trženja. To je potrdila raziskava Slovenske turistične organizacije (STO), v kateri so tujci (Italijani, Avstrijci, Nemci, Angleži in Japonci) Slovenijo najpogosteje povezali s pojmi naravne lepote,  gostoljubnost in prijaznost ljudi[2].

Zeleni turizem je v zadnjih letih pod okriljem STO  postal vodilna tema promocije slovenskega turizma, vendar se je majhno število okoljsko certificiranih ponudnikov izkazalo kot ovira za aktivnejše trženje zelene ponudbe. Zato je STO v sodelovanju s partnersko organizacijo Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace pristopila k razvoju nacionalne certifikacijske sheme, ki turističnim ponudnikom in destinacijam nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter to zeleno delovanje tudi promovira.

Zelena shema slovenskega turizma spodbuja k učinkoviti rabi energije in vode, trajnostni mobilnosti, ozelenitvi turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne spremembe. Gre za celostno shemo, ki v lokalnem okolju spodbuja povezovanje deležnikov v javnem in zasebnem sektorju ter njihovo skupno ter usklajeno trajnostno delovanje za ohranjanje okolja, ki je temeljna vrednota v turizmu. Samo v okolju, ki je zavezano trajnostnemu razvoju, lahko uspeva tudi zeleni turizem. Shema hkrati deluje izobraževalno in osveščevalno tako do notranjih (podjetja in prebivalci v lokalni skupnosti) kot do zunanjih javnosti (turisti in drugi deležniki). Zasnovana je na globalno sprejetih indikatorjih trajnostnega managementa na ravni destinacij ter na obstoječih uveljavljenih mednarodnih certifikacijskih znakih za turistične ponudnike. Na ta način omogoča primerjavo članov z destinacijami oziroma ponudniki po svetu. Predstavlja pa tudi pomembno promocijsko orodje za izpostavitev tistih destinacij in ponudnikov, ki delujejo po trajnostnih načelih.

Interes slovenskega turističnega sektorja za vključitev v zeleno nacionalno shemo je velik. Letos je shema zakoračila v drugo leto izvajanja in vključenih je že 9 destinacij z znakom Slovenia Green Destination[3] in 7 ponudnikov namestitev z znakom Slovenia Green Accommodation[4].  Na poziv za vključitev, objavljen v aprilu, se je prijavilo 23 slovenskih občin, ki so s prijavo vstopile v postopek za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. S prijavo so izkazale pripravljenost, da podpišejo Zeleno politiko slovenskega turizma in sprejmejo 10 načel, s katerimi se zavežejo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave. Med drugim z razvojem ponudbe, ki izpostavlja tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem. In s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, saj se »Slovensko zeleno« najbolje doživi počasi – na kolesu ali peš. Tako obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko raznolikost Slovenije z najmanjšim možnim ogljičnim odtisom.
Zelena shema slovenskega turizma postaja močno sporočilo, ki krepi znamko I feel Slovenia,  povečuje verodostojnost slogana »Zelena. Aktivna. Zdrava.« in prispeva k izboljšanju podobe Slovenije kot privlačne, kakovostne in trajnostne turistične destinacije.

Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.
  • Podrobni opisi dobrih praks in njihovih večplastnih koristi so na voljo v katalogu dobrih praks, objavljenem na spletni strani projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse.
-------
Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org
 
[1] Nosilci EU marjetice za okolju prijazne turistične nastanitvene obrate: Terme Snovik, Hotel Wellness Park Laško, Turistična kmetija Urška, Kamp Koren, Hotel Savica Bled in Terme Dobrna
[2] S katerimi pojmi tujci najpogosteje povezujejo Slovenijo: http://www.slovenia.info/si/pojmi-povezani-slovenijo.htm?pojmi_povezani_slovenijo=0&lng=1
[3] Destinacije z znakom Slovenia Green Destination: Ljubljana, Laško, Žalec, Celje, Idrija, Rogla - Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno, Kamnik
[4] Ponudniki namestitev z znakom Slovenia Green Accommodation: Hotel Park Ljubljana, Thermana Park Laško, Terme Snovik, turistična kmetija Urška, kamp Koren iz Kobarida, posestvo Trnulja, apartmaji Ortenia
 
 
Copyright © 2016 Umanotera, Vse pravice pridržane.
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je ustanova, strokovna organizacija, ki s spremljanjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem.
Pišite nam na:
info@umanotera.org
Email Marketing Powered by Mailchimp