Copy
SPOROČILO ZA JAVNOST

Skupna kmetijska politika še zdaleč ni tako zelena, kot oglašuje Evropska komisija

TV-oglas Skrbimo za svoje korenine zavaja potrošnike, zato sta Umanotera in Inštitut za trajnostni razvoj vložila pritožbo na Oglaševalsko razsodišče

Ljubljana, 16. 5. 2014 - Evropska komisija z oglasom Skrbimo za svoje korenine potrošnike oziroma gledalce zavaja glede okoljevarstvene naravnanosti Skupne kmetijske politike (SKP), menijo v Umanoteri in Inštitutu za trajnostni razvoj (ITR). Zato sta prejšnji teden vložila pritožbo na Oglaševalsko razsodišče Slovenske oglaševalske zbornice. “Evropska komisija z oglasom neupravičeno namiguje, da je okolju prijazna celotna SKP, dejansko pa se za ukrepe spodbujanja okolju prijaznejših kmetijskih praks porabi le približno tretjina evropskega kmetijskega proračuna. Oglaševanje poleg tega predstavlja nenamensko porabo javnega denarja, ki bi ga bilo bolj smotrno nameniti za spodbujanje ekološkega kmetijstva,” je ob tem povedala Renata Karba iz Umanotere.

Oglas je Evropska komisija predvajala marca in aprila letos po TV kanalih in kinematografih v vseh državah EU. Za Umanotero in ITR so sporni štirje prikazi, ki namigujejo, da SKP kot celota spodbuja ohranjanje tal, krajine ter biotske raznovrstnosti, dobro počutje živali, nizkoogljično kmetijstvo ter kmetijstvo brez uporabe škodljivih kemikalij. “Večji del proračuna SKP je namenjen za podporo kmetijstvu, ki je visoko intenzivno po porabi energije in naravnih virov ter je v veliki meri v konfliktu z biotsko raznovrstnostjo ter kakovostjo vode in tal, velik del praks reje in ravnanja z živalmi pa še vedno povzroča slabo počutje ali celo trpljenje živali,” je dodala direktorica ITR Anamarija Slabe.

Že pred dvema letoma so vsi s področja kmetijstva in Evropska komisija zagotavljali, da bo novo obdobje 2014-2020 prineslo temeljito ozelenitev SKP. Ko je bil dogovor o proračunu sprejet, pa je od "zelenih" obljub ostalo zelo malo, še ugotavlja Anamarija Slabe: “Popotnica za novo programsko obdobje je tako zelo neobetavna. Tudi v Sloveniji so v kmetijstvu najglasnejši tisti, ki zagovarjajo čim več denarja za čim manj sprememb. Tako kot vselej doslej se je spremenil predvsem besednjak: zdaj je "zeleno" pač postalo vse, kar je domače - in resnične spremembe v smeri višje kakovosti in varsta okolja postanejo odveč.”

Dokaz škodljivega vpliva SKP oziroma sistema kmetijskih subvencij je naglo upadanje populacij travniških ptic. S tem v zvezi se je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 15. aprila uradno pritožilo na Evropsko komisijo in opozorilo, da je treba ukrepati proti državam, ki svojih obveznosti glede varstva okolja ne jemljejo resno.

“Evropska komisija naj okolju prijazno naravnanost kmetijske politike raje izkazuje z ugodnimi učinki subvencijske politike in drugih ukrepov v okolju - to bo veliko bolj prepričljivo kot zavajajoče kampanje v medijih”, je sporočilo Evropski komisiji povzela Renata Karba.

Celotna pritožba Oglaševalskemu razsodišču je na tem spletnem naslovu.

Oglas Skbimo za svoje korenine (v angleščini) je na tem spletnem naslovu.

----------------------------------------

Dodatne informacije:

Copyright © 2014 Umanotera, Vse pravice pridržane.
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj je ustanova, strokovna organizacija, ki s spremljanjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem.
Pišite nam na:
info@umanotera.org
Email Marketing Powered by Mailchimp