Copy
SPOROČILO ZA JAVNOST
Dobre prakse energetsko učinkovitih produktov slovenskih elektro podjetij

Ljubljana, 24. 6. 2016 – Največji del ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu izdelkov iz segmenta elektro opreme povzroči njihova uporaba. Ta nekajkrat presega odtis, ki ga skupaj povzročijo izdelava, transport in reciklaža oz. odlaganje. Zaradi visoke energetske učinkovitosti izdelkov Domela iz Železnikov in Gostol-Gopana iz Nove Gorice, ki svojim kupcem omogočajo varčevanje z energijo, je Umanotera ti podjetji izbrala kot dobri praksi v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse.  
Produkti in strateški pristopi obeh podjetij so različni: Domel z motorji, ki so namenjeni vgradnji v izdelke široke potrošnje in morajo biti vrhunsko zanesljivi, stavi na avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje, Gostol-Gopan pa vsako peč za peko kruha prilagaja potrebam posamičnega kupca. Obe podjetji pa sta prepoznali priložnosti globalnega trenda povečanja energetske učinkovitosti in jih izkoristili kot ključni dejavnik svoje mednarodne uspešnosti.
Skupna obema podjetjema je tudi stabilna lastniška struktura, ki sta si jo zagotovili z notranjim odkupom. Model z notranjim lastništvom in delavskim soupravljanjem se po četrt stoletja anarhične privatizacije v Sloveniji počasi pobira iz pepela. Ne samo kot dejavnik uspešnega soočenja podjetij s krizo, ampak tudi zaradi večplastnih socialnih učinkov v širši družbeni skupnosti je ponovno prepoznan njegov potencial obetavnega podjetniškega modela prihodnosti, ki s specifično organizacijsko kulturo in klimo vzpostavlja stanje, v katerem se rojevajo prodorne tehnološke inovacije.

Domel je globalni razvojni dobavitelj različnih vrst elektromotornih pogonov, komponent ter laboratorijske opreme. S svojimi izdelki oskrbuje velike svetovne kovinskopredelovalne koncerne. Njihovi produkti, orodja in tehnologije so plod lastnega razvoja, v katerem skladno z načeli krožnega gospodarstva dajejo poudarek oblikovanju izdelkov tako, da so kompaktni, visoko energetsko učinkoviti in prilagodljivi ter imajo dolgo življenjsko dobo. To jih je privedlo v elitno skupino globalno največjih proizvajalcev električnih motorjev. Nova generacija Domelovih sesalnih enot izpolnjuje zahteve najvišjih razredov energijske nalepke A+ do A+++ in se odziva na vse strožje energijske zahteve, ki bodo po letu 2017 največjo dovoljeno moč omejile na 900 W. Kot največji neodvisni proizvajalec sesalnih enot obvladujejo 60 % evropskega trga. Za svoje izdelke so prejeli številna priznanja neodvisnih tehničnih in potrošniških organizacij, njihovi laboratoriji so vključeni v mednarodne razvojne mreže. Samo elektronsko komutirani motorji za prezračevalne sisteme, ki so jih proizvedli v 6 letih, prihranijo več kot 100GWh električne energije letno kupcem širom po Evropi, kar je ekvivalentno letni proizvodnji hidroelektrarne Vrhovo. Iz širokega nabora izdelkov v njihovi ponudbi jih je 40 % mlajših od 3 let.

Družba je v 100-odstotni lasti zaposlenih, upokojencev in nekdanjih zaposlenih. Zagotavlja približno tisoč delovnih mest, kar je skoraj polovica vseh v občini Železniki. Veliko vlagajo v družbeno odgovornost in so aktiven član lokalne skupnosti.

V zadnjem času je pozornost strokovne javnosti pritegnila Domelova strategija za izhod iz krize. Tako kot druga podjetja v kovinskopredelovalni industriji ga je močno prizadela globalna kriza zaradi upada prodaje izdelkov široke potrošnje. Družba je med prvimi v Sloveniji začela oživljati proizvodnjo na temeljih izhodne strategije, v katero je vključeno izkoriščanje celotnega človeškega intelektualnega premoženja podjetja. Vplive krize so uspeli omiliti ter jih spremeniti v korist rasti in razvoja podjetja. Ocenjujejo, da sta k takšnemu izidu pripomogli tudi specifična lastniška struktura in dolga tradicija zadružništva in fužinarstva, ki je vtkana v lokalno okolje.

Podjetje Gostol-Gopan je proizvajalec opreme za pekarsko industrijo. V njihovih pečeh se pečejo kruh in pecivo v Rusiji in Ukrajini, na Norveškem, v Belgiji, na Finskem, v Romuniji, ZDA in drugih državah. Svojo konkurenčno prednost gradijo na pripravi rešitev za znanega kupca, pri čemer zasledujejo cilje energetske učinkovitosti in kakovosti pekarskih izdelkov. Njihov najnovejši produkt je energetsko varčna ciklotermična tunelska peč za peko kruha, ki zmanjšuje porabo plina, kurilnega olja in električne energije. Prihranek energije ob uporabi izdelka je v primerjavi s starejšimi tehnologijami ocenjen na cca. 30 – 40 odstotkov. Za svoje stranke pripravijo celovito analizo možnosti prihrankov tudi z rekuperacijo plinov in odpadne toplotne energije. Gostol-Gopan si poleg razvoja energetsko učinkovite opreme prizadeva tudi za zmanjšanje porabe energije za lastno delovanje. V letu 2012 so v okviru energetskega pogodbeništva v proizvodnih prostorih namestili inteligentno razsvetljavo, ki naj bi po ocenah prinesla kar 75% prihranek električne energije glede na izhodišče, poleg tega pa boljše pogoje dela in zmanjševanje izpustov CO2 v okolje.

Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.
  • Podrobni opisi dobrih praks in njihovih večplastnih koristi so na voljo v katalogu dobrih praks, objavljenem na spletni strani projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse.

-------
Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 71 00, gaja@umanotera.org.
 
Copyright © 2016 Umanotera, Vse pravice pridržane.
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je ustanova, strokovna organizacija, ki s spremljanjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem.
Pišite nam na:
info@umanotera.org
Email Marketing Powered by Mailchimp